W siedzibie ABB w Polsce w poniedziałek 29 stycznia 2018 odbyła się ceremonia otwarcia Regionalnego Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych ABB. To jedno z pięciu tego typu centrów ABB na świecie tworzących innowacyjne, dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania, które pozwalają podnosić poziom produktywności i precyzji wytwarzania.


ABB jest jednym z głównych dostawców robotów przemysłowych, oprogramowania, urządzeń oraz gotowych rozwiązań aplikacyjnych z zakresu robotyki w Polsce. Nowo-otwarte centrum będzie służyło klientom, partnerom biznesowym oraz ośrodkom akademickim jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń, wsparcia technologicznego i szkoleniowego, będąc głównym europejskim ośrodkiem rozwoju aplikacji sortowania, pakowania oraz paletyzowania w Grupie ABB.

W inauguracji działalności centrum wzięli udział m.in. Paweł Łojszczyk, prezes zarządu ABB w Polsce, Frank Duggan, prezydent ABB na Europę, a także Sami Atiya, dyrektor ds. automatyzacji ABB i Per Vegard-Nerseth, szef globalnego działu robotyki ABB. Wśród zaproszonych byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz reprezentanci warszawskich uczelni wyższych – Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Rozwiązania z zakresu robotyki odgrywają decydującą rolę w branży wytwórczej. Dzięki nowemu centrum będziemy mieć większy wpływ na zwiększanie wydajności produkcyjnej naszych klientów. Będziemy też pomagać im sprostać wysokim wymaganiom jakościowym i osiągać większą konkurencyjność —  Paweł Łojszczyk, dyrektor zarządzający ABB w Polsce

Od momentu rozpoczęcia swojej działalności centrum nieustannie się rozwija, zwiększając swoje kompetencje w zakresie projektowania, mechaniki i rozwijania aplikacji zrobotyzowanych, aby skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na roboty przemysłowe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). W 2016 roku region CEE był najszybciej rozwijającym się rynkiem robotyki na świecie — Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) odnotowała w tym regionie wzrost na poziomie 26%. Okazało się, że wiele spośród zindywidualizowanych rozwiązań, stworzonych w Regionalnym Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych jest tak skutecznych i uniwersalnych, że włączono je do globalnego portfolio ABB.

 

Dzięki nowej powierzchni demonstracyjnej oraz zapleczu szkoleniowemu i testowemu, centrum rozwinie swoje kompetencje w zakresie zrobotyzowanych aplikacji pakowania, sortowania i paletyzacji. Jednocześnie europejscy klienci będą mogli poznać w interaktywnej formule rozwiązania ABB, które zwiększają wydajność produkcji i poprawiają konkurencyjność.

Polska jest jednym z najważniejszych w Europie krajowych i eksportowych rynków spożywczych. Nasze centrum aplikacji w Warszawie tworzy dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i higienę wytwarzania produktów spożywczych, zwiększając wydajność i skracając proces wprowadzania na rynek nowych produktów — powiedział Sami Atiya, dyrektor Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych ABB

W ramach centrum stworzono nową salę demonstracyjną, w której odwiedzający mogą na własne oczy przekonać się, jak działają najnowocześniejsze technologie ABB. Wśród nich jest RacerPack — gotowe do instalacji, bardzo szybkie rozwiązanie do pakowania, stworzone przez inżynierów w warszawskiej jednostce – oraz YuMi, czyli dwuramienny robot współpracujący produkcji ABB, przystosowany do pracy z ludźmi bez konieczności instalowania klatek zabezpieczających. Centrum prezentuje również platformę ABB Ability, która umożliwia klientom wykorzystywanie wszystkich możliwości, jakie daje cyfryzacja przemysłu.


W nowych przestrzeniach szkoleniowych klienci będą mogli rozwijać umiejętności programowania i obsługi zaawansowanych zrobotyzowanych rozwiązań. Z kolei w zapleczu testowym przeprowadzane będą symulacje rzeczywistych warunków produkcyjnych, tak aby klienci mogli wykonywać próby z robotami zanim zostaną one zainstalowane w miejscu przeznaczenia.

ABB działa w Polsce od ponad 25 lat. Firma zatrudnia w kraju ponad 5000 osób w 11 fabrykach i 25 oddziałach, obsługując klientów w obszarach elektryfikacji, energetyki i automatyki, w tym robotyki. W Polsce znajduje się jedno z siedmiu Korporacyjnych Centrów Badawczych ABB, a także Globalne Centrum Usług Wspólnych — organizacja świadcząca usługi dla jednostek biznesowych ABB na całym świecie.

Cześć z prezentowanych w bieżącym artykule zdjęć należy do ABB.