Jak w nowoczesnym przemyśle, gdzie systemy są coraz bardziej zintegrowane i połączone z globalną siecią, zapewnić bezpieczeństwo? Siemens udostępnił nowe kompendium wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, ochrony procesów i informacji w przemyśle: „Od audytu do bezpiecznej infrastruktury  cyberbezpieczeństwo w praktyce”.

Publikacja obejmuje między innymi opisy zagrożeń od strony IT oraz w obszarze procesów przemysłowych (OT). Dokument zawiera także wskazówki, w jaki sposób chronić przedsiębiorstwo zarówno od strony procedur i spełnienia norm, jak i w aspektach technologicznych – narzędzi i usług. Publikacja ma za zadanie poszerzyć wiedzę inżynierów i managerów na temat cyberbezpieczeństwa i stanowić poradnik o kompleksowym podejściu do ochrony informacji i ciągłości działania obejmującym procesy, ludzi i technologie. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Pracownicy i menedżerowie muszą być przygotowani na nieprzewidywalne incydenty związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Wydarzenia z ostatnich miesięcy stawiają bezpieczeństwo z powrotem tam, gdzie jego miejsce – w centrum uwagi. Także Siemens z najwyższą uwagą podchodzi do zagadnień związanych z ochroną informacji, zabezpieczeniem firmy przed różnymi rodzajami ataków i zagrożeń, propagując koncepcję „Defense in Depth”, która oznacza kompleksowe podejście do bezpieczeństwa – stwierdza Dominika Bettman, była prezes zarządu Siemens Polska

Kompendium ma w pierwszej kolejności pełnić funkcje poradnikowe. Jego autorzy przedstawiają kluczowe zagadnienia wiążące się z cyberbezpieczeństwem w przemyśle oraz przekazują w skrótowej formie informacje o najistotniejszych zagrożenia w obszarze IT oraz OT, a także zaleceń dotyczących odpowiedzi zakładów przemysłowych na te zagrożenia. Z dokumentu można dowiedzieć się:

 • Jakich rodzajów zagrożeń może obawiać się współczesny przemysł w obszarze technologii informatycznych (IT)?
 • Przed jakimi zagrożeniami w przemyśle, w obszarze technologii związanych z produkcją – Operational Technology (OP) należy się chronić w szczególności?
 • Na czym polega koncepcja głębokiego bezpieczeństwa – „Defense in Depth”?
 • Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z zagrożeniami?
 • Z jakich norm wynikają procedury i działania związane z oceną bezpieczeństwa?
 • Na czym polega ocena bezpieczeństwa w przemysłowej sieci OT? Jakie są cele oceny? Jakie aspekty brane są pod uwagę podczas oceny bezpieczeństwa?
 • Czym jest CERT, i czym jest ProductCERT Siemensa?

W publikacji zwrócono uwagę na specyfikę firm przemysłowych w obszarze bezpieczeństwa oraz rozwiązania dedykowane dla przemysłu pod kątem infrastruktury krytycznej oraz elementów aktywnych infrastruktur. Sama świadomość istnienia zagrożeń nie wystarcza i konieczne jest metodyczne, oparte na systemowym podejściu działanie. Praktyczne elementy, mogące relatywnie szybko poprawić bezpieczeństwo w wielu przedsiębiorstwach, to zapanowanie nad bazą zainstalowanych urządzeń i ich oprogramowania oraz nieustanne podnoszenie świadomości pracowników i managerów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do działań zwiększających bezpieczeństwo, zarówno informatyczne jak i proceduralne, konieczne jest wykonanie audytu lub oceny bezpieczeństwa. Audyt implikuje formalną procedurę, często przeprowadzaną przez niezależną trzecią stronę, która ocenia polityki i procesy pod kątem zgodności z wymaganiami, specyfikacjami, standardami i procesami. Często przeprowadzenie właściwego audytu poprzedza ocena bezpieczeństwa. Obejmuje ona takie aspekty, jak: architektura sieci, przepływy danych, weryfikacja systemów i procesów produkcyjnych, a także wiedzy i podejścia do ochrony informacji przez pracowników.

Współczesna infrastruktura przemysłowa staje się coraz bardziej skomplikowana, obsługiwana przez wiele podmiotów, połączona wzajemnie i zewnętrznie. Dlatego zarządzający zakładem przemysłowym powinni pozbyć się przekonania, że granica między strefą bezpieczną i niebezpieczną przebiega na fizycznym ogrodzeniu oddzielającym zakład od świata zewnętrznego, czy też firewallu na brzegu sieci zakładowej. Ta granica biegnie teraz często poprzez urządzenia i aplikacje. Praktyczne rozwiązania, mogące relatywnie szybko poprawić bezpieczeństwo w wielu przedsiębiorstwach, to zapanowanie nad bazą zainstalowanych urządzeń i ich oprogramowania oraz nieustanne podnoszenie świadomości pracowników i managerów w zakresie cyberbezpieczeństwa – mówi Waldemar Chlebik z Siemens Polska.

Wykonanie oceny bezpieczeństwa i audytu wskazuje, jakie środki bezpieczeństwa powinno podjąć przedsiębiorstwo. Przemysł wytwórczy w szczególny sposób musi dbać o zachowanie ciągłości procesów. Skrócenie do minimum potencjalnych czasów przestojów linii produkcyjnych jest dla przemysłu warunkiem koniecznym.

Zachowanie ciągłości procesu niejako odsuwa na dalszy plan migrację i upgrade systemów wymagające od zakładu zatrzymania produkcji i przestoju parku maszynowego. Stosowana w przypadku klasycznych systemów IT metodyka polega na zatrzymaniu działania systemu i szybkiej aktualizacji oprogramowania, stąd też systemy IT wykazują większą odporność na potencjalne ataki w porównaniu do sieci produkcyjnych OT. Zgodnie z „Defense in Depth” wspieramy użytkownika w zakresie audytu samej infrastruktury, oceny ryzyka zagrożeń i bezpieczeństwa, gdzie efektem jest raport końcowy i koncepcja wdrożenia zasad związanych z cyberbezpieczeństwem. Taka procedura w myśl „Defense in Depth” dotyczy każdego aspektu przedsiębiorstwa, linii produkcyjnej, infrastruktury IT/OT, standardów komunikacji do poziomu poszczególnych stacji PLC – stwierdza Rafał Bień z  Siemens Polska

W dokumencie wiele miejsca poświęcono praktycznym aspektom wdrożenia zasad bezpieczeństwa i technologii podnoszących poziom ochrony. Na przykładzie studiów przypadków firm Constellation Brands i Sapa w Rackwitz zaprezentowano, jak przedsiębiorstwa te przeciwdziałały zagrożeniom i jak zwiększyły bezpieczeństwo zakładu przed atakami oraz nieautoryzowanym dostępem.

Holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa – szczegółowy opis w poradniku

 Pięć powodów aby pobrać poradnik:

 1. Pozwala on uzupełnić wiedzę w wybranych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa
 2. Umożliwia zapoznanie się z narzędziami ułatwiającymi ochronę zasobów zarówno od strony procedur, jak i technologii
 3. Z poradnika można dowiedzieć się, jakie – często niedoceniane – aspekty decydują o przygotowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego na cyberzagrożenia
 4. Dzięki case studies można zapoznać się z metodami, za pomocą których inne przedsiębiorstwa rozwiązują problemy związane z bezpieczeństwem
 5. Zawiera on opinie ekspertów branżowych