W dzisiejszym świecie przemysłu efektywność i niezawodność procesów są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Firmy na całym świecie, zwłaszcza te z sektora przemysłowego, nieustannie poszukują sposobów, aby zoptymalizować swoje operacje i zwiększyć wydajność. W tym kontekście, firma Endress+Hauser wprowadziła na rynek usługę – Smart Support, która zapewnia niemal nieprzerwane wsparcie techniczne, podnosząc jakość zarządzania procesami przemysłowymi do nowego poziomu.

— artykuł firmowy —

Czym jest Smart Support?

Usługa dzieli się na kilka modułów, które są niejako rozszerzeniem standardowej opieki serwisowej i posprzedażowej oferowanej przez Endress+Hauser. Samo podanie definicji usługi Smart Support, czyli zdalnego dostępu, może nie do końca prezentować całkowity zakres jej możliwości. Korzyści wynikające z jej zastosowania lepiej obrazuje odniesienie się do realnych problemów klientów, które mogą być rozwiązane dzięki tej usłudze.

Jako przykład weźmy proces produkcyjny podczas którego mierzony jest poziom cieczy w zbiorniku. Teoretycznie prosty pomiar, prawda? Okazuje się, że nie do końca. Oprócz zbiorników magazynowych z cieczami stosunkowo bezproblemowymi, takimi jak woda, mamy również reaktory, w których zachodzą zarówno przeróżne reakcje chemiczne, jak i procesy fizyczne – mieszanie, zraszanie, etc.

Case study: branża chemiczna

Z ciekawym problemem spotkał się jeden z producentów z branży chemicznej, który korzysta z radaru bezkontaktowego w celu opomiarowania poziomu w reaktorze. Niestety podczas trwania procesu urządzenie wykazywało niewyjaśnione i niespodziewane wskazania, pojawiające się w losowych momentach. Zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne badania diagnostyczne urządzenia, które wykazały poprawność jego działania. Przy tym warto także zaznaczyć, że radar bezkontaktowy, podobnie jak większość urządzeń dostarczanych przez Endress+Hauser ma zabudowany moduł samodiagnostyczny, który wyeliminował radar jako źródło usterki.

Uwaga przeszła bezpośrednio w stronę warunków procesu jako powodu dziwnego zachowania urządzenia. Problematyczne było jednak dedykowanie technologa oraz serwisanta na kilka dni w celu ciągłej obserwacji zbiornika, dlatego konieczne było znalezienie innego rozwiązania. Endress+Hauser dostarczył do klienta urządzenie do zdalnego dostępu i uruchomił ciągłą rejestrację echa pomiarowego, czyli niejako EKG pomiaru radarowego. Urządzenie przez 24h na dobę rejestrowało parametry procesu, a gdy po tygodniu wystąpiła anomalia pomiarowa wynikająca z warunków procesowych, serwisant mógł ją zdalnie przeanalizować i odpowiednio nanieść zmodyfikowaną mapę pomiarową w celu uniknięcia podobnych błędów w przyszłości – bez konieczności ponownej wizyty u klienta.

Polska branża paliwowa

Drugim przykładem może być problem, z którym spotkała się obsługa jednego z terminali paliwowych w Polsce. Ponownie jego źródłem nie było urządzenie Endress+Hauser. W tym przypadku zawiódł serwer, do którego podłączony był cały legalizowany układ pomiarowy TankVision.

Wymiana serwera spowodowała konieczność zmiany adresu MAC karty sieciowej w koncentratorze danych z legalizowanych urządzeń pomiarowych, co w takim systemie możliwe jest tylko z poziomu serwisowego. Dzięki posiadanemu przez klienta kontraktowi Smart Support, inżynier serwisu nawiązał zdalne połączenie z układem Tankvision i dokonał zmiany adresu, co pozwoliło na ponowny rozruch instalacji, bez zbędnych przestojów oraz ograniczyło do minimum straty finansowe wynikające z usterki.

W standardowej procedurze obsługi serwisowej ten sam serwisant musiałby udać się bezpośrednio na miejsce, przejść wszystkie niezbędne kontrole bezpieczeństwa na obiekcie strategicznym, jakim jest terminal paliw, a podczas trwania tych czynności cały układ byłby po prostu wyłączony z użytkowania. Odpowiadając na pytanie postawione na początku – właśnie tym jest usługa Smart Support. Przeniesieniem niektórych czynności serwisowych poza obiekt, w którym dane urządzenie pracuje.

Dzięki temu otrzymujemy unikatową usługę na rynku automatyki, zapewniającą niemal ciągłe wsparcie serwisu producenta, które ze względu na miejsca i procesy, w których pracują urządzenia, nierzadko wykracza poza standardową pomoc na płaszczyźnie producent-użytkownik.

Co jeszcze?

Oprócz tego w ramach usługi uzyskujemy dostęp do pomocy technicznej poza standardowymi godzinami i dniami pracy – od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7-21. Zakłady przemysłowe bardzo często pracują w trybie ciągłym, a awarie zdarzają się najczęściej w najbardziej niespodziewanych momentach tygodnia.

Smart Support to też gwarantowana szybsza reakcja na zgłoszenie serwisowe – nawet do dwóch godzin od zgłoszenia!

Bardzo ciekawą alternatywą dla wizyt na obiektach, szczególnie poza standardowymi godzinami pracy i w weekendy, są dwa rodzaje komunikacji zdalnej – albo poprzez transmisję wideo, gdzie serwisant niejako instruuje osobę przebywającą na obiekcie do wykonania określonych czynności z urządzeniem pomiarowym, albo z wykorzystaniem dedykowanej stacji komunikacyjnej, która została opisana już wcześniej w przytoczonym przykładzie.

Zwieńczeniem pakietu usług jest dedykowana baza wiedzy serwisu Endress+Hauser, dzięki której zyskujemy dostęp do tysięcy przypadków i problemów, które udało się rozwiązać na przestrzeni wielu lat i które stanowią fundament wiedzy dla serwisantów.

Podsumowanie

Endress+Hauser Smart Support to znaczący krok w kierunku doskonałości w zarządzaniu procesami przemysłowymi. Usługa ta pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć wydajność, obniżyć koszty utrzymania i zwiększyć dostępność swoich procesów. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii Endress+Hauser potwierdza swoją pozycję jako lidera w dziedzinie pomiarów przemysłowych i automatyki, oferując klientom niezrównane wsparcie techniczne.

Jeśli Twoja firma działa w sektorze przemysłowym i szuka innowacyjnych i wykraczających poza schemat rozwiązań to Smart Support jest usługą, która przyczyni się do osiągnięcia doskonałości operacyjnej i konkurencyjności na rynku.

Przemysław Kubaszewski, Industry Manager w Endress+Hauser Polska

Więcej informacji w broszurze i na stronie: Smart Support | Endress+Hauser