Oglądasz starą wersję opracowania -> przejdź do aktualnej

Przemysł 4.0 oraz zjawiska i technologie, które go kształtują, zostały przebadane i opisane przez wiele firm konsultingowych oraz dostawców technologii przemysłowych. Każda z nich przedstawia procesy wdrażania nowoczesnej produkcji, zawierając opinie i przewidywania w oparciu o odpowiedzi respondentów swoich badań.

Raporty pomocne są w wyciąganiu wniosków oraz szerszym spojrzeniu na rewolucję przemysłową. Poprzez dokładne sprawdzenie badanych kwestii możemy poznać wiele szczegółów na temat konkretnych technologii, wskaźników produkcyjnych, perspektyw rozwoju oraz wielu aspektów tworzących innowacyjność w obszarze produkcji. Publikacje te zawierają również porady pozwalające na przejście z sukcesem przez proces transformacji cyfrowej.

Klikając okładkę raportu, można przejść na stronę firmy go publikującej i pobrać PDF z omawianym opracowaniem

Aby ułatwić Państwu przegląd analiz i przeprowadzonych badań zebraliśmy najbardziej wartościowe opracowania wraz z zarysem zagadnień poruszanych w publikacjach. Mamy nadzieję, że przegląd poniższych źródeł przyniesie inspirację do dalszych działań i udoskonalania własnych projektów. Zestawienie będziemy na bieżąco uzupełniali, dodając nowe raporty i opracowania.

 

Oglądasz starą wersję opracowania -> przejdź do aktualnej

R A P O R T Y  Z  P O L S K I

 

Przemysł 4.0 
czyli wyzwania współczesnej produkcji

PwC Kwiecień 2017

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie opisujące istotę transformacji cyfrowej w przemyśle. Oprócz przedstawienia założeń idei Przemysłu 4.0, opisu kluczowych technologii i zmian jakie one powodują w przedsiębiorstwach rynku przemysłowego, w raporcie zaprezentowano wyniki badania polskich firm. Odpowiedzi z krajowego rynku porównano do wyników uzyskanych w ramach badania przedsiębiorstw z 26 krajów.

Główne zagadnienia raportu:
 • Czym jest idea Przemysłu 4.0?
 • Wyzwania i korzyści jakie niesie czwarta rewolucja przemysłowa
 • Jak ideę Przemysłu 4.0 postrzegają i realizują polskie firmy?
 • Sześć kroków do osiągnięcia sukcesu – propozycje procesu wdrażania strategii

Uzupełnieniem raportu są komentarze z polskiego rynku: Energetyka potrzebuje decyzji opartych o skuteczną analizę danych OT; Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych – wyzwania dla Przemysłu 4.0 oraz Eesti Energia – cyfrowa transformacja w sektorze energetycznym.


Przemysł 4.0

Rewolucja już tu jest. Co o niej wiesz?

ASTOR Październik 2016

W raporcie opisano, czym jest rewolucja przemysłowa oraz jaki jest stan automatyzacji i wykorzystania nowych technologii produkcyjnych przez polskie przedsiębiorstwa. Autorzy starają się sprawdzić, czy krajowa gospodarka jest gotowa na Industry 4.0.

Główne zagadnienia raportu:
 • Na jakim etapie rozwoju technologicznego są polskie firmy?
 • W jakim stopniu wykorzystują IoT?
 • W jaki sposób gromadzą dane?
 • Czym jest inteligentna fabryka?
 • Inżynierowie w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej

Inżynierowie Przemysłu 4.0

(Nie)gotowi do zmian?

ASTOR 2017

W raporcie opisano, w jaki sposób polskie firmy podchodzą do szkolenia inżynierów w ramach zmian, które niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa.

