Pod koniec marca oficjalnie zainaugurowana zostanie działalność Platformy Przemysłu Przyszłości, tymczasem kolejne przedsiębiorstwa rozwijają kontakty z instytucjami rządowymi. ABB oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podpisały umowę o strategicznej współpracy w obszarze nowych technologii.

Celem współpracy, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, jest „przyspieszenie procesu wdrażania najnowszych metod produkcji w polskich przedsiębiorstwach i podwyższanie ich kompetencji w budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na innowacyjności”. Efektem porozumienia ma być dalsze zwiększenie zaangażowania firmy ABB w realizację polityki gospodarczej i edukacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Spółka zadeklarowała też gotowość do współpracy w ramach Platformy Przemysłu Przyszłości.

Dalsza część komunikatu prasowego: Platforma Przemysłu Przyszłości będzie płaszczyzną współpracy, na gruncie której firmy technologiczne takie jak ABB, będą mogły wykorzystać swoje doświadczenie i kompetencje do promowania wśród polskich przedsiębiorców rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność i tworzenie zaufanych systemów wymiany danych. To też promowanie dobrych praktyk z zakresu wzajemnego dzielenia się danymi i transformacja firm do poziomu Przemysłu 4.0. ABB będzie dzielić się z przedsiębiorstwami wiedzą m.in. z obszaru automatyzacji i robotyzacji.

Informacje o Platformie oraz ABB w Polsce:

Powstaje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – najważniejsze fakty

ABB otwiera Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych