ABB oraz redakcja The Economist opublikowały globalne badanie rynku dotyczące gotowości krajów do automatyzacji, w szczególności w zakresie związanym z robotyką oraz sztuczną inteligencją. Przedstawiamy wyniki i kluczowe wnioski oraz krytykę dotyczącą samego badania.

W raporcie „The Automation Readiness Index (ARI): Who Is Ready for the Coming Wave of Innovation?” zaprezentowano wyniki badania 25 krajów dotyczące możliwości korzystania (wdrażania) nowoczesnej automatyki oraz radzenia sobie z wyzwaniami z tym związanymi. Wynikiem analizy innowacyjności krajów, sposobów kształcenia mieszkańców, relacji rząd-przemysł oraz wielu innych wskaźników jest agregatowy indeks „gotowości do automatyzacji” (Automation Readiness Index, ARI).

Wyniki w skrócie

Korea Południowa, Niemcy i Singapur to kraje znajdujące się na najwyższych miejscach w rankingu dotyczącym możliwości korzystania z „inteligentnej automatyzacji”. Poza nimi państwami najlepiej przystosowanymi do nadchodzącej fali zmian i korzystania z nich w gospodarkach to, wg autorów raportu, m.in.: Japonia, Kanada, Estonia, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Australia. 

W raporcie stwierdzono, że nawet najlepiej przygotowane kraje muszą opracować jeszcze skuteczniejszą politykę edukacyjną i programy szkoleniowe, a także położyć nacisk na ciągłe uczenie się osób w trakcie ich kariery zawodowej. Takie strategie oraz programy powinny sprawić, że rozwój technologii automatyzacji i sztucznej inteligencji nie pozostawi ludzi nieprzygotowanych na nowe, bardziej zorientowane na człowieka prace.

W raporcie podkreślono, że niezależnie od tego, czy decydenci (rządy) są na zmiany gotowi czy nie, przedsiębiorstwa same coraz intensywniej wdrażają rozwiązania automatyzacji oraz sztucznej inteligencji. Zmiany te będą postępowały w przyszłości w szybkim tempie, co wymaga jeszcze bardziej skoordynowanego podejścia do edukacji i szkoleń.

Jeżeli państwa chcą nadążać za innowacjami w zakresie automatyzacji, potrzebne jest większe zaangażowanie i koordynacja pomiędzy rządami, przemysłem, sektorem naukowym oraz innymi interesariuszami.

Większość krajów będzie musiała położyć większy nacisk na obszary szkolenia zawodowego, a także zwrócić uwagę na podstawowe programy edukacyjne i kształcenie samych nauczycieli – stwierdzają autorzy raportu.

Metryczka

Analiza przedstawiona w raporcie bazuje na nowym indeksie opracowanym przez The Economist Intelligence Unit, a także serii wywiadów. Rankingi zostały stworzone na podstawie 52 wskaźników jakościowych i ilościowych wybranych w porozumieniu z ekspertami w dziedzinach automatyzacji, edukacji i ekonomii. ABB i The Economist Intelligence Unit planują coroczne badania dotyczące ARI w celu bieżącego korygowania wartości indeksu.

Krytyka badania

Pomysł na badanie i przyjęta optyka są z pewnością ciekawe, również oprawa wizualna (infografiki, strona, itd.) są na najwyższym poziomie. Aczkolwiek można mieć pewne pytania i wątpliwości dotyczące meritum, m.in.:

  • Po co kolejny wskaźnik/zestawienie? Badania dojrzałości cyfrowej, gotowości firm i krajów to obiekt badań już od lat. Wiele takich badań dostępnych jest choćby na stronach Eurostatu oraz w różnych agencji badawczych.
  • Dlaczego wybrano tylko niektóre kraje, a nie ma choćby …. Polski? 🙂 Wprawdzie w raporcie znajduje się wytłumaczenie dotyczące doboru próby, jednak pozostaje pewna wątpliwość co do sensu takiego zestawienia, w momencie gdy zawiera ono arbitralnie wybrane państwa.
  • Połączenie w badaniu robotyzacji oraz AI wydaje się być sztuczną konstrukcją – to jedynie wycinek nowoczesnej automatyzacji. Oczywiście można się domyślać, dlaczego go wybrano 😉
  • Przede wszystkim – o co chodzi z „kolejną falą automatyzacji”? Przecież ledwie dopiero do wchodzimy w realne wdrożenia Industry 4.0. Brak przyjęcia tego ostatniego (technologii z nim związanych, wymaganych kompetencji, zmian organizacyjnych, itd.) jako podstawy całego badania znacznie zmniejsza przydatność opracowania.

Zobacz raport

Strona internetowa badania, która zawiera raport i zestaw infografik znajduje się tutaj. Dostępny jest też news prasowy dotyczący badania, z którego korzystaliśmy w powyższym artykule.