Stoen Operator dostarcza energię elektryczną do prawie dwóch milionów mieszkańców na terenie Warszawy. Kluczowymi inwestycjami infrastrukturalnymi spółki w mijającym roku były: dystrybucyjna stacja elektroenergetyczna Towarowa oraz dwa nowe rozdzielcze punkty zasilania (RPZ) – RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty. Jednocześnie Stoen Operator systematycznie rozwijał inteligentną sieć i wprowadzał innowacje w obszarze Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0

— artykuł firmowy —

Od 10 grudnia 2021 roku warszawski operator sieci dystrybucyjnej funkcjonuje jako Stoen Operator. Zmiana nazwy innogy Stoen Operator nastąpiła w wyniku rozpoczętego w 2019 roku procesu integracji z Grupą E.ON, która działa na 15 europejskich rynkach. Grupa obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Połączenie Stoen Operator z E.ON pozwoli na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie na polskim rynku międzynarodowych doświadczeń oraz wzmocni dynamiczny rozwój, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii na terenie Warszawy.

Inwestycje  w niezawodność sieci

W mijającym roku Stoen Operator zrealizował trzy ważne, wymagające dużych nakładów, projekty inwestycyjne, które znacząco zwiększają potencjał infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Pierwszym z nich była realizacja stacji elektroenergetycznej Towarowa w warszawskiej dzielnicy Wola. W ramach dwóch kolejnych zostały zakończone prace budowlane, związane z rozdzielczymi punktami zasilania (RPZ) – RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty.

RPZ Szamoty

Stacja elektroenergetyczna Towarowa Stoen Operator to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Polsce. Ten kluczowy dla stabilności warszawskiego systemu elektroenergetycznego obiekt, składa się z dwóch transformatorów 220/110kV, trzech transformatorów 110/15kV oraz 88 pól średniego napięcia. Stacja wyróżnia się innowacyjnym wyposażeniem, na które składa się m.in. inteligentna automatyka sterująca. Zapewnia ona całkowicie bezobsługowe działanie. Jest to jednocześnie największa aktualnie pojedyncza inwestycja Stoen Operator – jej całkowity koszt wyniósł 75 mln złotych.

RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty powstały po obu stronach Warszawy, dzięki czemu obsługują znaczny obszar prawobrzeżnej części stolicy oraz dzielnicy Ursus. Obie stacje są sterowane zdalnie i wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Zgodnie z przyjętymi w Stoen Operator wysokimi standardami projektowania,  obiekty są całkowicie wnętrzowe. Zastosowane rozwiązanie jest bardzo efektywne w aspekcie zoptymalizowania powierzchni oraz ułatwia prowadzenie przeglądów i konserwacji.

RPZ Wschodnia

Nowe inwestycje są częścią planu modernizacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej. Stacja RPZ Szamoty przyczyni się do zwiększenia potencjału sieci i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa energetycznego. Jest to szczególnie ważny aspekt związany z dynamicznym rozwojem nowych inwestycji mieszkaniowych w dzielnicy Ursus.

Również w tym roku Stoen Operator rozpoczął  budowę rozdzielczego punktu zasilania RPZ Falenica na  pozyskanym na ten cel terenie byłego posterunku policji w Wawrze. Nowa stacja wzmocni zasilanie głównie południowej części dzielnicy. Zakończenia inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

Internet Rzeczy  przyspiesza procesy

W ostatnich latach Stoen Operator skoncentrował swoje działania między innymi na transformacji cyfrowej, w tym adaptacji rozwiązań w ramach  automatyzacji procesów z obszaru Przemysłu 4.0.  W 2021 roku firma rozpoczęła wdrażanie w magazynach technologii RFID (skrót od angielskiego terminu Radio-Frequency Identification). Rozwiązanie to polega na identyfikacji obiektów dzięki wykorzystaniu fal radiowych. Gromadzone informacje są zapisywane w specjalnych czytnikach, zamontowanych na sprzętach czy narzędziach. Dzięki tej technologii możliwa jest znacznie szybsza identyfikacja urządzeń i narzędzi przechowywanych w magazynach. W praktyce RFID daje możliwość automatycznego ewidencjonowania liczników i spisania ich numerów seryjnych bez konieczności rozpakowywania palet. Przykładowo – dzięki nowej technologii skanowanie palety, zawierającej 320 elementów zajmuje obecnie około minuty, co oznacza ponad 200-krotne przyspieszenie procesu. Całkowicie wyeliminowano również błędy związane z manualnym przepisywaniem numerów seryjnych.

