W listopadzie 2020 roku Siemens przedstawił bibliotekę SIMATIC Robot Library jako dodatek do środowiska TIA Portal. Obszerna biblioteka robotów umożliwia użytkownikom ich programowanie bezpośrednio w portalu TIA za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu użytkownika i uwzględnienie ich w planowaniu systemów automatyki oraz robotyki.

Przedstawiciele Universal Robots poinformowali, że do biblioteki dołączane są również roboty współpracujące wymienionej marki, co pozwoli również na ich wdrażanie korzystając ze środowiska firmy Siemens. Użytkownicy będą mogli w szczególności wdrażać tego typu roboty w większych systemach i na głównych liniach produkcyjnych, zaś ich integracja z TIA Portal przyspieszy całościową integrację, ułatwiając również łączenie cobotów z rozwiązaniami do analizy danych czy usługami w chmurze, a także włączanie ich do kompleksowej, cyfrowej infrastruktury zakładów przemysłowych. Omawiany interfejs łączący coboty UR ze środowiskiem TIA Portal zostanie ukończony w czwartym kwartale 2021 roku.
Informacje o SIMATIC Robot Integrator tutaj.