Jakie będą następstwa pandemii dla przemysłu? W tym roku globalna produkcja zmniejszy się o około 7%, przy czym średnioterminowe skutki będą różne, zależne od regionu oraz branży.

Największy negatywny wpływ COVID-19 odczują gospodarki USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Indii i Brazylii, zaś najmniejszy – Chin i Południowej Korei. Większość krajów uprzemysłowionych potrzebowało będzie kilku lat na osiągnięcie poziomu produkcji z 2019 roku (na wykresie wartość 100%). W Niemczech, pomimo bardzo dobrego zarządzania kryzysowego w okresie pandemii, spadki będą też znaczące – powodem jest spadek popytu na tamtejsze maszyny wynikający z mniejszego eksportu.

W przypadku branż największe negatywne skutki odniosą te związane z transportem (szczególnie lotniczym), najmniejszy wpływ dotyczył będzie sektorów: spożywczego, elektronicznego oraz chemicznego.

Powyższe wykresy i informacje pochodzą z publikacji Interact Analysis. Można ją pobrać darmowo – i warto, bowiem zawiera ponad 60 stron aktualnych danych przemysłowych i ekonomicznych.