Pilniki obrotowe stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu. Główne zastosowanie znajdują w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym, lecz nie tylko. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim, lecz treściwym artykułem dotyczącym typologii, konstrukcji i dobrych praktyk związanych z frezami trzpieniowymi powszechnie nazywanymi frezami palcowymi.

────── Artykuł firmowy ──────

Tam gdzie koniecznie jest usunięcie spoiny spawalniczej w krótkim czasie idealnie sprawdzają się frezy trzpieniowe marki SGS PRO. Odpowiednio dobrany kształt oraz rodzaj ostrza pozwalają na obróbkę wielu materiałów o różnej budowie. Dla bardziej wymagających aplikacji np. trudno dostępne miejsca przygotowane zostały wydłużone pilniki obrotowe węglikowe z dłuższym chwytem. Dla obróbki drobnych detali producent stworzył pilniki miniaturowe, które charakteryzują się mniejszą częścią roboczą.

Ze względu na kształt części roboczej pilników palcowych możemy je podzielić na:

  • Frezy walcowe z ostrzami na górze oznaczony symbolem SB

  • Frez walcowy zaokrąglony na górze oznaczony symbolem SC

  • Frezy trzpieniowe owalne oznaczone symbolem SE

  • Frezy trzpieniowe ostrołukowe z głowicą zaokrągloną oznaczone symbolem SF

  • Frezy płomieniowe oznaczone symbolem SH

  • Frez stożkowy pogłębiacz oznaczony symbolem SK

  • Frez stożkowy oznaczony symbolem SM

Przy wyborze pilników obrotowych należy dobrać pilnik do prędkości obrotowej szlifierki trzpieniowej. Dla pilników wydłużanych prędkość maksymalna jest niższa i wynosi 15000 rpm. Do obróbki materiałów twardszych wybieramy pilniki o niższych prędkościach, natomiast dla pilników o mniejszych wymiarach części roboczej prędkość obrotowa powinna być wyższa. Jeżeli dobierzemy zbyt dużą prędkość prędkość obrotową, wówczas będziemy zdecydowanie szybciej zużywać ostrze, jednak zbyt wolna prędkość będzie powodować wyszczerbianie pilnika. Właściwą prędkość obrotową dobieramy na podstawie typu nacięcia oraz szerokości części roboczej frezu palcowego.

 

Cześć robocza pilnika ma nacięcia nazywane ostrzami skrawającymi. Nacięcia dociera się na podstawie typu obrabianego materiału. Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy nacięć: pojedyncze nacięcie, podwójne nacięcie oraz nieżelazne nacięcie.

A. Nacięcie podwójne, B. Nacięcie pojedyncze, C. Nacięcie nieżelazne

Przy bardziej twardych materiałach stosuje się drobniejsze uzębienie. Takie ostrza stosujemy do obróbki materiałów, które są twarde oraz odporne na wysokie temperatury. Do takich materiałów możemy zaliczyć stopy na bazie kobaltu i niklu.

Możemy jeszcze wyróżnić pilniki obrotowe z łamaczem wiórów (na zdjęciu obok). Taki rodzaj nacięcia w części roboczej pilnika pozwala na bardziej agresywną obróbkę materiału, przy większym posuwie wzdłużnym oraz większej sile nacisku na obrabianą powierzchnię. Daje nam to znacznie wyższą wydajność. Wycięcia wykonane we wszystkich pojedynczych ostrzach powodują podział wiórów. Zapewnia nam to mniejsze obciążenie ostrza.

Marek Wojtyczka

Kierownik działu narzędzi w Pneumat System Sp. z o.o.

Poniżej kilka dodatkowych przykładów zastosowań szlifierek trzpieniowych.