ABI Research przedstawiło nowy raport rynkowy, w którym prognozuje rozwój globalnego rynku związanego z tzw. “cyfrowymi fabrykami” na poziomie 35% rocznie i osiągnięcie przez niego wartości 111 mld dolarów w 2026 roku.

Cyfrowa fabryka, zgodnie z jedną z definicji, „wykorzystuje technologie cyfrowe do modelowania, komunikacji i obsługi procesów produkcyjnych”. Pozwala to zarządzającym i innym pracownikom konfigurować, modelować, symulować i oceniać komponenty, procedury i systemy przed budową fabryki. Do obszaru rozwiązań digital factory zaliczyć też można systemy, które mają cechy umożliwiające pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych, a także wirtualne symulowanie pracy.

W przypadku raportu ABI Research powyższy temat pojmowany jest szeroko. Kwota dotyczy sumarycznej sprzedaży rozwiązań sprzętowych (układy sterowania, robotyka, silniki i napędy, pompy, systemy zarządzania energią, smart glasses), a przychodów z usług przetwarzania i danych i analiz, z platform urządzeń i aplikacji, przychodów z rozwiązań i usług sieciowych, a także usług bezpieczeństwa i monitorowania urządzeń i maszyn.

„Dzisiaj globalny sektor produkcyjny dopiero zaczyna wykorzystywać technologie z obszaru cyfrowych fabryk. Zakres ich użycia będzie się zwiększał wraz z tym jak zakłady stają się coraz bardziej połączone, usieciowione, a produkcja elastyczna” – komentuje Pierce Owen, główny analityk ABI. „Dostawcy tacy jak PTC, ABB, GE, Siemens, SAP i Telit oraz integratorzy (usługodawcy) tacy jak Accenture, Wipro i Atos pomagają firmom produkcyjnym w łączeniu się w sieciach oraz generowaniu zysków dzięki danym pochodzącym z produkcji” – dodaje.

Analitycy przewidują, że sektorami globalnie najbardziej „cyfryzującymi się” będą branże: spożywcza, napojowa oraz tytoniowa, gdzie sumaryczne obroty w zakresie rozwiązań digital factory wyniosą 19 mld dolarów w 2026 roku. Spodziewać się można również dużych różnic pomiędzy krajami. Przykładowo w USA jako najbardziej perspektywiczny jest postrzegany w omawianym zakresie sektor chemiczny, który generować może 7 mld dolarów w omawianym okresie. W Niemczech oraz Japonii jako wiodąca postrzegana jest branża motoryzacyjna, podczas gdy w Chinach na czele zestawienia wytypowana został gałąź gospodarki związana z produkcją dóbr trwałych.

„Rozwiązania z obszaru cyfrowych fabryk będą pojawiały się w każdej głównej gałęzi przemysłu w większości wiodących krajów na świecie, aczkolwiek przedsiębiorcy, którzy stawiają na innowacji i dostosowują się się do potrzeb klientów, odniosą z nich największe korzyści” – podsumowuje Pierce Owen