Grupa Lotos i Microsoft podpisały porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz najnowszych technologii informatycznych. Współpraca pomiędzy firmami rozpoczyna się od stworzenia Centrum Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Szacunkowe korzyści wynikające wykorzystania rozwiązań technologicznych wyniosą powyżej 10 mln euro.

Realizacja wspólnych inicjatyw i projektów ma główny cel, jakim jest cyfrowa transformacja Grupy Lotos i jej lepsze dostosowanie do dynamiki obecnego otoczenia biznesowego. Porozumienie służyć ma wypracowaniu rozwiązań i usprawnień w oparciu o najnowsze możliwości technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy, analizy Big Data, zaawansowanych metod analitycznych, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji w konkretnych scenariuszach i projektach dostosowanych do wymagań specyfiki branży paliwowej.

Na zdjęciu od lewej: Magda Taczanowska, członek zarządu firmy Microsoft, Jarosław Kawula oraz Jarosław Wittstock, wiceprezesi zarządu Grupy Lotos

„Termin Przemysł 4.0 nie uosabia dla Grupy LOTOS kolejnej rewolucji przemysłowej, a jest raczej dla naszej firmy paliwem na drodze świadomej ewolucji cyfrowej gdańskiego przedsiębiorstwa. Technologie i rozwiązania przemysłowego Internetu Rzeczy stosowane są w rafineriach od przynajmniej kilkunastu lat” – mówił Jarosław Kawula, wiceprezes zarządu Grupy Lotos. „Natomiast w najbliższej przyszłości w szczególności interesują nas projekty związane z zaawansowaną analizą danych, w tym analizą dużych zbiorów danych w chmurach obliczeniowych. Przyglądamy się uważnie również innym obszarom cyfryzacji związanym z robotyzacją, głębszą automatyzacją i autonomizacją, cyfryzacją procesów wytwórczych, integracją infrastruktury i danych w zarządzaniu produkcją, sztuczną inteligencją, wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistością.”

Jednym z pięciu filarów strategii biznesowej Grupy Lotos do 2022 roku jest gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji, również cyfrowych. Grupa od ponad dekady zaliczana jest do grona przedsiębiorstw posiadających najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne rafinerie w Europie. Z tego właśnie powodu przykłada szczególną wagę do procesu wdrażania nowych rozwiązań i usług, które mogą w najbliższej przyszłości dodatkowo wzmocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

„Dzięki istnieniu Centrum Kompetencyjnego ds. Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych LOTOS uzyska realną szansę wygenerowania znaczących oszczędności finansowych, poprzez wykorzystanie już dostępnych w organizacji zasobów osobowych i narzędziowych. Przeznaczeni do pilotażowego programu pracownicy w pierwszej kolejności zrealizują szereg szkoleń i warsztatów, tak aby relatywnie szybko i w pełnej skali wykorzystywać potencjał AI do optymalizacji procesów produkcyjnych, a w szczególności do dalszego zwiększenia opłacalności przerobu ropy naftowej na wskazanych instalacjach produkcyjnych oraz do podniesienia efektywności całości łańcucha dostaw czy głębszej personalizacji usług dla klienta. Szacunkowe już zidentyfikowane korzyści wynikające z synergii najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wiedzy pracowników Grupy LOTOS S.A. wyniosą powyżej 10 mln euro oraz uwolnią około 20 tys. roboczogodzin” – stwierdził Marcin Hynek, kierownik Projektu Centrum Kompetencyjnego AI w Grupie Lotos.