Jak finansować inwestycje technologiczne i rozwojowe przedsiębiorstw produkcyjnych? Jak monitorować ekonomiczne efekty wdrożeń oraz jak zmieniają się koszty inwestycji w różnych modelach współpracy inwestor-dostawca technologii? Skąd wziąć fundusze na wykonanie kroku w kierunku Industry 4.0? Tematy te zostały omówione w nowym whitepaperze firmy ASTOR pt. „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej”.

Nowa publikacja oraz inicjatywy takie jak Akademia Przemysłu 4.0 zostały omówione 23 października podczas spotkania prasowego zorganizowanego w trakcie odbywającej się w Warszawie konferencji „Biznes i Produkcja”. Przedstawiamy prezentowane zagadnienia, rozpoczynając od omówienia badania przeprowadzonego przez firmę ASTOR wśród integratorów automatyki i producentów maszyn.

W poszukiwaniu modelu wygrana-wygrana

Przygotowanie do wdrażania Przemysłu 4.0 wymagają rozwoju kompetencji biznesowo-finansowych w organizacjach. Zdaniem przedstawicieli firmy potrzebna jest zmiana modelu budowania relacji pomiędzy inwestorem a dostawcą technologii – dotychczasowe podejście traci na skuteczności i nie jest motywujące dla zespołów inżynierskich. Badania przeprowadzone w 2019 przez firmę ASTOR (szczegóły w publikacji) pokazują, że skuteczne wdrożenia wymagają zaangażowania i partnerstwa we współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą technologii. Niezbędne jest także przemyślane dzielenie się zyskiem, zamiast nacisku na obniżanie ceny produktu lub usługi. Z badania jednoznacznie wynika, że model „wygrana–wygrana” zapewnia największe prawdopodobieństwo sukcesu podczas wdrażania projektów z zakresu automatyzacji w przemyśle. Tezy te stanowiły podstawę tworzenie nowe whitepapera „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej”. Najwyższą rekomendacją jest podejście win-win.

Podejście „wygrana–wygrana” wymaga odpowiedzialności po obydwu stronach. Nie w każdej relacji da się je zrealizować i warto mieć narzędzia pozwalające to na chłodno rozpoznać. Gdy win–win nie wchodzi w grę, ludzie, którzy preferują partnerskie podejście do biznesu, mogą wybrać opcję „no deal” – „w ten biznes nie wchodzę”. Istnieją też momenty niejednoznacznego wyboru. Np. gdy jestem dostawcą, a mój klient znalazł się w sytuacji „pod ścianą”, mogę wykorzystać okazję i zmaksymalizować mój dochód. W ciągu wielu lat pracy dyrektora finansowego zaobserwowałem, że w długiej perspektywie osiągnięcie win–win w takich sytuacjach bardziej się opłaca – komentuje Michał Wojtulewicz, dyrektor finansowy i członek zarządu firmy ASTOR.

Finansowanie rozwoju Fabryk 4.0

Przedstawiciele ASTOR-a w wymienionej publikacji pokazują skuteczne kierunki działania dla przedsiębiorstw produkcyjnych aspirujących do miana Fabryk 4.0. Do takich należą:

 1. Pomnażanie kapitału technologicznego, intelektualnego i społecznego przedsiębiorstwa;
 2. Umiejętność skutecznej współpracy z wykonawcami wdrożeń, której bazą jest podejście „wygrana–wygrana”,
 3. Efektywny balans pomiędzy pracą zaangażowanych ludzi a skutecznością technologii / zdrowa relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na podnoszenie kompetencji pracowników w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa;
 4. Umiejętność budowania relacji z pracownikami, rozwój systemów wspierających dzielenie się efektami ekonomicznymi inwestycji z pracownikami.

Relacje pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami często są trudne. Naszą odpowiedzią jako ASTOR jest propagowanie filozofii „wygrana–wygrana” w biznesie. Na dłuższą metę zatrzymywanie całego wypracowanego zysku dla siebie jest mniej opłacalne, niż dzielenie się nim z pracownikami, kontrahentami, klientami, czy szerzej rozumianym społeczeństwem. Najpierw trzeba jednak ten zysk wypracować. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych podnoszenie kapitału technologicznego jest jednym z niezbędnych kroków – komentuje Stefan Życzkowski, prezes ASTOR-a.

