Firma ASD Consulting przeprowadza badanie ankietowe w branży produkcyjnej dotyczące przebiegu procesów transformacji cyfrowej polskich firm oraz wdrażania technologii związanych z Industry 4.0. Wyniki badania, którego partnerem jest portal Przemysł 4.0, zostaną opublikowane pod koniec stycznia.

„Liczymy na to, że raport z badania, który zostanie 31 stycznia 2018 roku, pozwoli powiększyć otwarte zasoby wiedzy o transformacji polskiego przemysłu, a także zainspiruje i pomoże wszystkim, którzy planują usprawnić procesy w swoich organizacjach przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi – Łukasz Dekier, partner ASD Consulting i organizator badania

Czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) oparta jest w dużej mierze na wzajemnym wykorzystywaniu automatyzacji zbierania, przetwarzania i wymiany danych z całego łańcuch dostaw w celu uzyskania wielu wymiernych korzyści. Jednak każde przedsiębiorstwo, aspirujące do rozpoczęcia swojej transformacji w firmę działającą zgodnie z zasadami Industry 4.0, musi najpierw uporządkować swoje procesy, a następnie zacząć zbierać dane o zachodzących w nich odchyleniach. W tym celu należy wdrożyć wiele rozwiązań informatycznych tj. np. MES, WMS, które je wskazują i dają informacje jakie działania usprawniające należy podjąć.

Pomimo wielu informacji pojawiających się w mediach na ten temat, stopień zaawansowania polskich przedsiębiorstw w tej dziedzinie wydaje się być mocno zróżnicowany – stwierdzają organizatorzy badania. Dlatego też zachęcają pracowników firm produkcyjnych do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest określenie stopnia przygotowania polskiego przemysłu do czwartej rewolucji przemysłowej.

Wypełnij ankietę!

Czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi wynosi kilka minut. do od 5 do 10 minut. Więcej informacji o badaniu oraz ankieta są dostępne pod linkiem: badanie40.pl

WYPEŁNIJ ANKIETĘ