Przemysł 4.0 zmienia sposób produkowania towarów poprzez wykorzystanie automatyzacji i wymianę danych. Włączając go do swojej linii pakującej, możesz zacząć czerpać szereg korzyści, od lepszego zarządzania danymi po lepszą wydajność.

— artykuł firmowy —

O ile przejście na nowoczesną, elastyczną i inteligentną linię przyniesie najwięcej korzyści, o tyle wymiana całej linii produkcyjnej może się okazać zbyt dużą zmianą na dany moment, zwłaszcza, jeśli działasz z wąskimi marżami. Jednak nawet niewielkie ulepszenia w istniejących obiektach mogą znacznie zwiększyć wydajność.

Wiedza to potęga

Inteligentne linie pakujące mogą poprawić identyfikowalność, czas sprawności i jakość, jednocześnie zmniejszając koszty eksploatacji i całkowity koszt posiadania. Większość korzyści wynika z posiadania platformy, która umożliwia bezproblemową wymianę danych między różnymi urządzeniami i systemem sterowania. Dostęp do danych na poziomie komponentów jest kluczowym czynnikiem, który pomoże zapewnić korzyści płynące z systemu Przemysłu 4.0.

Materiały prasowe firmy Omron

W przypadku starszego sprzętu wszelkie dostępne dane mają zazwyczaj postać binarnego wskazania włączenia/wyłączenia i pokazują, czy maszyna, czujnik lub inny komponent działa, czy nie. Brakuje szczegółowych informacji, które mogłyby dostarczyć więcej szczegółów: na przykład, że maszyna nie działa z pełną wydajnością z powodu zużytych łożysk silnika lub zabrudzonego czujnika optycznego.

Elektroniczne przechwytywanie tego typu danych jest zatem pierwszym krokiem w kierunku podejścia Przemysłu 4.0. Możemy potrzebować nowych procesów, które zapewnią prawidłowe rejestrowanie danych, a nie tylko zapisywanie ich na kartce papieru. Jeśli dane są już przechwytywane, możemy również potrzebować drobnych ulepszeń technicznych sprzętu, dodając dodatkowe czujniki, a także łącząc maszynę z domeną IT wyższego poziomu lub oprogramowaniem analitycznym. Można to wykorzystać do przechwytywania danych operacyjnych i konwertowania informacji analogowych na format cyfrowy, a także do dodania modułu transmisji danych, aby zapewnić zdalne przechwytywanie i kontrolę danych.

Lepsza wydajność dzięki analityce

Materiały prasowe firmy Omron

Gdy podstawowy proces przechwytywania danych jest gotowy, można rozpocząć analizę danych, aby zobaczyć jak wydajnie działa linia. Często pozwala to również zidentyfikować potencjalne wąskie gardła w procesie, które umożliwią dalszą poprawę wydajności. Można także monitorować stan urządzeń, aby móc przeprowadzać konserwację zapobiegawczą. Nawet jeśli usterka jest naprawialna w minutę, lepiej wyprzedzić proces, niż doprowadzić do zepsucia. Dzięki temu możliwe jest opracowanie strategii migracji linii do bardziej elastycznej produkcji.

Na dzisiejszych rynkach serie produktów są zwykle krótsze i bardziej zróżnicowane. Znacząca nieefektywność może być spowodowana liniami, które zostały utworzone dla jednego produktu lub których zmiana na inny produkt zajmuje dużo czasu. Przezbrojenie linii w taki sposób, aby mogła obsługiwać różne rodzaje produktów lub zautomatyzowanie przezbrajania, może przynieść znaczne korzyści poprzez dłuższe utrzymanie istniejących linii i skrócenie czasu traconego na przełączanie między produktami.

Znaleźć wspólny język

Niezależnie od tego, czy potrzebna jest modernizacja część istniejącej linii, czy budowa nowej, ważne jest, aby wszystkie maszyny komunikowały się za pośrednictwem standardowych protokołów i wspólnych zestawów danych. Nawet nowa linia może zawierać komponenty pochodzące od różnych producentów, a oni wszyscy muszą mówić tym samym językiem. Na przykład OPC UA to otwarty i bezpieczny standard komunikacyjny, który jest szeroko stosowany w aplikacjach Przemysłu 4.0. Oferuje rozwiązanie niezależne od platformy, które obejmuje również obsługę danych opartą na modelu.

Materiały prasowe firmy Omron

Oprócz komunikowania się ze sobą, sprzęt na linii musi również zapewniać standardowe interfejsy dla operatorów. Standardy, takie jak PackML, definiują szereg trybów i stanów, które zapewniają wspólny interfejs człowiek-maszyna, a także zapewniają standardową metodę przesyłania ważnych danych między maszynami. W Omron rozwijamy przyszłość produkcji, w której ludzie i maszyny ściślej współpracują w celu zwiększenia wydajności i elastyczności linii produkcyjnych.

Dan Rossek Regional Marketing Manager, Omron UK