Firma Cisco poinformowała o wprowadzenie do oferty platformy z zakresu Internetu Rzeczy – Cisco IoT Operations Platform. Ma ona pozwolić zintegrować elementy systemów Internetu Rzeczy, zapewniając gromadzenie i dystrybucję danych w czasie rzeczywistym, a także łatwiejsze wdrażanie systemów IoT.

Cisco IoT Operations Platform ma pozwolić wychodzić projektom IoT poza fazę koncepcyjną i zapewniać możliwość szybkiego uruchamiania wdrożeń pilotażowych. Składa się ona z trzech elementów, które zostaną zaoferowane w tym roku:

Connection Management at Scale

Platforma została zaprojektowana tak, by umożliwiać zarządzanie gwałtownie rosnącą liczbą urządzeń IoT podłączanych do systemu. Nowe narzędzia przyspieszają wdrożenie systemu wykorzystującego ogromną liczbę urządzeń IoT i ułatwiają zarządzanie nim.

Fog Computing

Architektura ta, która rozwijana jest przez Cisco od kilku lat, zapewnia że kontrola urządzeń IoT oraz przetwarzanie pozyskiwanych przez nie danych następuje w czasie rzeczywistym i bespośrednio tam, gdzie realizowane jest dane zadanie.

Data Delivery

Po zaoferowaniu klientom możliwości kontroli i zarządzania siecią urządzeń IoT, firma chce im pomóc również w zbieraniu, segregowaniu i wykorzystywaniu generowanych przez nie informacji. Obejmuje to zastosowanie skalowalnych narzędzia do filtrowania i dystrybucji danych.

Cisco IoT Threat Defense

Oprócz omawianej platformy Cisco wprowadza także system bezpieczeństwa Cisco IoT Threat Defense. Zapewnia on możliwość ochrony danych krytycznych oraz usług. Więcej infomacji o nim tutaj.