„Bogdanka”, jako pierwsza kopalnia węgla kamiennego na świecie, opracowała, wdrożyła i uruchomiła wspólnie z firmą ABB oraz Akademią Górniczo-Hutniczą zintegrowany system predykcji i monitoringu całego kompleksu ścianowego. Jest to istotny krok w kierunku stworzenia autonomicznej kopalni przyszłości.

Kopalnia już od kilku lat rozwija system planowania produkcji oraz modelu geologicznego w 3D. Niedawno „Bogdanka” poszła o krok dalej, decydując się na wdrożenie rozwiązań IoT w mierzącej 7 km ścianie wydobywczej węgla kamiennego. Zastosowane rozwiązanie pozwala monitorować stan krytycznych urządzeń – silników, układów chłodzenia i hydrauliki czy też łożysk – a za pomocą odpowiednich algorytmów również przewidywać możliwość wystąpienia awarii.

Omawiane rozwiązanie bazuje na systemie DCS ABB Ability 800xA, który zbiera dane z rozproszonych układów monitoringu oraz z urządzeń kompleksu ścianowego. Do tego dochodzą dwa systemy ABB do analizy i zarządzania danymi: Knowledge Manager oraz Asset Vista Condition Monitoring for mining. Pierwszy z nich służy do określania wskaźników KPI w zakresie produkcji, analizy wykorzystania urządzeń, a także do długoterminowego archiwizowania danych. Drugi system monitoruje w czasie rzeczywistym stan techniczny maszyn i urządzeń, bazując na tysiącach zebranych sygnałów.

W „Bogdance” wdrożono również moduł ABB Ability Predictive Maintenance, który, na bazie technologii machine learning, wykrywa anomalie techniczne pojawiające się podczas eksploatacji. Pozwala to operatorom zareagować odpowiednio wcześnie i ograniczyć w ten sposób ryzyko wystąpienia awarii. Opiera się to na porównywaniu bieżących parametrów pracy maszyn i urządzeń (np. silników elektrycznych) oraz ich porównywaniu z parametrami znamionowymi, które traktowane są jako punkt odniesienia. Każda nieprawidłowość jest natychmiast wychwytywana i sygnalizowana.

Obecnie monitoringiem systemów ABB objęty jest kombajn ścianowy firmy Joy, przenośniki ścianowe i podścianowe, odstawa główna oraz kruszarka węgla, a także system kontroli jakości węgla. Można więc uznać, że monitorowany jest cały jeden kompleks wydobywczy. Do końca I kwartału 2022 roku systemem zostaną objęte kolejne dwa kompleksy, przez co w sumie trzy z czterech kompleksów wydobywczych „Bogdanki” znajdą się pod nadzorem systemów cyfrowych.​

„Bogdanka” potwierdza, że będzie prowadzić dalsze prace i testy w zakresie autonomicznego wydobycia. „To element naturalnego rozwoju cyfrowej kopalni, choć oczywiście w warunkach wydobycia na dole zawsze musi być obecny człowiek” – przyznaje Łukasz Herezy, dyrektor ds. innowacji i rozwoju LW „Bogdanka” S.A.

Źródło zdjęć i filmu: „Bogdanka”