Coraz więcej przedsiębiorstw wraca powoli do modelu funkcjonowania sprzed pandemii oraz wdraża procedury mające na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nieoceniona jest tutaj rola nowych technologii – dzięki automatyzacji można zarówno znacznie usprawnić procedury dezynfekcji obiektów, jak i przyspieszyć produkcję testów wykrywających COVID-19 oraz weryfikację ich wyników.

— artykuł firmowy —

Dezynfekcja pomieszczeń – mobilne roboty z lampami UV

Związane z pandemią surowe przepisy dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy wymuszają na pracodawcach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań i technologii, które pozwolą im efektywnie funkcjonować w post-pandemicznej rzeczywistości. Jednym z kluczowych wyzwań jest kwestia skutecznej dezynfekcji przestrzeni zakładów pracy. Dzięki najnowszym rozwiązaniom, takim jak np. mobilne roboty wyposażone w przyssawki emitujące promieniowanie ultrafioletowe (UV), możliwa jest zautomatyzowana dezynfekcja przestrzeni biurowych, hal produkcyjnych, szpitali i przychodni, centrów handlowych czy innych punktów handlowo-usługowych. Technologia ta sprawia, że personel poszczególnych obiektów nie jest narażony na kontakt z niebezpiecznym dla ludzi promieniowaniem UV, a proces sterylizacji pomieszczeń odbywa się w niezwykle szybki i precyzyjny sposób.

Dezynfekcja przy użyciu tej technologii gwarantuje skuteczną eliminację z otoczenia wirusów, bakterii i patogenów. Pozwala to zatem spełnić obowiązujące wymogi sanitarne, zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i poprawić komfort ich pracy.  Do stworzenia tej innowacyjnej technologii wykorzystano autonomiczne roboty mobilne OMRON LD 60/90. W odróżnieniu od tradycyjnych pojazdów AGV, poruszają się one zgodnie z naturalną charakterystyką obiektu – nie jest zatem konieczne specjalne przystosowywanie przestrzeni. Dzięki wykorzystaniu sonaru bezpieczeństwa i laserów roboty są w stanie wykryć na swojej drodze wszelkie przeszkody i je ominąć. Oprogramowanie firmy OMRON umożliwia dodatkowo zarządzanie pracą wielu robotów mobilnych funkcjonujących w ramach jednej floty.

Bezpieczna i wydajna produkcja

Zautomatyzowane rozwiązania stosuje się również w procesach produkcyjnych. Roboty współpracujące są w stanie wspomagać pracę załogi zakładu produkcyjnego oraz wyręczać pracowników w wykonywaniu powtarzalnych, nużących czynności. Zastosowanie maszyn pozwala dodatkowo ograniczyć liczebność zmian oraz zminimalizować konieczność bezpośredniego kontaktu pracowników.

Robotyzacja pozwala na zwiększenie dokładności i przyspieszenie procesów produkcji. Coboty i roboty mobilne mogą współpracować z ludźmi i wspierać ich w takich zadaniach, jak podnoszenie lub transport towarów i materiałów oraz w czynnościach, których pracownicy nie mogą wykonać ze względu na wymogi dystansu społecznego lub zasady bezpieczeństwa.

Zautomatyzowana produkcja szybkich testów wykrywających COVID-19

Potrzeba szybkiej weryfikacji zakażeń, również w miejscach pracy, spowodowała rozpoczęcie prac nad innowacyjnymi, szybkimi testami wykrywającymi obecność wirusa COVID-19. Tego zadania podjęła się firma Senova, czołowy niemiecki producent systemów szybkiego testowania obecności biomarkerów, wirusów i mikroorganizmów, która opracowała testy, działające na podobnej zasadzie, co testy ciążowe. Wykrycie, czy dana osoba była już chora na COVID-19 zajmuje ok. 10 minut.

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty produkcyjne, zdecydowano się na unowocześnienie i automatyzację procesów wytwarzania testów. Do produkcji wykorzystano średniej wielkości roboty SCARA serii eCobra 600 firmy Omron. Maszyna do cięcia i pakowania została zaś wyposażona w sterownik NX firmy Omron. Roboty typu SCARA świetnie sprawdzają się w dokładnej obróbce maszynowej, procesach montażu oraz kształtowania materiałów do zastosowań medycznych. Zastosowanie tej technologii pozwala wyprodukować od 30 do 45 testów na minutę.

Jeszcze szybsza ocena próbek

Wirus COVID-19 nieustanie mutuje – przyspieszenie procesu analizy testów może mieć zatem kluczowe znaczenie z punktu widzenia wykrywania zakażeń oraz zapobiegania jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Współpraca firmy OMRON z GriPS Automation GmbH i D&T engineering GmbH zaowocowała rozwiązaniem, które pozwala na optymalizację procesu pipetowania, a tym samym znacznie skraca czas potrzebny na weryfikację próbek.

Powstały w efekcie wspólnych działań system laboratoryjny do przenoszenia próbek PT600 bazuje na robocie OMRON Cobra 450, dzięki któremu możliwy jest ich bezkontaktowy transport. Dzięki temu rozwiązaniu można zoptymalizować proces badania ustandaryzowanych próbek pobranych od osób zarażonych COVID-19, w tym usuwanie zmierzonej próbki i przenoszenie jej do probówki, którą następnie można prawidłowo zbadać. Wykonywanie tego procesu ręcznie jest czasochłonne i obarczone sporym ryzykiem popełnienia błędu. Automatyzacja procesu pipetowania korzystnie wpływa zatem zarówno na czas jak i wiarygodność wyników. Wypełnienie całej płytki 96 próbkami doświadczonemu laborantowi zajmuje zazwyczaj ok. godziny, podczas gdy robot może wykonać to zadanie w ciągu dziesięciu minut.

Kilkanaście ostatnich miesięcy pokazało, że automatyzacja procesów produkcji oraz procedur sanitarnych może być skutecznym orężem w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Wykorzystanie robotów pozwala zarówno zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, jak i zoptymalizować działanie linii produkcyjnych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach OMRON, które wspierają bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym:

Omron Polska