Od kolejnego roku akademickiego studenci Politechniki Śląskiej będą mogli korzystać z nowego Laboratorium Robotów Mobilnych. Projekt jest wspólną inicjatywą uczelni oraz gliwickiej firmy AIUT, laboratorium powstaje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

laboratorium robotów
Do laboratorium trafią roboty mobilne firmy AIUT / AFORMIC – m.in. takie jak na zdjęciu

W laboratorium robotów studenci będę mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie projektowania i budowy autonomicznych robotów mobilnych. Podzespoły i pojazdy przeznaczone do testów dostarczy AIUT, będący producentem tego typu rozwiązań intralogistycznych. Firma odpowiada też za przygotowanie i wyposażenie we współpracy z Politechniką Śląską nowej przestrzeni dydaktycznej. Umowę w tym zakresie podpisano w maju 2023 roku.

Co w laboratorium?

W obiekcie do dyspozycji studentów będzie sześć stanowisk dydaktycznych, w tym między innymi stanowisko do nauki i badań technik napędowych z oprogramowaniem do konfiguracji i obsługi systemów sterowania i bezpieczeństwa oraz zaawansowanymi systemami nawigacji stosowanymi w pojazdach typu AGV/AMR.

Wizualizacja planowanego laboratorium

laboratorium robotówLaboratorium zlokalizowane będzie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, ale docelowo korzystać będą z niego wszyscy studenci naszej uczelni. Laboratorium zapewni im dostęp do nowoczesnych technologii, które znajdują się w przemyśle – prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej

W zaprojektowanym laboratorium znajdzie się także strefa testowa z autonomicznymi robotami mobilnymi AMR z rodziny AIUT Formica. „Chcemy kompleksowo wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu projektowania systemów zarządzania flotą przemysłowych robotów mobilnych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania Smart Factory wdrażane dziś na świecie oraz rozwijać ich umiejętności w obszarze projektowym i budowy pojazdów AMR. W laboratorium znajdować się będzie także stanowisko do nauki i badań technik analitycznych danych przemysłowych związanych z działaniem systemów robotyki mobilnej” – skomentował Marek Drewniak, kierownik Sekcji Badań i Rozwoju w Dziale Automatyki w firmie AIUT, koordynujący projekt laboratorium robotów.

Korzyści ze stworzenia laboratorium robotów mobilnych

Dzięki projektowi Politechnika Śląska zyska nie tylko nowe, wyposażone laboratorium robotów, ale także partnera w obszarze edukacyjnym, badawczym i kadrowym. Studenci będą mieli też możliwość odbywania zarówno praktyk, jak i stażu w firmie i kontynuowania współpracy z przedsiębiorstwem. Warto dodać, jako ciekawostkę, że obok stanowisk dydaktycznych znajdzie się tu również strefa wypoczynku. Za projekt aranżacji odpowiada katowicka IKEA.

laboratorium robotów
Podpisanie umowy dotyczącej laboratorium robotów mobilnych na Politechnice Śląskiej