Główne zagadnienia raportu:

 • Bariery rozwoju inżynierów w Polsce
 • Jaki powinien być Inżynier Przemysłu 4.0?
 • Kompetencje niezbędne przy wprowadzaniu zmiany
 • Jak rozwijać inżynierów Przemysłu 4.0?
 • Nowe kompetencje techniczne i nowe zawody

Smart Industry Polska 2017

Millward Brown, Siemens 2017

Raport jest wynikiem kontynuacji badań prowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych przez Millward Brown wraz z firmą Siemens (patrz poniżej). Opisuje stopień zaawansowania wdrożeń oraz aktualny stan rozwoju technologicznego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu znaleźć można opinie reprezentantów tego sektora odnośnie ich doświadczeń we wdrażaniu innowacyjnych projektów i barier jakie napotykają. Ważnym aspektem badania był obszar kształcenia i zapotrzebowania firm na określone umiejętności pracowników nowoczesnych przedsiębiorstw.

Główne zagadnienia raportu:

 • Ocena zaawansowania technologicznego MŚP na tle konkurencji
 • Rodzaje innowacji (procesowych, marketingowych, organizacyjnych) oraz sposoby ich wdrażania w polskich firmach
 • Czynniki wpływające na proces wdrażania innowacji
 • Struktura alokacji dodatkowych środków przedsiębiorstw
 • Nowe technologie i koncepcje wspierające zarządzanie produkcją – aktualny stan wykorzystania oraz perspektywy na przyszłość
 • Sposoby wprowadzania i rozwijania technologii
 • Skala wykorzystania robotów do prac ciężkich, precyzyjnych, powtarzalnych i niebezpiecznych
 • Technologie o największym wpływie na różne obszary konkurencyjności firm
 • Bariery rozwoju technologicznego MŚP
 • Oczekiwane przez firmy działania ze strony organów publicznych przy wprowadzaniu nowych technologii
 • Kształcenie i zatrudnienie kadr w firmach produkcyjnych
 • Jakie specjalizacje pracowników są atrakcyjne dla przedsiębiorstw

Smart Industry Polska 2016

Millward Brown, Siemens 2016

Obszerny raport opisujący świadomość oraz stopień rozwoju polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania idei Industry 4.0. Opracowanie zawiera ocenę poziomu zaawansowania branży przemysłowej w Polsce w porównaniu do krajów Europy zachodniej.

Główne zagadnienia raportu:

 • Ocena aktualnego stanu polskiego przemysłu
 • Zastosowanie i znajomość kluczowych technologii wykorzystywanych w nowoczesnej produkcji opartej o Industry 4.0 oraz metod zarządzania produkcją
 • Koncepcja optymalizacji produkcji Smart Industry
 • Ocena parku maszynowego polskich firm
 • Skala i perspektywy w zakresie automatyzacji produkcji i planowanych wdrożeń
 • Standardy bezpieczeństwa stosowane w polskich przedsiębiorstwach

How to do IT

Technologie dla biznesu

HBRP Sierpień 2017

Przemysł 4.0 to idea dotycząca cyfryzacji w przemyśle, ale jej powstanie jest wynikiem szerszych zmian wywołanych cyfryzacją otaczającego nas świata. Transformacja cyfrowa, której doświadczamy, w znaczący sposób redefiniuje podejście do biznesu, wpływając na zmianę modeli biznesowych, relacji w łańcuchach wartości, czy też postrzegania roli klienta. Głównym inicjatorem owych zmian jest wykorzystywanie nowych technologii oraz pozyskiwanie i analiza coraz większej ilości danych płynących z otoczenia. Aby być na bieżąco z nowymi trendami i nie dać się wyprzedzić konkurencji, ważnym jest, aby być świadomym tych zmian, ale również wciąż poszerzać swoją wiedzę i wprowadzać zmiany we własnych przedsiębiorstwach.
Szczególnie polecam wydanie specjalne magazynu Harvard Review Polska, które merytorycznie i kompleksowo opisuje najnowsze trendy i zmiany w biznesie. Można w nim znaleźć artykuły ekspertów z dziedziny zarządzania i nowych technologii. Autorzy prezentują bardzo ciekawe i praktyczne opisy wdrożeń i rady dla organizacji wdrażających strategie cyfryzacji przedsiębiorstw. Teksty do wydania wybrano bardzo trafnie, kierując się realnymi problemami, jakie występują w biznesie zarówno na pierwszym etapie informacyjnym, ale również w procesie dostosowywania działań do nowego transformacyjnego podejścia.

