Prezydent podpisał nowelizację ustaw o PIT i CIT, popularnie określaną jako „ustawa o robotyzacji”. Dzięki zapisom w niej zawartym już w bieżącym roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i w efekcie zaoszczędzić blisko 18 tys. zł. Nowela ma zachęcić do inwestowania szczególnie mniejsze i średniej wielkości firmy.

Omawiane rozwiązanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów. Z nowej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym kupią maszyny lub urządzenia (grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych – czyli m.in. roboty, drukarki 3D, komputery przemysłowe, itd.) za kwotę nie mniejszą niż 10 tysięcy złotych. Dzięki zapisom w nowej ustawie mają oni możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na kwotę do 100 tysięcy złotych rocznie.

Czego dotyczą przepisy?

Projekt daje też możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych. Obecna metoda jednorazowej amortyzacji na to nie pozwala, co stanowi barierę inwestycyjną dla najmniejszych przedsiębiorców.

Cytując portal VAT.pl należy zauważyć, że: „Proponowane przepisy będą dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń (rozwiązanie to nie będzie dotyczyło nieruchomości oraz środków transportu, w tym samochodów). Z tej propozycji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.”

Kto skorzysta?

Szacunki Ministerstwa Rozwoju wskazują, że z programu skorzysta w skali roku ok. 150 tysięcy przedsiębiorstw. Korzyść dla właściciela firmy (podatnika CIT lub 19 proc. PIT), który wykorzysta w danym roku podatkowym odpis w pełnej wysokości, wyniesie nawet 17,7 tys. zł.

Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju

Niski stopień robotyzacji to jedna z kluczowych słabości polskiego sektora MŚP – odpowiada on za 69% zatrudnienia, a posiada tylko 32% maszyn. Jesteśmy przekonani, że wprowadzana właśnie zmiana pozwoli poprawić te proporcje, przyczyniając się do wzrostu produktywności pracy, jakości produktów i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uprawnienia do skorzystania z nowej ulgi zyskało właśnie ponad 1,3 miliona przedsiębiorców, z czego zdecydowaną większość stanowią małe i średnie firmy finansujące inwestycje głównie ze środków własnych. W ich wypadku taki jednorazowy odpis to realny zastrzyk finansowy zachęcający do inwestowania.

Obecnie prawo przewiduje możliwość skorzystania przez małych podatników (osiągających do 1,2 mln euro przychodu rocznego) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tysięcy euro. Wymaga to jednak, w odróżnieniu od projektowanego rozwiązania, wystąpienia o pomoc de minimis, co w praktyce oznacza konieczność wypełnienia dodatkowych formularzy, a także podlega ograniczeniom co do wartości (200 tysięcy euro w ciągu trzech lat). Wykorzystanie limitu pomocy de minimis może np. uniemożliwić przedsiębiorcy skorzystanie z dystrybuowanych w tej formule środków z funduszy UE.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeśli chodzi o jednorazową amortyzację, to nowe przepisy obejmą inwestycje zrealizowane od początku roku podatkowego.