Firma badawcza IC Insights po raz drugi obniżyła prognozę przyszłej wartości dla obszaru branży półprzewodnikowej związanego z Internetem Rzeczy (IoT). W okresie 2015-2020 średnioroczne wzrosty (CAGR) w tym sektorze mają wynieść 14,9% zamiast prognozowanych w grudniu 2016 roku 15,6%.

Głównym powodem zmiany jest wolniejsze niż oczekiwano tempo rozwoju projektów z zakresu smart city (inteligentne miasto) – m.in. dotyczących inteligentnych sieci zasilających, a także obniżenie prognozy dla sektora zakresie elektroniki noszonej.

Firma IC Insights obniżyła poprzednim razem prognozę we wrześniu 2016 roku, czego powodem było zwolnienie rozwoju w zakresie projektów z zakresu podłączonych miast (connected cities). W rezultacie firma zmniejszyła prognozę całkowitej sprzedaży półprzewodników związanych z urządzeniami i systemami Internetu Rzeczy do 31,1 mld dolarów w 2020 roku (w porównaniu do wynoszącej 32 mld dolarów).

Przychody ze sprzedaży półprzewodników do systemów IoT dla inteligentnych miast mają rosnąć w latach 2015-2020 średniorocznie o 8,9% (poprzednio 9,7%), natomiast w przypadku elektroniki noszonej wzrost wyniesie 17,1% zamiast poprzednich 18,8%. W ostatnim z przypadków zwolnienie związane jest przede wszystkim z obniżoną prognozą dostaw urządzeń typu smartwatch.

Jeżeli chodzi o cały rynek IoT i jego bieżący rozwój, to najnowsza prognoza wskazuje, że sprzedaż półprzewodników wyniesie w 2017 roku około 21,3 mld dolarów, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do poziomu z poprzedniego roku.