Główne zagadnienia publikacji

 • Wykorzystaj algorytmy do podejmowania decyzji – w jakich okolicznościach i w jaki sposób warto zdać się na osąd oprogramowania?
 • Dokąd zmierza analityka w biznesie – co te przemiany oznaczają dla firm?
 • Kłopoty z wiarygodnością danych – jak poprawić komunikację między twórcami danych, a ich użytkownikami?
 • Transformacja do przemysłu 4.0 – jak dzięki zmianom tworzyć wartość?
 • Ekosystem jako strategiczny balast – jak tworzyć nowe modele biznesowe, wykorzystujące zalety cyfrowych technologii?
 • Rozwiązania dla ludzi – jak przeprowadzić proces cyfryzacji procesów kadrowych?
 • Transformacyjny model biznesowy – czy twój model biznesowy może osiągnąć sukces?
 • Jak długo firma może być odcięta od świata – jak wybrać usługę cloud computing?
 • Czy nadszedł czas
na nową technologię
 – jak ocenić zagrożenie w branży i skutecznie na nią zareagować?
 • Technologie informacyjne szansą na poznanie konsumenta – wyzwania dla projektantów nowych produktów i procesów obsługi – jakie możliwości daje analiza danych?
 • CRM kluczem do budowy spersonalizowanej relacji z klientem
 • Cyfrowa wszechobecność – jak wprowadzić firmę w erę cyfrowej technologii i łączności?
 • Drukuj mądrze – jak zoptymalizować wydruk i osiągnąć oszczędności?
 • Technologie w biurze przyszłości
 • Co wiemy o technologii blockchain – w których obszarach powinno się rozpocząć budowę zdolności organizacyjnych pod katem jej wykorzystania ?
 • Nowy czynnik przewagi konkurencyjnej
 – czy jesteś gotowy na rewolucję?
 • Nie czekaj na cyberataki – na jakie cyber-zagrożenia zwracać największą uwagę, aby uprzedzić kolejny atak?
 • Zaufać intuicji czy technologii – czy średniej wielkości firmie opłaca się inwestować w nowe technologie.

R A P O R T Y  G L O B A L N E

 

Przemysł 4.0. – Możliwości i wyzwania

Industry 4.0 – Opportunities and challenges of the industrial internet

PwC (PDF) 2014

W raporcie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową PwC wśród firm produkcyjnych w Niemczech. Opisuje on przewidywania niemieckich firm odnośnie zmian w inwestycjach i przychodach sektora produkcyjnego pobudzanego digitalizacją produkcji oraz zmian na rynku jakie spowodują nowe technologie.

Zasadnicze zagadnienia raportu:
 • Prognozy odnośnie wielkości inwestycji i przychodów wywołanych digitalizacją przemysłu w latach 2015-2020
 • Szacunki zmian wskaźników produkcyjnych, np. efektywności, kosztów po wdrożeniu idei Przemysłu 4.0
 • Jakie mogą być zmiany w łańcuchach wartości wywołane digitalizacją?
 • Zmiany w modelach biznesowych
 • Identyfikacja barier rozwoju Przemysłu 4.0 oraz obszarów wymagających regulacji

Przemysł 4.0: budowanie cyfrowego przedsiębiorstwa

Industry 4.0: Building the digital enterprise

PwC 2015

Bardzo obszerny raport bazujący na opiniach ponad 2000 firm z 26 krajów świata w tym Polski. W opracowaniu można znaleźć nie tylko wyjaśnienie podstawowych pojęć i technologii wchodzących w zakres Przemysłu, 4.0, ale przede wszystkim wskazówki i rady dotyczące drogi jaką powinny przejść firmy podczas digitalizowania swoich przedsiębiorstw. Raport przedstawia kluczowe czynniki sukcesu procesu cyfryzacji, określając przy tym korzyści i bariery transformacji.

