Robotyka i dziedziny pokrewne rozwijają się obecnie dynamiczniej niż kiedykolwiek. Nieocenioną pomocą na drodze do kreowania przyszłości tego obszaru jest wiedza zdobyta wcześniej. Z myślą o wsparciu w tym zakresie zarówno świata przemysłu, jak i nauki Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz, opracował Repozytorium Robotyki. Celem jest zapewnienie dostępu do wiedzy o zdobyczach techniki – zarówno historycznych, jak i najnowszych – z zakresu szeroko rozumianej automatyki i robotyki, a co za tym idzie, przyczynienie się do rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności polskiego przemysłu.

— artykuł firmowy —

Repozytorium Robotyki to unikatowe kompendium, dostępne powszechnie i bezpłatnie. W zdigitalizowanej formie udostępnione są tam zgromadzone w Łukasiewicz – PIAP prace naukowe, badawcze i rozwojowe z zakresu robotyki oraz obszarów pokrewnych, takich jak automatyka, pomiary, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie mobilne itp. Korzystający z repozytorium mają również dostęp do raportów z badań, czasopism, opisów projektów urządzeń oraz elementów robotycznych, a ponadto do bogatych zasobów biblioteki instytutu Łukasiewicz – PIAP.

„Doświadczenie w dziedzinie szeroko rozumianej robotyki gromadzimy od ponad 50 lat”, mówi dr inż. Małgorzata Kaliczyńska, kierownik projektu. „Prowadzone w tym czasie prace, podobnie jak gromadzone biuletyny oraz czasopisma naukowe i branżowe, były skrupulatnie archiwizowane, ale przechowywane w dużej mierze w formie papierowej. To znacznie utrudnia ich znajdywanie oraz ogranicza możliwości korzystania z nich. Dzięki repozytorium zasoby te zyskają drugie życie, tym razem w obiegu cyfrowym i otwartym dla wszystkich zainteresowanych.”

Wsparcie innowacyjności

Łukasiewicz – PIAP może pochwalić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, a także w tworzeniu rozwiązań z zakresu szeroko pojętej robotyki i we wdrażaniu ich w różnych gałęziach przemysłu. Wśród obszarów działań instytutu są: automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych i fabryk, produkcja robotów mobilnych, antyterrorystycznych i rehabilitacyjnych, tworzenie rozwiązań z zakresu druku 3D oraz technologii kosmicznych. Dzięki tak szerokiemu spektrum działania instytutu Repozytorium Robotyki ma unikalną wartość historyczną, a jednocześnie może pośrednio przysłużyć się dalszemu rozwojowi robotyki w Polsce.

„Polska ma wciąż wiele do nadrobienia w obszarze robotyzacji”, podkreśla dr inż. Małgorzata Kaliczyńska. „Mamy ambicję wpłynąć na zmianę tego stanu. Udostępnianie wiedzy o najnowszych zdobyczach techniki z zakresu automatyki i robotyki oraz ich świadome wykorzystanie na liniach produkcyjnych powinno przyczynić się do zwiększenia innowacyjności polskiego przemysłu. Udostępnimy zarówno wiedzę z początków rozwoju robotyki, jak i tę najnowszą, a internauci, korzystając z zasobów repozytorium, będą mogli analizować rozwój techniki.”

Nie tylko historia

Ideą przyświecającą pracom nad repozytorium jest połączenie przeszłości z teraźniejszością, dlatego stanowi ono źródło wiedzy nie tylko o osiągnięciach archiwalnych, ale również bieżących – będzie stale aktualizowane i wzbogacane o kolejne zasoby.

„Obserwując tempo, w jakim ewoluuje technologia IT i możliwości, jakie daje Internet, nie można dokładnie przewidzieć, co przyniosą kolejne dwa czy trzy lata, ale pewne jest, że możemy spodziewać się dalszego dynamicznego rozwoju na polu robotyki i dziedzin pokrewnych. Z tego względu planujemy modyfikowanie i rozbudowywanie portalu udostępniającego zasoby bazy wiedzy zgodnie ze zmieniającą się rzeczywistością”, podkreśla dr inż. Małgorzata Kaliczyńska.

Zobacz stronę roborepo.pl.

 

Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki).