Przemysł 4.0, znany również jako czwarta rewolucja przemysłowa, to koncepcja opisująca wykorzystanie automatyzacji i przetwarzania danych w procesach produkcyjnych. Nowe technologie, takie jak rozwiązania z obszaru Traceability, stają się integralną częścią zakładów produkcyjnych, dążąc do usprawnienia i automatyzacji procesów, w tym monitorowania pracy maszyn. To przekłada się na wzrost wydajności produkcji, co pozytywnie wpływa na poprawę kondycji finansowej i zwiększenie rentowności przedsiębiorstw.

— artykuł firmowy —

Przemysł 4.0 również w branży elektronicznej

Przemysł 4.0 to głównie kontynuacja postępu w cyfryzacji procesów, obejmująca między innymi standaryzację wymiany danych między maszynami (M2M). Pozyskiwanie i przetwarzanie danych z maszyn stanowi ważny krok w dążeniu do lepszej optymalizacji produkcji. Terminologia Smart Factory to nazwa wprowadzona przez niemiecki rząd w 2011 roku, która definiuje i reprezentuje inteligentną oraz zrównoważoną formę produkcji, opartą na minimalizacji ludzkiej ingerencji na rzecz robotyzacji, innowacji, technologii i wymiany danych.

Przemysł 4.0 jest rzeczywistością, która stale trwa i rozwija się, obejmując coraz szersze obszary przemysłu. Digitalizacja przynosi ze sobą poprawę produktywności pracowników, zarządzanie magazynami oraz optymalizację procesów. W kontekście przemysłu, digitalizacja oznacza przesunięcie się od ręcznego zbierania danych z maszyn na automatyczny proces, co ma na celu zwiększenie efektywności i precyzji działań.

traceability

Czym jest Traceability?

Przykładem automatycznego monitorowania maszyn i zbierania z nich danych w czasie rzeczywistym jest system Traceability. Traceability, znany również jako system identyfikowalności produktów, składa się zarówno z systemu informatycznego, jak i procedur opisujących zasady rejestrowania przepływu produktów i materiałów. Celem identyfikowalności jest śledzenie każdego półproduktu i wyrobu gotowego w całym procesie, począwszy od wprowadzenia surowców do fabryki, aż do wysyłki produktów końcowych do odbiorców. Często spotyka się również termin „genealogia produktu”, który odnosi się do analizy powiązań między produktami oraz komponentami, które zostały użyte do wytworzenia produktu.

traceability

Działający system Traceability dla firmy produkującej elektronikę jest niezwykle ważny. Im większa świadomość zachodzących procesów produkcyjnych, tym znaczniejsze możliwości zarządzania nimi oraz możliwość szybkiego i precyzyjnego reagowania – stwierdza dyrektor produkcji Marek Lendor z firmy Nordes

Genealogia produktu jest istotną daną, mającą ogromny wpływ na nowoczesne podejście do procesów produkcyjnych. Jako dziedzina analizy procesu, skupia się na szczegółowym badaniu produkcji dla poszczególnych wyrobów lub partii produktów, dostarczając szczegółowych informacji o każdym półprodukcie i wyrobie. W ramach genealogii produktu można uzyskać dane dotyczące wyników kontroli jakości, szczegółów montażu oraz czasu każdej operacji technologicznej. Ze względu na taką szczegółowość i złożoność informacji, konieczne jest systemowe rozwiązanie, które umożliwia rejestrację danych od początku do końca, od surowców po wyroby gotowe.

Korzyści ze stosowania systemu Traceability

„Dostęp do precyzyjnych informacji na temat pochodzenia danej partii wyrobów, przeprowadzonych testów na różnych etapach produkcji oraz każdego ogniwa łańcucha dostaw umożliwia podejmowanie lepiej ugruntowanych decyzji i wpływa na ciągłą poprawę jakości oraz bezpieczeństwa procesu produkcyjnego, jak również jest wsparciem technicznym i analitycznym w procesie reklamacji” – mówi Miłosz Łotysz, kierownik działu jakości w Nordes. „Dział serwisu, korzystając z danych zgromadzonych w bazie danych systemu Traceability, ma możliwość szczegółowego sprawdzenia, jakie komponenty z jakich partii dostawców zostały użyte do produkcji serwisowanego wyrobu. Dzięki temu może efektywniej zarządzać akcjami serwisowymi oraz raportować do działu jakości konieczność wycofania z użycia niektórych surowców lub komponentów” – dodaje.

W ramach Traceability tworzymy dedykowane stanowiska do testowania wyprodukowanych urządzeń. Na każdym stanowisku testowym umieszczamy urządzenie i przeprowadzamy precyzyjne pomiary, aby uzyskać pełną wiedzę na temat jego wskaźników i parametrów. Dzięki temu gromadzimy szczegółowe informacje dotyczące każdego urządzenia, które zostało wyprodukowane w naszej fabryce – dopowiada Marek Lendor, dyrektor produkcji w Nordes

System Traceability jest kluczowym narzędziem dla branży EMS, której priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości produktów elektronicznych. Dzięki Traceability, możliwe jest ścisłe monitorowanie i kontrola każdego aspektu procesu produkcyjnego. Przez śledzenie pochodzenia surowców, komponentów i historii produkcji, można skutecznie zarządzać jakością, identyfikować i usuwać potencjalne problemy oraz minimalizować ryzyko wadliwych produktów. To z kolei przyczynia się do zwiększenia satysfakcji klientów oraz budowania długotrwałych relacji biznesowych opartych na zaufaniu.

Traceability umożliwia ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Dzięki zebranym danym, można analizować efektywność i wydajność poszczególnych etapów produkcji, identyfikować obszary wymagające usprawnienia oraz wprowadzać odpowiednie ulepszenia. Można monitorować wydajność maszyn, identyfikować wąskie gardła produkcyjne i dostosowywać procesy, co przekłada się na większą efektywność, niższe koszty produkcji i lepsze wykorzystanie zasobów.

Nordes EMS