Główne zagadnienia raportu:
 • Jak zbudować i przekształcić swoją firmę w cyfrowe przedsiębiorstwo – etapy, podejście do procesu, wdrażanie pierwszego projektu
 • Model dojrzałości cyfrowego przedsiębiorstwa
 • Ocena aktualnego stanu cyfryzacji przedsiębiorstw oraz deklaracje przyszłych zmian
 • Korzyści z digitalizacji w różnych zakresach łańcucha wartości
 • Kluczowe czynniki sukcesu
 • Oczekiwania firm w zakresie wzrostu przychodów, zmniejszenia kosztów i wzrostu efektywności, zmian ROI pod wpływem wzrostu digitalizacji
 • Rola ludzi w transformacji cyfrowej
 • Przewidywania co do tempa digitalizacji w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa
 • Zmiany w relacjach z klientami pod wpływem cyfryzacji
 • Największe wyzwania i bariery w budowaniu cyfrowych przedsiębiorstw i realizacji projektów
 • Znaczenie zbierania, analizy i przechowywania danych wykorzystywanych w procesach decyzyjnych
 • W jakich obszarach działalności firmy wykorzystują Big Data oraz prognozy na najbliższe lata
 • Jakie obawy mają firmy w kontekście bezpieczeństwa danych

Przemysł 4.0 po etapie szumu informacyjnego

Jakie wartości widzą producenci i jak starają się je wykorzystać?

Industry 4.0 after the initial hype. Where manufacturers are finding value and how they can best capture it

McKinsey 2016

Po pierwszym etapie popularności, jakim w mediach cieszył się Industry 4.0, nadszedł czas na analizę rzeczywistej sytuacji w firmach produkcyjnych. Firma McKinsey przeprowadziła badania wśród firm zatrudniających co najmniej 50 osób w trzech krajach: USA, Niemczech i Japonii. Zbadano m.in. stopień optymizmu firm w odniesieniu do idei oraz efekty zmian i ich wpływ na przewagi konkurencyjne firm. W raporcie zaprezentowano jaki postęp osiągnęły firmy i jakie napotkały bariery w realizowanych procesach. W rezultacie w opracowaniu podano pięć pragmatycznych rad jak wykorzystać wartości płynące z wdrożenia idei Industry 4.0. Opracowanie zawiera również opinie wielu ekspertów reprezentujących badane firmy.


Raport Industry 4.0

Industry 4.0 Report

BDO  2016

Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych na rynku przemysłowym w Wielkiej Brytanii. Odzwierciedla on stopień świadomości firm dotyczący cyfryzacji oraz ich podejście do inwestycji w tej dziedzinie. Zawiera on też wiele cennych przykładów wdrożeń w firmach europejskich oraz opinie ekspertów. W treści raportu znajdziemy też wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu Przemysłu 4.0. Ciekawe jest również zestawienie inicjatyw i programów rządowych wybranych krajów wspierających przedsiębiorców we wdrażaniu cyfryzacji.

 


Przemysł 4.0. Wyzwania i rozwiązania dla transformacji cyfrowej oraz rozwijających się wykładniczo technologii

Industry 4.0. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies

Deloitte 2016

Raport powstał na potrzeby szwajcarskiego rynku, ale warto spojrzeć na podejście do technologii, które tworzą ideę Industry 4.0. Badania pokazują, które z nowych technologii postrzegane są jako najbardziej perspektywiczne dla tego rynku. Oczywiście w raporcie znajdziemy obraz szwajcarskiego rynku przemysłowego oraz stopień jego zaawansowania w procesie transformacji cyfrowej. Autorzy podają wskazówki dla firm w jaki sposób przekształcić swoje przedsiębiorstwa w zgodzie z założeniami Industry 4.0.


Transformacja cyfrowa w przemyśle wytwórczym. Przemysł 4.0: od wizji do rzeczywistości

Digital Transformation in the Manufacturing Industry Industry 4.0: From Vision to Reality

IDC, Dassault Systèmes Październik 2016

Publikacja prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w Niemczech wśród 200 firm produkcyjnych. Raport zawiera odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wdrożeń projektów dotyczących transformacji cyfrowej produkcji, ale również wiele opinii i wskazówek managerów zaangażowanych bezpośrednio w działania. Zwracają oni uwagę na praktyczne aspekty procesów wdrożeniowych oraz wyzwania im towarzyszące. Publikacja zawiera również rekomendacje i wnioski płynące z realizowanych przedsięwzięć.

Główne zagadnienia raportu:
 • Co jest najważniejsze w procesie transformacji?
 • Na jakim etapie wdrożeń są badane firmy?
 • Cyfryzacja których procesów produkcyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstw jest aktualnie wdrażana/planowana w badanych przedsiębiorstwach?
 • Jakie są największe wezwania dla inżynierów (technologiczne, produkcyjne, IT)?
 • W jakich obszarach działalności przedsiębiorstw planowana lub wdrażana jest harmonizacja danych badanych firm?
 • Jakich korzyści można spodziewać się po wdrożeniach?
 • Czynniki sukcesu i najlepsze praktyki
 • Czy badane firmy tworzą specjalistyczne stanowiska pracy związane z Industry 4.0?

 

I N N E  P U B L I K A C J E

 

Przemysł 4.0. Nowa rewolucja przemysłowa. Jak Europa odniesie sukces

Industry 4.0 – The new industrial revolution. How Europe will succeed

Wartościowa publikacja opisująca europejską gospodarkę w kontekście globalnej ekonomii i wpływu nowych technologii na zmiany w przemyśle. Autorzy wskazują na zjawiska, które mogą zmienić europejskie kraje i znacząco wpłynąć na gospodarki narodowe. Argumentują potrzebę reindustrializacji.

W formie porównawczej zobrazowano udział przemysłu w tworzeniu wartości dodanej gospodarek wybranych europejskich państw. Podano również scenariusze zmian w firmach i otoczeniu biznesowym wywołane przez nowe technologie oraz czym będzie fabryka przyszłości. W publikacji znajdziemy przewidywania dotyczące zmian wskaźników efektywnościowych związanych z produkcją oraz przewidywane inwestycje w obszarze cyfryzacji przedsiębiorstw.

W opracowaniu dokonano podziału krajów europejskich ze względu na ich stan gotowości przejścia do etapu Industry 4.0. Możemy zatem sprawdzić, które z krajów należą do grupy faworytów, pretendentów, tradycjonalistów, czy też wahających się. W opracowaniu nie zabrakło też przykładów firm, które jako pierwsze zaczęły wdrażać projekty zgodne z ideą Industry 4.0 oraz wielu rad dotyczących procesu transformacji.


Czwarta rewolucja przemysłowa: Elementarz dla producentów

The 4th Industrial Revolution: A Primer for Manufacturers

Publikację przygotowano jako podręcznik wiedzy i pojęć dotyczących rewolucji przemysłowej. Znaleźć tu można opis podstawowych zagadnień i technologii tworzącej rewolucyjne zmiany. Autorzy starają się odpowiedzieć jak wprowadzać procesy cyfryzacji w przemyśle i dlaczego oraz czego jeszcze potrzeba, aby procesy transformacji przebiegały sprawniej i szybciej.

 


Czwarta rewolucja przemysłowa

The Fourth Industrial Revolution

Klaus Schwab

Jest to chyba najbardziej znana książka dotycząca transformacji cyfrowej, gdzie określono zmiany zachodzące na świecie pod wpływem technologii cyfrowych jako czwartą rewolucję przemysłową. Autor jest niemieckim inżynierem i ekonomistą, prezesem i założycielem Światowego Forum Ekonomicznego. Łączy on znajomość nowoczesnych technologii oraz ich wpływu na światową gospodarkę, społeczeństwo i biznes.

