W ciągu ostatnich lat można zauważyć wyraźny wzrost w zakresie wdrażania nowych technologii w przemyśle. W dużym stopniu zwiększył się udział innowacyjnych urządzeń w procesach produkcyjnych, które dążą do automatyzacji i połączenia w jeden zintegrowany system. Przedsiębiorcy coraz śmielej rezygnują z tradycyjnych maszyn manualnych na rzecz tych sterowanych numerycznie. Z tego względu wzrasta jednocześnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, w tym programistów maszyn CNC.

────── Artykuł firmowy ──────

Obsługa maszyn sterowanych numerycznie, tzw. CNC (Computerized Numerical Control) wygląda nieco inaczej w różnych przedsiębiorstwach, zwłaszcza ze względu na charakter ich działalności. Jednak zazwyczaj polega m.in. na kontrolowaniu pracy maszyny, diagnozowaniu i ustawianiu sprzętu, a także ustawianiu jego odpowiednich parametrów do danej obróbki. Wykorzystanie tego typu urządzeń w zakładzie pozwala wygenerować spore oszczędności czasu, siły i środków finansowych, jednocześnie przy zachowaniu wysokiej jakości obrabianych elementów. Ze względu na wprowadzanie na coraz większą skalę automatyzacji i cyfryzacji, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, wyróżniających się bogatym doświadczeniem i przede wszystkim praktyczną wiedzą. W tym zawodzie konieczne jest realizowanie regularnych szkoleń i kursów, które pozwolą zapoznać się z nowinkami technologicznymi, w zakresie zmieniających się parametrów maszyn i innowacyjnych technologii.

  Sterownik numeryczny wycinarki Platino 2.0 Fiber od Prima Power

W zależności od tego, jakimi kwalifikacjami zawodowymi wyróżnia się dany pracownik, do jego zadań mogą należeć czynności o różnym stopniu trudności. Do podstawowych można zaliczyć ustawianie maszyn CNC na stanowiskach produkcyjnych, przeprowadzanie konserwacji urządzeń czy rozwiązywanie bieżących problemów związanych z procesami produkcyjnymi. Programista co do zasady zajmuje się programowaniem maszyn oraz wprowadzaniem korekt, dotyczących parametrów obróbki czy poprawności cech wykonywanego wyrobu. Wykonuje on również szkice prostych detali, określa kolejność operacji technologicznych oraz opracowuje programy do obróbki, na podstawie procesu technologicznego i rysunków. Większość tych czynności wykonywanych jest w specjalistycznie przygotowanych programach np. programowanie maszyny cnc realizowane jest przy pomocy systemu CAM, zaś modelowanie bryłowe w oprogramowaniu CAD. Znajomość tego typu programów nie tylko podniesie kwalifikacje pracownika ale i zwiększy jego wartość na rynku pracy.

W dobie Przemysłu 4.0, stale zmieniających się technologii i wyposażaniu produkcji w coraz nowocześniejsze maszyny, przedsiębiorstwa przemysłowe na coraz większą skalę poszukują wykwalifikowanych pracowników. Niestety zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym można zaobserwować wyraźny niedobór kadry inżynierskiej. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem doświadczeni pracownicy mogą liczyć na coraz atrakcyjniejsze zarobki. Ich wskaźnik w sektorze przemysłowym jest dość zróżnicowany. Głównymi czynnikami wpływającymi na występowanie rozbieżności w tym zakresie są: wykształcenie i staż pracy pracownika, znajomość obsługi maszyn, programów, wielkość i kapitał firmy czy region zatrudnienia. Na podstawie przeanalizowanych opisów warunków zatrudnienia specjaliści określili przeciętne zarobki programistów maszyn CNC w wysokości ok. 3800 zł brutto (dane z 2016 r.). Zarobki połowy ankietowanych kształtują się na poziomie 2951 – 4860 zł brutto, z kolei przedstawiciele najlepiej opłacalnych pracowników tej grupy mogą liczyć na ponad 4 600 zł brutto.