Czwarta rewolucja przemysłowa przyczynia się do wzrostu automatyzacji i cyfryzacji produkcji, ale to nadal ludzie wykonują większość czynności w procesach wytwórczych. Jednak sztuczna inteligencja i czujniki mogą wspomóc pracowników, zwiększając bezpieczeństwo podczas mobilnych i produkcyjnych zadań.

— artykuł firmowy —

Wykorzystanie metod głębokiego uczenia i nowych form sztucznej inteligencji otwiera kolejne możliwości rozwiązywania złożonych problemów na podstawie rozpoznawania obrazu. Przykładem innowacyjnej koncepcji jest system ifm mate, który łączy technologię rozpoznawania obiektów z indywidualnym śledzeniem każdej rozpoznanej ręki pracownika.

Zintegrowana kamera 2D/3D, będąca częścią systemu ifm mate, umożliwia precyzyjne wykrywanie miejsca, w którym osoba zatrudniona wykonuje manualne czynności. Jej ręka pełni funkcję czujnika w polu widzenia kamery, co eliminuje konieczność dodatkowych urządzeń. W przypadku odstępstw od ustalonych kroków procesu, system generuje alert w czasie rzeczywistym na monitorze.

sztuczna inteligencja

Pomocny kolega

System trenera-pomocnika, znany jako mate (Manual Assembly Training Engineer), odgrywa rolę instruktora, minimalizując liczbę popełnianych błędów i pomagając doświadczonym pracownikom w szkoleniu nowych operatorów.
ifm mate składa się z jednostki obliczeniowej, oprogramowania, kamery i monitora dotykowego, a dodatkowo wyposażony jest w wizualno-akustyczny nadajnik sygnałów informacyjnych. Wszystkie te elementy pomagają pracownikom osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa pracy na każdym etapie.

Spakowana technologia

W procesach pakowania ifm mate eliminuje błędy wynikające z nieuwagi lub niskiego poziomu ludzkiej koncentracji. Ukończone etapy procesu są oznaczane w czasie rzeczywistym na ekranie, a następna czynność jest wyróżniana kolorem. Każde odstępstwo od ustalonych etapów jest natychmiast komunikowane na monitorze, umożliwiając pracownikowi reakcję i wprowadzenie korekt.

Interfejs użytkownika systemu ifm mate pozwala na szybkie programowanie sekwencji bezpośrednio na obrazie z kamery oraz zapisywanie ich. Jest to szczególnie istotne w przypadku procesów o dużej złożoności i różnorodności produktów. Dzięki temu pracownicy mogą dowolnie rozmieszczać elementy, takie jak akcesoria, pudełka i narzędzia, zgodnie z własnymi preferencjami. System ifm mate umożliwia także zapewnienie pracownikom ergonomicznych stanowisk pracy i zwiększa efektywność poprzez redukcję stresu i zapewnienie niezawodnej jakości produktu – Tomasz Placheta, Product Sales Manager w ifm electronic

Jakość montażu

Zobacz film!

ifm mate umożliwia także elastyczne przypisywanie osób zatrudnionych do różnych etapów procesów montażowych oraz monitorowanie ich pracy. Kontrola jakości odbywa się za pomocą czujnika wizyjnego, co daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa w przypadku nowych procesów, a także ich odciąża.

System ifm mate ma modularną budowę, otwartą na nowe funkcje. Ostatnim nowym rozwiązaniem jest interfejs komunikacyjny REST-API, umożliwiający połączenie z systemami ERP i wyższymi strukturami serwerowymi oraz dostęp do centralnej biblioteki instrukcji montażowych. Dzięki temu centralnie zarządzane zlecenia przesyłane są do poszczególnych stanowisk montażowych.

Korzyści dla firm wynikające z zastosowania systemu ifm to redukcja czasu i nakładu pracy związanych ze szkoleniem pracowników – co przyczynia się do obniżenia kosztów, a jednocześnie umożliwia przekazywanie kompletnych informacji o zoptymalizowanych procesach nowym zatrudnionym lub nawet do innych zakładów produkcyjnych w formie cyfrowej.

Informacje o rozwiązaniu -> https://www.ifm.com/pl/pl/shared/produkty/ifm-mate/start