Publikacja jest bardzo dobrym punktem wyjścia w poszukiwaniach zrozumienia zmian jakie doświadczamy aktualnie w naszym cyfrowym świecie. Znajdziemy w niej dużo przykładów wykorzystania technologii, takich jak AI, Big Data, druk 3D i innych w różnych obszarach życia. Autor prezentuje również przewidywania ich wpływu na gospodarki krajów, społeczeństwo, rynek pracy, modele biznesowe i przemysł. Jeśli ktokolwiek chciałby dowiedzieć się, dlaczego mówimy o czwartej rewolucji i skąd wzięła się ta koncepcja, jest to zdecydowanie książka dla niego.


Raport Przemysł 4.0Przemysł 4.0: Przemysłowy Internet Rzeczy

Industry 4.0: The Industrial Internet of Things

Alasdair Gilchrist

Książkę właściwie można określić podręcznikiem Industry 4.0 dla inżynierów. Autor nie tylko definiuje ideę Industrial Internet of Things i Industry 4.0 od strony zarządzania, ekonomii i globalnej gospodarki, ale przede wszystkim opisuje dokładnie nowe technologie ją tworzące i ich realny wpływ na procesy w różnych dziedzinach przemysłu. Jest to książka prezentująca inżynierskie podejście do tematu, skoncentrowana na technologicznych aspektach cyfryzacji. Wiele miejsca poświęcono architekturze IT, protokołom komunikacyjnych, sieciom przemysłowym oraz oprogramowaniu i analizie danych w całym zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Opisano też wiele przykładów wdrożeń oraz wskazówek przydatnych w planowaniu projektów digitalizacji przemysłu i inteligentnych fabryk. Nie zabrakło też charakterystyki jednego z ważniejszych zagrożeń cyfryzacji, czyli bezpieczeństwa danych.

 


Inteligentna Fabryka

Industry 4.0: The Industrial Internet of Things

Deloitte 2017

Rezultatem wdrożeń idei Przemysłu 4.0 jest inteligentna fabryka, opierająca się na integracji systemów cyber-fizycznych z wykorzystaniem przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Produkcja wyrobów według indywidualnych zamówień klienta wymaga szybkiej adaptacji do zmian i efektywnego wykorzystania zasobów oraz łączenie procesów z różnych hal produkcyjnych, a nawet innych fabryk pracujących w sieci, które się samodzielnie optymalizują. Złożoność tych procesów możliwa jest przez zastosowanie nowego paradygmatu wytwarzania i nowych technologii. Cyfrowa fabryka zmienia nie tylko zakres produkcyjny przedsiębiorstw, ale wymaga spojrzenia całościowego na ekosystem biznesowy np. na łańcuchy wartości, czy też łańcuchy dostaw.

W poniższej publikacji znajdziemy nie tylko wyjaśnienie czym jest cyfrowa fabryka, ale również:

 • jakie są kluczowe czynniki rozwoju inteligentnych fabryk,
 • jakie technologie ją tworzą,
 • w jaki sposób można czerpać korzyść z budowania cyfrowych fabryk,
 • jak zacząć tworzyć inteligentną produkcję i dlaczego to robić,
 • czym jest cyfrowa sieć dostaw i zmiany w niej zachodzące.

Fabryka Przyszłości

The Factory of the Future

The National Metals Technology Center, University of Sheffield AMRC, UK Government’s Foresight Future of Manufacturing Project, 2013

W raporcie zaprezentowano trendy i zjawiska, które kształtują i wpływają na rozwój cyfrowych fabryk pod kątem kluczowych branż przemysłowych w Wielkiej Brytanii. Autorzy, na podstawie dostępnej literatury oraz wywiadów z czołowymi przedstawicielami światowego przemysłu, określili kluczowe problemy napotykane w budowaniu cyfrowych fabryk oraz rekomendacje ich rozwiązań. Przedstawiają również światowe inicjatywy i podstawowe założenia planów rozwoju innych krajów, np. USA, Korei, Chin czy Japonii. Prezentowane wnioski płynące z odpowiedzi udzielanych przez badanych ekspertów dają wgląd w największe wyzwania jakie stoją przed wieloma branżami i jakie czynniki wpływają na ich rozwój. Wyniki badania charakteryzujące inteligentną fabrykę zebrano w następujących wymiarach: cele i pomiar efektów, technologia, infrastruktura, procesy i praktyki, ludzie oraz kultura organizacyjna.


