Intelligent Performance Engineering – poznaj wielodomenowe symulacje i testy na potrzeby walidacji złożonych maszyn. Przedstawiamy whitepaper firmy Siemens.

— artykuł firmowy —

Dzięki rozwiązaniom służącym do symulacji i współpracy projektowej Intelligent Performance Engineering (IPE) twórcy maszyn przemysłowych mogą osiągnąć istotne korzyści, do których należą:

  • Efektywniejsza współpraca ekspertów z różnych dziedzin już na wczesnym etapie procesu konstrukcji poprzez wykorzystanie symulacji wielodomenowej oraz testów
  • Możliwość skupienia się inżynierów na potrzebach klientów i poprawa wydajności maszyn dzięki symulacji
  • Skrócenie czasu potrzebnego na projektowanie i konstrukcję
  • Symulacja wielodomenowa oraz testy pozwalają inżynierom na wykonanie koniecznych analiz, dzięki którym możliwa jest optymalizacja projektowanych maszyn. Tego typu symulacja oraz testy już na wczesnym etapie modelu, a następnie fizycznego prototypu umożliwiają skrócenie czasu projektowania i obniżenie kosztów

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka, czyli symulacja działania maszyny, pomaga inżynierom zrozumieć, gdzie należy umieścić czujniki w prototypach. Informacje ze świata rzeczywistego można następnie przesłać do cyfrowego bliźniaka na potrzeby walidacji. W ten sposób producenci maszyn mogą tworzyć zoptymalizowane konstrukcje.

Pobierz e-book by przekonać się jak Intelligent Performance Engineering poprawia wydajność projektowania maszyn. Dowiedz się także, jak dzięki zastosowaniu wielodomenowej symulacji i testów firma Picanol podniosła produktywność swoich maszyn o ponad 15%, jednocześnie zmniejszając hałas i wibracje oraz odkrywając nowe techniki optymalizacji napędów maszyn.

Zobacz również:

E-book: Synchroniczna produkcja części