Nawet połowa miejsc pracy w krajach OECD objęta jest ryzykiem automatyzacji – wynika z raportu opublikowanego przez OECD. W Polsce odsetek ten wynosi ponad 50%, przy czym istnieje kilka branż, gdzie zmiany będą największe.

W ramach swojej pracy badacze OECD przeanalizowali strukturę zatrudnienia w 32 krajach, scharakteryzowaną na podstawie umiejętności najczęściej związanych z danym zawodem (ankieta przeprowadzona wśród pracowników różnych sektorów gospodarki w 2015 rok). Wyniki badania wskazały, że 14% miejsc pracy we wszystkich zawodach w 32 krajach objętych jest wysokim ryzykiem automatyzacji przekraczające 70%.). Jedna trzecia miejsc pracy z kolei objętych jest ryzykiem automatyzacji ocenianym jako średnie lub wysokie (plasującym się na poziomie pomiędzy 50 a 70 proc.).

źródło: OECD

Raport OECD wskazuje, że jeśli w najbliższych latach utrzyma się obecna proporcja osób zatrudnionych w stosunku do bezrobotnych, automatyzacja będzie zagrożeniem dla około 210 mln miejsc pracy w 32 krajach. Najwyższym ryzykiem automatyzacji objęte są trzy sektory zatrudnienia: przemysł spożywczy, budowlany, a także usługi utrzymania czystości (w budynkach, na ulicach miast). Kolejne miejsca w rankingu zajmują usługi przewozowe i logistyczne, rolnictwo, a także przemysł odzieżowy. Najmniejsze ryzyko automatyzacji wiąże się z pracami w sektorze szkolnictwa oraz tymi, które obejmują obowiązki z zakresu zarządzania.

Raport ujawnia duże nierówności pomiędzy poszczególnymi krajami. Pracownicy na Słowacji są dwukrotnie bardziej zagrożeni od tych, którzy zamieszkują w Norwegii. Badanie sygnalizuje też tendencję występowania większego zagrożenia w krajach ubogich i tych, gdzie zamożność określana jest jako średnia.

Odsetek zawodów zagrożonych przez automatyzację; źródło: OECD

Nierówności występują jednak także między państwami o wysokim poziomie produktu krajowego brutto. Według autorów raportu, wynikają one m.in. ze struktury organizacyjnej i kultury zarządzania w poszczególnych krajach. Dużą rolę odgrywa także stan przemysłu w danym państwie. Jako przykład eksperci wskazują różnice pomiędzy Koreą Południową i Kanadą.

W pierwszym z wymienionych krajów prace w przemyśle obejmują 30% zatrudnienia, w Kanadzie zaś – 22%. Pomimo tego, pracownicy w Korei Południowej mogą być bardziej odporni na automatyzację, niż ci pochodzący z Kanady – już wcześniej bowiem stanęli przed problemem robotyzacji, zdążyli zatem wypracować odpowiednie zmiany w kulturze pracy, pozwalające na łączenie w ramach obowiązków zarówno zadań rutynowych (najłatwiejszych do zautomatyzowania), jak i kreatywnych.

Krajami, w których ryzyko automatyzacji miejsc pracy jest najwyższe według raportu, są Słowacja, Litwa, Turcja i Grecja. Najmniej zagrożone natomiast są państwa takie, jak Norwegia, Nowa Zelandia, Finlandia i Szwecja. Ryzyko automatyzacji w Polsce plasuje się na poziomie nieco wyższym niż 50%, co pozwala krajowym pracownikom żywić mniejsze obawy względem przyszłości, niż Francuzom, Rosjanom, Czechom i Austriakom

Źródło: PAP, OECD

Inne publikacje na podobne tematy

2030: Jak automatyzacja zmieni rynek pracy?

Czy sztuczna inteligencja i robotyzacja wyeliminują nas z rynku pracy?

Jak rozwijać kompetencje Inżyniera 4.0?