Światowy kryzys wywołany pandemią COVID-19 jest czasem nie tylko jednoczenia się organizacji, ale także wezwaniem do refleksji nad ich szeroko pojętymi zadaniami i celami w łańcuchu wartości. W tym bardzo niepewnym okresie, producenci i dostawcy muszą jeszcze mocniej się zintegrować, aby móc podejmować lepsze decyzje, które będą służyły zarówno ich organizacjom, jak i całej społeczności.

────── Artykuł firmowy ──────

Działalność producentów stale narażona jest na ryzyko opóźnień w dostawach. Kiedy to następuje, menedżerowie zarządzający łańcuchem dostaw muszą niekiedy mierzyć się z zakłóceniami przekraczającymi możliwości skorygowania. Jedną z takich sytuacji był wybuch pandemii COVID-19. Jednak istotne zakłócenia nie zawsze są spowodowane przez ogólnoświatowy kryzys. Zdarza się również, że wstrząsy w jednym kraju mogą mieć znaczący wpływ na producentów na całym świecie.

Na przykład, klęska żywiołowa, jaką spowodowało trzęsienie ziemi i tsunami w regionie Tōhoku w Japonii w 2011 r. wywołała poważne skutki dla wielu gałęzi przemysłu, nawet takich, dla których zakłady produkcyjne zlokalizowane były poza terytorium Japonii. Producenci zdali sobie sprawę z tego, że nie mieli planów awaryjnych w odniesieniu do materiałów czy produktów o krytycznym znaczeniu dla ich działalności. Dziewięć lat później, wiele łańcuchów dostaw nadal nie zostało połączonych z sieciami partnerów. To pozwoliłoby na efektywną współpracę i podejmowanie lepszych decyzji.

Wzmacnianie współpracy

Aby uniknąć ograniczania działalności lub czasowego zamykania zakładów produkcyjnych w przypadku poważnych zakłóceń, producenci potrzebują wzmocnić relacje w ramach swoich globalnych sieci strategicznych dostawców. Dobrze zarządzana relacja pomiędzy producentem a dostawcą będzie skutkowała lepszą jakością i obsługą zamówienia, ograniczonym ryzykiem i niższymi kosztami. Wdrażając ten model, producenci muszą widzieć strukturalne ryzyka i szanse w sieciach dostawców, jednocześnie monitorując ich kondycję  i czasy realizacji zleceń.

Osiągnięcie tego poziomu transparentności wymaga komunikacji i współpracy wszystkich interesariuszy na każdym poziomie. Ważne jest udostępnianie prognoz, harmonogramów produkcji, stanu zapasów, planów dotyczących transportu oraz innych ważnych informacji. Nie chodzi jedynie o przekazanie ogólnej informacji. Ostatecznym celem jest podejmowanie lepszych decyzji dotyczących całego przedsiębiorstwa.

Planowanie w niepewnych czasach

W bieżącym roku prognozowanie zapotrzebowania jest znaczącym, ale nie jedynym wyzwaniem. Zmiany zachodzą często również w harmonogramach produkcji. Aby móc stawić czoła niepewnym czasom, producenci potrzebują rozwiązania, które dostarczy im zintegrowany plan produkcji, obejmujący wiele zasobów produkcyjnych i linii montażowych znajdujących się na terenie zakładu. Taki plan musi również uwzględniać zasady i całą istotną wiedzę planistyczną.

Planowanie i podejmowanie decyzji w złożonym środowisku nie może zależeć jedynie od szacunków planisty i wcześniejszych doświadczeń, czy też po prostu od heurystyki. Najlepsze decyzje mogą wynikać jedynie ze wsparcia potężnego narzędzia, które obliczy wszelkie możliwe scenariusze i dostrzeże potencjał dla wartości dodanej.

Dlaczego DELMIA Quintiq?

Niewiele rozwiązań spełnia wymagania złożonych, wielowarstwowych i połączonych ze sobą łańcuchów dostaw. Ważne jest, aby rozwiązanie planistyczne uwzględniało wszystkie reguły biznesowe i ograniczenia firmy i mogło być w pełni dostosowane do jej realiów. Zatem system planowania, który nie jest skonfigurowany tak, aby sprostać stojącym przed organizacją wyzwaniom, nie może zapewnić jej pełnego wachlarza korzyści. Dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych zaś złożone wyzwania nie są wyjątkiem, lecz normą.

Inteligentne rozwiązanie planistyczne, jak DELMIA Quintiq, może tworzyć wiele różnych harmonogramów, które będą propagowały i wyświetlały skutki zmian, decyzji i zakłóceń, w czasie rzeczywistym, w odniesieniu do wszystkich etapów produkcji. Będzie ono mogło również automatycznie sprawdzać dostępność wszystkich zasobów, takich jak materiały, opakowania i personel o odpowiednich kompetencjach.

DELMIA Quintiq stanowi pojedynczy, wydajny pakiet oprogramowania, który można w pełni skonfigurować w celu sprostania wszystkim wyzwaniom – jest to ważna funkcja każdego narzędzia służącego do planowania w dzisiejszym zróżnicowanym środowisku produkcyjnym. Elastyczne i konfigurowalne rozwiązanie pozwala w prosty sposób modyfikować system w celu dostosowania go do zmian w modelu biznesowym i wsparcia przyszłego rozwoju.

System DELMIA Quintiq pomógł wiodącym firmom na świecie poprawić efektywność operacyjną, pokonać złożone ograniczenia, zoptymalizować zasoby i zwiększyć produkcję bez zwiększania nakładów inwestycyjnych. Rozwiązanie to jest w pełni zintegrowane i wyposażone w zaawansowane technologie optymalizacyjne i analityczne, dając firmom elastyczność i zdolność do zarządzania wszystkimi etapami w ramach łańcucha dostaw.

Ireneusz Borowski, Country Manager na Polskę w Dassault Systèmes