Whitepaper zawiera omówienie dostępnych na rynku i już stosowanych metod finansowania rozwoju i inwestycji technologicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych: finansowanie za pomocą kredytu, pozyskanie inwestora, tradycyjne narzędzia kapitałowe, takie jak akcje i obligacje, nowoczesne narzędzia kapitałowe, jak sekurytyzacja i mezzanine finance, dotacje i ulgi podatkowe. Dodatkowo w opracowaniu:

 • Jak mierzyć i monitorować ekonomiczne efekty inwestycji?
 • 10 zasad efektywnego inwestowania wg ASTOR
 • Jak zmieniają się koszty inwestycji w różnych modelach współpracy z wykonawcą technologii?
 • Jak konstruować partnerską umowę z realizatorem inwestycji i fundusz premiowy?

Więcej informacji i whitepaper do pobrania niebawem na www.astor.com.pl/industry4

ITA, czyli „Indeks Technologiczny ASTOR”

Podczas konferencji zaprezentowano również autorską metodę pomiaru rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w dobie Przemysłu 4.0. Omówił ją prezes ASTOR-a, Stefan Życzkowski.

Jaka jest relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na siłę roboczą w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa? Tę wiedzę daje Indeks Technologiczny ASTOR.

*) Amortyzacja godziwa

 • Do amortyzacji wlicza się linie pro­dukcyjne i maszyny (z wyłączeniem gruntów i hal).
 • Jeżeli urządzenie jest wyłączone z pro­dukcji, nie należy go wliczać.
 • Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w strefie ekonomicznej, amortyzację należy unormować.
ζ (dzeta) to współczynnik zmianowy i wynosi:

 • dla 3 zmian, 5 dni w tygodniu: 1
 • dla 2 zmian, 5 dni w tygodniu: 0,66
 • dla 1 zmiany, 5 dni w tygodniu: 0,33
 • dla ciągłej pracy 7 dni w tygodniu: 1,4

ITA jest niemianowaną wartością liczbową, gdzie zero oznacza wytwarzanie w pełni manualne, zaś wartość 100 i więcej – bardzo wysoce zautomatyzowane. Jest to autorski wskaźnik w fazie testowania. Półtoraroczne testy prowadzone wśród klientów firmy ASTOR pozwoliły na oszacowanie poziomu tego wskaźnika dla przeciętnych i wiodących firm w Polsce oraz wśród czołowych globalnych przedsiębiorstw. Według informacji przedstawionych na konferencji wynosi on typowo od kilku do 50 punktów, przy czym wartość 20 jest typowym, „dobrym” wynikiem.

Akademia Przemysłu 4.0

Trzecim z punktów spotkania było przedstawianie nowej inicjatywy, którą jest Akademia Przemysłu 4.0. Jest to wspólna inicjatywa firmy ASTOR, Nowych Motywacji, Entra Group, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.Akademia Przemysłu 4.0 to wielopoziomowe podejście do kształcenia pracowników w Przemyśle 4.0. Warsztaty, szkolenia dla inżynierów i menedżerów, studia podyplomowe i MBA oraz wieloletnie programy rozwoju to droga, jaką proponuje Akademia firmom produkcyjnym, strategicznie zaangażowanym w rozwój ludzi i zespołów. Przykładowe zakresy szkoleń technologicznych i biznesowych to: Virtual Reality i Augmented Reality dla przemysłu, autonomiczne roboty mobilne, cyberbezpieczeństwo firm produkcyjnych, warsztaty z planowania i raportowania produkcji. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych, dedykowanych planów rozwoju kompetencji w zależności od wyzwań danego przedsiębiorstwa.

Wielopoziomowe podnoszenie kompetencji z zakresu cyfrowej transformacji z Akademią Przemysłu 4.0 odbywa się dzięki:

 1. łączeniu aspektów technologicznych z biznesowymi, teorii z praktyką,
 2. konstruktywnej analizie rzeczywistych przykładów zastosowań,
 3. budowaniu map transformacji do Przemysłu 4.0 we współpracy z ekspertami,
 4. testowaniu najbardziej innowacyjnych technologii dla przemysłu.

Każdy z partnerów posiada ponad 20 lat doświadczeń w zarządzaniu wiedzą: budowaniu kompetencji pracowników sektora produkcji oraz dedykowanych programów rozwoju. Kadra Akademii to praktycy z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym oraz eksperci z obszaru zarządzania produkcją. Więcej informacji na temat Akademii Przemysłu 4.0 tutaj: www.akademiaprzemyslu.pl

Poniżej kilka zdjęć z odbywającej się w Warszawie konferencji „Biznes i Produkcja”, której organizatorem jest ASTOR.

Zobacz również

Jak rozwijać kompetencje Inżyniera 4.0?

Wdrożenie: Robotyzacja 4.0 w firmie Wiśniowski

Industry 4.0 – raporty i opracowania (2019)