W 2018 roku przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego zaprezentowali listę „Latarni Przemysłu 4.0” – zakładów produkcyjnych uznanych za liderów czwartej rewolucji przemysłowej. Szesnaście takich firm zostało wybranych spośród tysiąca zbadanych zakładów produkcyjnych. Wykazano w nich skokowe zmiany operacyjne i finansowe w wyniku wdrożenia zaawansowanych technologii produkcji. W 2019 roku zidentyfikowano 28 dodatkowych obiektów, które dodano do omawianej grupy. Wśród nich znajduje się czternaście firm, które wyszły ze zmianami poza organizację – rozszerzając transformację cyfrową na cały łańcuch tworzenia wartości.

Jeżeli nie czytałeś artykułu o poprzedniej edycji publikacji, najlepiej zacznij od tego linku

Pod koniec zeszłego roku World Economic forum rozszerzyło listę „Latarni Przemysłu 4.0” do 44 obiektów. Zakłady te uznawane są za liderów wdrażania technologii czwartej rewolucji przemysłowej, w tym cyfryzacji, automatyzacji, zaawansowanych i predykcyjnych analiz, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Nowe firmy koncentrują się na łączeniu łańcuchów wartości, a także wdrażaniu zaawansowanych przypadków użycia w swoich fabrykach. Firmy te stosują również tworzą rozwiązania, które są możliwe do skalowania w ich innych zakładach.

Wpływ zmian (w procentach) zaobserwowanych w zakładach; każdy z punktów danych pochodzi z jednej lub kilku latarni

Współpraca pomiędzy organizacjami

W grupie latarni obserwować można zmiany polegające nie tylko na przekształceniach w ramach zakładu (wewnątrz-organizacyjnych), ale też na poziomie między organizacjami. Według WEF czternaście organizacji z listy przeprowadziło transformację w sposób kompleksowy, rozszerzając zasięg zmian na łańcuch tworzenia wartości (E2E). Firmy te korzystają z projektowania zorientowanego na klienta, łączność pomiędzy funkcjami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy organizacjami w całym łańcuchu dostaw.

Sposób na szybkie skalowanie wdrożeń Przemysłu 4.0 – połączenie kilku domen organizacyjnych

Przekształcenie całego kontekstu produkcji – od zaopatrzenia do dostawy produktów – wymaga nie tylko stosowania łączności cyfrowej, ale też uwzględnienia innych zmian. Konieczne jest dzielenie się danymi z zewnętrznymi interesariuszami i rozwoju nowych umiejętności, przy czym kluczowe jest tu know-how pracowników – stwierdzają autorzy raportu. Dodają też, że niezbędne stają się zmiany sposobów pracy ludzi.

Personel w centrum zainteresowania

Latarnie Przemysłu 4.0, oprócz inwestycji w technologie, zainwestowały przede wszystkim zainwestowały w swoich ludzi, w budowanie ich zdolności, a także dostosowanie struktury organizacyjnej no nowych realiów. Firmy te poniosły inwestycje na szkolenia mające na celu przekwalifikowanie i podniesienie umiejętności pracowników w kontekście ich zmieniających się zadań, często współpracując z instytucjami edukacyjnymi. Prawdziwa czwarta rewolucja przemysłowa jest bezpośrednio powiązana z ludźmi – dodają autorzy opracowania.

Wspólne działania organizacji w zakresie HRM:

 • Empowerment pracowników do wdrażania innowacji przy użyciu technologii i danych;
 • Aktywne budowanie zdolności, zarówno technicznych, jak i miękkich, a także zarządzanie rozwojem talentów;
 • Dostosowanie struktury organizacyjnej, aby umożliwić transformację w ramach czwartej rewolucji przemysłowej;
 • Wdrożenie nowych sposobów pracy, w tym zwinnych metodyk oraz zwiększanie przejrzystości;
 • Rozszerzenie codziennych zadań montażowych i operacyjnych poprzez automatyzację oraz wdrożenia technologii;
 • Zwiększenie poziomu rozwiązywania problemów i współpracy;

Rosną różnice pomiędzy firmami

Podczas gdy wielu producentów poczyniło postępy w kierunku transformacji technologicznej, ponad 70% firm w pozostaje w tyle, a czwarta rewolucja przemysłowa utknęła u nich na etapie, który autorzy raportu określają jako „pilot purgatory” („pilotażowy czyściec”). Podjęły one próby wdrożenia zaawansowanych technologii produkcyjnych, ale nie osiągnęły atrakcyjnych zwrotów z inwestycji lub mierzalnych ulepszeń kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

W publikacji szczegółowo opisano przykłady zmian w firmach, którym się transformować biznes. Są nimi m.in. Haier, Phoenix Contact oraz Schneider Electric.

Co jeszcze w opracowaniu?

Omawianą publikację można pobrać ze strony WEF

W omawianej publikacji znaleźć można wartościowe zestawienie wszystkich latarni Przemysłu 4.0, gdzie wyróżniono i omówiono elementy sprzyjające odnoszeniu przez nich sukcesów. Dokładniej są to zmiany w obszarach takich jak:

 • Cyfrowy montaż i maszyny
 • Cyfrowe utrzymanie ruchu
 • Cyfrowe zarządzanie wydajnością
 • Cyfrowe zarządzanie jakością
 • Cyfrowo-zrównoważony rozwój

Autorzy opracowania piszą również szerzej o kontekście międzyorganizacyjnym, omawiając m.in.:

 • Łączność z łańcuchem dostaw
 • Rozwój produktu E2E
 • Planowanie i dostawy E2E
 • Łączność z klientami

Poniżej artykuł sprzed kilku miesięcy (pierwsza edycja opracowania):

Latarnie Przemysłu 4.0