Pełne zintegrowanie technologii RFID z innymi systemami Stoen Operator umożliwi funkcjonowanie w przyszłości magazynów mobilnych, zlokalizowanych przy rozdzielczych punktach zasilania. Ułatwi to dostęp do sprzętu pracownikom terenowym, dzięki czemu czas usuwania awarii i modernizacji sieci ulegnie dalszemu skróceniu.

Cyfrowe rozwiązania dla brygad terenowych

Stoen Operator we współpracy ze specjalistami i pracownikami funkcyjnymi pionu Usług Sieciowych w firmie, opracował autorski system mTask. Służy on do zarządzania zadaniami skierowanymi do brygad terenowych oraz do zbierania danych o stanie technicznym sieci. System poprawia obieg dokumentów oraz umożliwia sprawniejszą komunikację pomiędzy brygadami, obsługującymi prawie dwa miliony mieszkańców.

System mTask pozwala na śledzenie stopnia realizacji prac. Zespoły terenowe wyposażone w tablety z odpowiednim oprogramowaniem mogą sprawniej odbierać i rejestrować zadania. Technologia usprawnia również kontakt ze zleceniodawcami. Korzysta ona m.in. z podglądu danych w systemie GIS (Geographic Information System) i nawigacji samochodowej. Analizy wykazały, że już po roku od uruchomienia mTask system przyczynił się do podniesienia jakości informacji, koniecznych do realizacji prac w terenie oraz do ograniczenia obiegu dokumentów papierowych. Poprawiło się także bezpieczeństwo prac w terenie. W kolejnych latach Stoen Operator planuje nie tylko dalszy rozwój systemu, ale także integracje z innymi cyfrowymi rozwiązaniami. Na rok 2022 przewidziano także implementację systemu mTask w zespołach odpowiedzialnych za eksploatację układów pomiarowych.

Liczniki przyszłości

Warszawski operator jako pierwszy na rynku wykorzysta do zdalnej komunikacji z licznikami energii radiową transmisję danych w paśmie o częstotliwości 169 Mhz. System został w całości zaprojektowany przez wewnętrzny zespół Stoen Operator. Inżynierowie spółki zastosowali w projekcie protokół Wireless M-Bus, służący do radiowej transmisji danych pomiarowych.

W ramach pilotażu zainstalowano w budynku operatora kilkadziesiąt liczników, wyposażonych w autorski, prototypowy moduł komunikacyjny. Na stacji transformatorowej znajdował się koncentrator danych, zbierający i przetwarzający informacje wysyłane z liczników. Opracowana przez Stoen Operator sieć radiowa nie wymaga zastosowania karty SIM, co pozwala obniżyć koszty w porównaniu z kosztami stosowanych obecnie rozwiązań M2M (machine-to-machine).

Kolejnym sukcesem Stoen Operatora w tym obszarze jest opracowanie pionierskiego systemu zdalnego odczytu danych z liczników energii elektrycznej klasy HES-NG. Rozwiązanie wdrożone na początku roku  wprowadzono w odpowiedzi na nowe potrzeby wynikające z ustawy o rynku mocy. Zbierane są informacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego z podłączonych urządzeń. Następnie dane o zużyciu energii, w celu dokonania ich analizy trafiają do samodzielnych systemów informatycznych. System oparty jest na sztucznej inteligencji oraz korzysta z rozwiązań chmurowych.

HES-NG jest otwartą, łatwo skalowalną platformą, która pozwala na akwizycję różnego typu danych dotyczących np. gazu lub wody. Dzięki rozproszonej, uniwersalnej architekturze, istnieje możliwość podłączenia liczników od różnych dostawców i odczytywania informacji za pomocą protokołu obsługiwanego przez producenta. System współdziała ze wszystkimi interfejsami niezbędnymi do obsługi układów pomiarowych, w tym: SAP ISU, IT4M (IT dla liczników) i CBO (Centralna Baza Odczytowa).

Plany Stoen Operator na 2022 rok

W kolejnym roku Stoen Operator będzie kontynuował usprawnianie i modernizację infrastruktury sieciowej na terenie stolicy. Celem działań jest zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycje planowane na 2022 rok sięgną kwoty około 300 milionów złotych. Ważnymi inwestycyjnymi obszarami pozostaną inteligentne sieci i digitalizacja procesów, w tym procesów związanych z centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE). Operator dąży też do skrócenia czasu realizacji przyłączania do sieci. Spółka planuje wprowadzić kolejne usprawnienia w zakresie obsługi klienta przy wykorzystaniu  wskaźnika NPS, który bada zadowolenie i lojalność.