Według IDC liczba urządzeń wchodzących w skład Internetu Rzeczy wzrośnie do ponad 82 miliardów w 2025 roku, zaś IoT stanie się czymś tak powszechnym, jak dzisiaj jest sam Internet. Okazuje się jednak, że pomimo szybkiego rozwoju rynku, organizacje cały czas mają duże problemy z wdrażaniem projektów z zakresu IoT, zaś odsetek tych „zakończonych sukcesem” jest niewielki. Przedstawiamy wyniki badania rynku, na bazie którego zdefiniowane zostały kluczowe problemy firm oraz sposoby zmiany status quo.

Firma Cisco przeprowadziła ostatnio badanie ankietowe obejmujące ponad 1800 menedżerów zarządzającymi projektami IoT w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Indiach, którzy związani są z różnymi obszarami gospodarki – produkcją, handlem, energetyką, transportem oraz ochroną zdrowia i działalnością samorządową. Wszyscy respondenci pracowali lub pracują dla organizacji, które wdrażają oraz realizują inicjatywy w zakresie Internetu Rzeczy, a także w owych organizacjach byli zaangażowani w wyznaczanie strategii dotyczącej wdrożeń z obszaru IoT.

Poniżej slajdy The Journey to IoT Value: Challenges, Breakthroughs, and Best Practices od Connected Futures

Z badania, które przedstawione zostało podczas odbywającej się w maju konferencji Internet of Things World Forum 2017, wynika że aż 60% inicjatyw w zakresie IoT zakończyło się po fazie koncepcyjnej (Proof of Concept). Spośród 40% projektów, które przetrwały do etapu pilotażowego (Pilot Stage), tylko 26% zostało uznanych za zakończone pełnym sukcesem. Jednocześnie co trzeci z zakończonych projektów sklasyfikowany był jako „brak sukcesu we wdrożeniu”.

Na podstawie rozmów z klientami oraz analizy informacji o projektach, Cisco zidentyfikowało dwie główne przyczyny problemów we wdrażaniu systemów Internetu Rzeczy:

Problem 1: Skomplikowana integracja

Jak wdrożyć IoT? Projekty z tego zakresu wymagają nowego podejścia do integracji istniejących systemów sieciowych, narzędzi do zbierania danych i serwerów w połączeniu z zupełnie nowymi produktami oraz usługami. Nowe systemy muszą zapewnić, aby odpowiednie dane trafiały w odpowiednie miejsca, w odpowiednim czasie, przy zapewnieniu właściwej skali i wydajności rozwiązania. Niektóre firmy próbują samodzielnie opracować rozwiązania techniczne na takie potrzeby, jednak z uzyskanych informacji wynika, że jest to ryzykowne podejście do zagadnienia.

Zdaniem 60% respondentów inicjatywy w zakresie IoT często wyglądają dobrze „na papierze”, jednak ich implementacja okazuje się być znacznie trudniejsza, niż pierwotnie się spodziewano.

Pięć największych wyzwań na wszystkich etapach wdrażania to: czas do zakończenia, ograniczona wiedza wewnętrzna, jakość danych, integracja między zespołami i przekroczenia budżetu. Badania cytowanej firmy wykazały, że największe sukcesy w zakresie IoT dotyczą firm, które wdrażają projekty wraz z partnerami branżowymi.

Problem 2: Brak umiejętności i doświadczeń we wdrażaniu projektów

Aby skorzystać z nowych technologii, również zespoły pracowników muszą mieć nowe umiejętności. Projekty biznesowe, których realizacja zakłada współpracę z działami IT, wymaga również nowych mechanizmów wymiany informacji i pracy grupowej.

Z przeprowadzonych przez Cisco analiz wynika, że im bardziej zróżnicowane są umiejętności osób pracujących w zespole, tym prawdopodobieństwo sukcesu projektu jest większe. Współczesne rozwiązania i wdrożenia IoT są skomplikowane, a na rynku cały czas nie istnieje podaż doświadczonych specjalistów, którzy mogliby nimi zarządzać. W efekcie przejście od etapu koncepcyjnego do wdrożenia projektu jest trudne.

W raporcie podkreślono istotność „zasobów ludzkich”, a także, jako kluczowe czynniki sukcesów we wdrażaniu projektów IoT, wymieniono:

  • współpracę IT z działami biznesowymi firm (54%),
  • posiadanie kultury organizacji zorientowanej na technologie (49%),
  • wiedza w zakresie IoT (48%).

Rozwój będzie trwał

Pomimo niepowodzeń aż 64% ankietowanych menedżerów twierdzi, że nauka na bazie nieudanych wdrożeń pozwoliła im zwiększyć zaangażowanie organizacji w tematykę IoT i przyśpieszyć przyszłe inwestycje w tym obszarze. Praktycznie tyle samo respondentów stwierdziło, że są dopiero na początku poznawania tego, co Internet Rzeczy może zmienić w ich biznesie.

Rozwój rynku w omawianym zakresie będzie trwał wraz z tym jak rozwiązania z zakresu IoT będą coraz łatwiejsze we wdrażaniu, a także będzie istniało coraz więcej pozytywnych przykładów ich zastosowań. Jednocześnie wdrożone i działające projekty zapewniają większości ich użytkowników wymierne korzyści biznesowe.

Zdaniem przedstawicieli firm, które z sukcesem wdrożyły projekty IoT, trzy kluczowe korzyści z tym związane to:

  • poprawa satysfakcji klientów (70%),
  • zwiększenie wydajności operacyjnej (67%),
  • poprawa jakości produktów i usług (66%).

Dodatkowo poprawiła się rentowność, co było wymieniane przez 39% respondentów jako pierwsza z nieoczekiwanych przez nich korzyści.

Zaprezentowane filmy pochodzą z konferencji Internet of Things World Forum 2017, która odbyła się w maju w Londynie. Więcej multimediów z wydarzenie dostępnych jest na stronie organizatora. Filmy umieszczone są jedynie w celach informacyjnych i stanowią własność Cisco Systems.

Zobacz również:

Cisco IoT Operations Platform pomoże w projektach IoT