Fabryka Przyszłości

Factory of the Future

IEC International Electrotechnical Commision 2015

Autorzy opracowania bardzo szeroko opisują nie tylko technologie jakie tworzą inteligentną fabrykę, ale poświęcają również wiele miejsca otoczeniu biznesowemu w jakim funkcjonuje fabryka przyszłości. Z dokumentu dowiemy się więcej o integracji łańcuchów wartości, na czym polega zmiana paradygmatu produkcji, które modele biznesowe najlepiej wpływają na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych. Autorzy podają również rekomendacje odnoszące się do wdrażania cyfrowych strategii.

Zawartość opracowania:

 • Na czym polega koncepcja inteligentnej fabryki?
 • Czym jest i w jakich realiach biznesowych kształtują się łańcuchy wartości firm produkcyjnych?
 • Przegląd modeli biznesowych sprzyjających funkcjonowaniu cyfrowych fabryk.
 • Światowe inicjatywy i programy promujące podejście Industry 4.0.
 • Nowe technologie wpływające na zmiany w fabrykach i ich otoczeniu.
 • Jaka jest gotowość rynków na działanie inteligentnych fabryk oraz jak ją mierzyć?
 • Wnioski i rekomendacje odnośnie do wdrażania strategii cyfryzacji w wielu obszarach, takich jak: dane, technologie, pracownicy, standardy.

Cobots ebook

Collaborative Robots Buyer’s Guide

Robotiq 2017

W ostatnich latach roboty współpracujące zyskują coraz większą popularność, co widać w szczególności w wynikach ich sprzedaży. Przewiduje się, że w latach 2015-2020 rynek wzroście około dziesięciokrotnie, do ponad 1 mld dolarów (wg ABI Research). Szczególnie ważnym sektorem napędzającym wzrosty są małe i średnie przedsiębiorstwa, równie znaczące w kształtowaniu efektywności polskiej gospodarki. Dlatego też, poniższe opracowanie może okazać się pomocne przy wyborze robota do polskiej produkcji.

W publikacji przedstawiono przegląd najważniejszych modeli wielu światowych dostawców robotów. W przejrzysty sposób pokazano ich parametry techniczne wraz z orientacyjną ceną, wagą i oceną stopnia łatwości programowania. Każdy model opatrzono opinią oraz wskazaniem najważniejszej branży lub zadania, do których dany model jest przeznaczony. Aby zunifikować nazewnictwo i uniknąć nieporozumień, we wstępie możemy znaleźć definicje określeń pojawiających się w opracowaniu i specyfikacjach. Dla osób poszukujących więcej szczegółów, ułatwieniem jest bezpośrednie odesłanie z każdego modelu do strony internetowej ich producenta.

Na końcu autorzy kierują do innych swoich opracowań, które mogą być pomocne przed zakupem: Collaborative Robots in Global Companies, Grippers for Cobots, Getting Started With Collaborative Robots (dostępne tutaj). W publikacji opisano modele następujących firm: ABB, Aubo Robotics, Bosch, Comau, Fanuc, F&P, Franka, Kawada Industries, Kawasaki, Kuka, Life Robotics, MABI, Yaskawa, MRK System, Precise Automation, Productive Robotics, Rethink Robotics, STÄUBLI, Techman, Universal Robots.


Internet Rzeczy dla początkujących

SAS Institute SAS przygotował zestawienie głównych terminów związanych z Internet of Things. PDF (angielski) tutaj.


Uważasz, że należy coś dodać do listy? Napisz do nas!

 

Oglądasz starą wersję opracowania -> przejdź do aktualnej