Efektywność energetyczna była jednym z głównych tematów, o którym rozmawiano podczas dwudniowej konferencji branży spożywczej Food Automation, która odbyła się w Łodzi pod koniec marca 2017 roku. Spotkanie zgromadziło ponad 70 osób – głównie przedstawicieli zakładów produkcyjnych z branży spożywczej oraz dostawców technologii.

Gospodarzem spotkania był Łukasz Otta z firmy Siemens, która była partnerem technologicznym wydarzenia. Konferencję otworzył z kolei Tomasz Haiduk, który w koncernie jest dyrektorem branż Digital Factory oraz Process Industries and Drives. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że branża spożywcza jest jedną z kluczowych w Polskiej gospodarce, podkreślając przy tym duży stopień zautomatyzowania produkcji tego sektora.

Debata na temat efektywności energetycznej

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się debatą, poświęconą tematyce efektywności energetycznej w polskim przemyśle spożywczym. Dyskusję moderował Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, a udział w niej wzięli: Tomasz Haiduk z firmy Siemens, Piotr Danielski z firmy DB Energy, Krzysztof Musialak z firmy TAURON Sprzedaż oraz  Tomasz Prusinowski z firmy ATER Logic. Podczas debaty omówiono aktualny stan efektywności energetycznej w polskim przemyśle oraz konsekwencje zmian regulacji prawnych, dotyczących tego aspektu działania zakładów produkcyjnych.

Zobacz debatę (49 minut)

Merytorycznie, konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne, w których czternastu prelegentów wygłosiło referaty poświęcone tematyce efektywności energetycznej, audytów automatyzacji przedsiębiorstw, bezpieczeństwu żywności oraz bezpieczeństwu produkcji. Poszczególne bloki tematyczne oddzielone zostały krótkimi przerwami powalającymi na dyskusję oraz wymianę spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami.

Podczas drugiej edycji konferencji poruszono szereg tematów poświęconych automatyzacji produkcji w branży spożywczej. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie efektywności energetycznej. Jest to temat niezwykle aktualny, gdyż do października 2017 roku przedsiębiorcy zobligowani są do wdrożenia postanowień ustawy poświęconej właśnie temu zagadnieniu. Poszerzając swoją wiedzę w zakresie efektywności energetycznej, uczestnicy będą mogli realizować postanowienia ustawy, maksymalizując zyski przedsiębiorstwa z wprowadzanych zmian
Łukasz Otta, pomysłodawca konferencji Food Automation

Referaty praktyków branżowych

Duże zainteresowanie uczestników wzbudził referat Piotra Danielskiego z firmy DB Energy, poświęcony zmianom w ustawie o efektywności energetycznej. Przedstawiono w nim obowiązki  nakładane przez ustawę na duże przedsiębiorstwa oraz ukazano  inwestycyjne i technologiczne szanse, jakie połączyć można z wymogami stawianymi przez wchodzące w życie regulacje.

Docenione przez uczestników zostało również wspólne wystąpienie Tomasza Jelenia z firmy Nutricia Zakłady Produkcyjne oraz Tomasza Cwołka z firmy ASKOM, poruszające zagadnienie bezpieczeństwa żywności w procesie produkcyjnym. Na przykładzie wdrożenia w firmie Nutricia, zaprezentowano metody zarządzania materiałami, recepturami oraz zleceniami produkcyjnymi. Przedstawiano także tematykę kontroli jakości procesu produkcyjnego oraz gotowych produktów. Z kolei Małgorzata Stachowiak z firmy J.S.Hamilton omawiała tematykę mikrobiologii przemysłowej. Prezentacja poruszyła temat zagrożeń bezpieczeństwa żywności występujących na każdym etapie łańcucha produkcyjnego i możliwe procedury kontrolne zabezpieczające żywność podczas całego procesu wytwarzania.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem Strategicznym wydarzenia była Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców. Partnerem Głównym wydarzenia była firma ATER Logic, Partnerem Branżowym firma ASKOM. Partnerami konferencji były firmy Automatech, DB Energy, Hamilton, KUKA, Schulz Infoprod, Stesar oraz TAURON Sprzedaż.