Trzy renomowane instytucje podpisały w Eindhoven umowę założycielską europejskiej organizacji Smart-FactoryEU EWIV. Jej siedziba mieścił się w Kaiserslautern, dyrektorem zarządzającym został prof. Detlef Zühlke.

Koncepcja połączenia sił trzech inicjatyw została zaproponowana przez SmartFactoryKL, organizację mieszczącą się w centrum badawczym DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) i jednocześnie będącą pionierem w dziedzinie opracowywania rozwiązań z obszaru inteligentnej produkcji. Jej prace w istotnym stopniu przyczyniły się do powstania koncepcji Industrie 4.0 i są wykorzystywane w obszarze wdrażania zdigitalizowanej produkcji.

Podpisanie umowy (od lewej strony): Dirk Torfs (Flanders Make), John Blankendaal (Brainport Industries) oraz Detlef Zühlke (SmartFactoryEU)

Dwa lata temu przedstawiciele UE wyrazili opinię o konieczności integracji działań rozwojowych w zakresie inteligentnych fabryk i od tego czasu m.in. rozwijana jest siatka Hubów Innowacji Cyfrowych (DIH). Nowa organizacja ma rolę ponadnarodowego hubu , łącząc kompetencje i doświadczenia trzech jednostek: Flanders Make (Belgia), Brainport Industries (Holandia) oraz SmartFactoryKL (Niemcy).

SmartFactoryEU powstało na bazie prawa unijnego. Jego dyrektor zaprasza do współpracy przedstawicieli innych europejskich badawczo-demonstracyjnych, w szczególności zajmujących się tematyką Przemysłu 4.0.

Strona organizacji SmartFactoryKL