Roboty, jako podstawowe komponenty automatyki, są ważnym elementem Przemysłu 4.0. Na rynku pojawia się coraz więcej modeli przemysłowych, wykorzystywanych w firmach na całym świecie. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny automatyki przemysłowej. Odpowiedzią na wymogi rynku są szkolenia firmy Yaskawa, kształcące wykwalifikowanych pracowników z tej dziedziny.

— artykuł firmowy — 

Znaczenie szkoleń

Szkolenia z programowania robotów mają za zadanie przekazać wiedzę i umiejętności w zakresie programowania, planowania, symulacji i obsługi robotów przemysłowych od podstaw. Zapoznanie się z kompleksowym know-how otwiera obiecujące perspektywy pracy w dużych przedsiębiorstwach oraz małych i średnich firmach we wszystkich branżach. Kursy nie tylko dostarczają aktualnej wiedzy na temat różnych systemów robotycznych, ale pokazują również, że możliwa jest bezpieczna i produktywna współpraca ludzi i robotów. Ich uczestnik może stać się wykwalifikowanym ekspertem i zapewnić sobie doskonałą pozycję na rynku pracy, tak obecnie, jak i w przyszłości. To także świetny sposób kształcenia inżynierów dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne. Gwarancją sukcesu w branży technologicznej jest stałe aktualizowanie wiedzy, aby móc dostarczać klientom najlepsze rozwiązania. Uczestnicy zajęć zyskują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, a także mają okazję uczyć się od ekspertów w dziedzinie robotyki, i to na konkretnych przykładach, poznają budowę robota, tryby pracy, uczą się edytować oraz tworzyć programy, itp. 

Na uczestników szkoleń czeka firmowy sprzęt

Centrum Szkoleniowe Yaskawa Academy

Firma Yaskawa zajmuje się nie tylko produkcją i pracami badawczo-rozwojowymi, ale także edukacją, a Centrum Szkoleniowe Yaskawa Academy oferuje kursy tak dla pojedynczych pracowników – indywidualnie, jak i dla grup. Programy są dostosowane do poziomu wiedzy uczestników, co umożliwia modułowa budowa szkoleń. Zajęcia obejmują zarówno zakres podstawowy, jak i zaawansowany. Każdy poziom adresowany jest do innej grupy odbiorców i dostarcza szczegółowych informacji na temat danego zagadnienia, a także narzędzi umożliwiających praktyczne wykorzystanie uzyskanych informacji.

Yaskawa Academy jest jedynym certyfikowanym centrum szkoleniowym firmy Yaskawa w Polsce. Warto podkreślić ten fakt, ponieważ na rynku dostępne są też kursy proponowane przez niecertyfikowane firmy, których poziom i zakres może odbiegać od standardów Yaskawa. Nasza oferta wyróżnia się spośród innych dostępnych na rynku. Przede wszystkim kursy prowadzą doświadczeni serwisanci i programiści, którzy w codziennej pracy rozwiązują problemy na miejscu u klienta, mają więc bezcenną wiedzę praktyczną. Dokładamy starań, aby stale rozwijać i udoskonalać kompetencje naszego zespołu, którego członkowie regularnie uczestniczą w treningach i zdobywają certyfikaty potwierdzające ich wiedzę w zakresie omawianej tematyki. Ponadto trenerzy Centrum Szkoleniowego Yaskawa Polska dostosowują poziom kursów do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Zespół trenerów Yaskawa Academy

Wszystkie szkolenia w Yaskawa Academy przygotowywane są w ścisłej współpracy z centralą europejską i Japonią, co oznacza, że przekazywane na nich informacje odpowiadają najnowszym trendom nie tylko na poziomie europejskim, ale i światowym. Można więc zdobyć wiedzę dotyczącą rozwoju firmy i jej produktów, a także zapoznać się z aktualnymi innowacjami w zakresie automatyzacji u źródła, ponieważ firma Yaskawa jest jednym ze światowych liderów wprowadzającym nowości w branży. Prowadzący szkolenia są też otwarci na zagadnienia wykraczające poza zakres ustalonego programu edukacyjnego, co oznacza, że zawsze dostosowują informacje i przebieg kursu do oczekiwań i zapotrzebowania ich uczestników. Do dyspozycji mamy dwie sale konferencyjne i salę z czterema robotami, w których odbywają się szkolenia z robotów, a także różnego rodzaju testy. Prowadzimy także sesje indywidualne na życzenie oraz kursy dotyczące spawania specjalistycznego (np. z kilkoma obrotnikami i na torach jezdnych w ruchu).

Współczesne trendy w zakresie szkoleń

Innowacje są główną siłą napędową promowania rozwoju gospodarczego i społecznego, a rewolucja naukowa i technologiczna oferuje szerokie możliwości i wyzwania. Postęp w zakresie robotyki będzie miał istotny wpływ na rozwój nauki i techniki. Tylko dzięki ciągłemu podnoszeniu umiejętności nie pozostaniemy w tyle. Wartość edukacyjna robotów może być wykorzystana zarówno na uczelniach, jak i w ramach kursów doszkalających pracowników.

Centrum Szkoleniowe Yaskawa AcademyObserwujemy coraz większe zainteresowanie programem szkoleniowym, ponieważ wzrasta świadomość robotyzacji i jej wpływu na szeroko rozumianą konkurencyjność przedsiębiorstw. Edukacja w zakresie automatyzacji pozwala na kompleksowe zrozumienie zaawansowanych technologii w wielu dziedzinach, takich jak nowoczesne wzornictwo przemysłowe, maszyny, elektronika, oprogramowanie i sprzęt komputerowy, interakcja człowiek-robot, sztuczna inteligencja itp. Umożliwia ona też praktyczne zastosowanie wiedzy na temat nowoczesnych zaawansowanych technologii, co stymuluje świadomość innowacyjną i potencjał twórczy, zapewniając przy okazji oszczędności finansowe i czasowe w codziennym funkcjonowaniu firmy ze względu na rosnącą ilość wykwalifikowanej kadry. Rozwój rynku robotycznego wymusza również na przedsiębiorcy dalszą edukację w tym zakresie, która jest warunkiem niezbędnym do tego, by pozostać konkurencyjnym. Świadomość tej zależności jest coraz bardziej widoczna wśród naszych klientów. Dlatego też podczas szkoleń organizowanych przez firmę Yaskawa można zdobyć pogłębioną i szczegółową wiedzę o produktach.

Aktualny harmonogram szkoleń firmy Yaskawa można znaleźć na stronie: www.yaskawa.pl/pl/szkolenia/szkolenia/

Jesteśmy świadomi tego, że robotyka ewoluuje w różnych zastosowaniach i dlatego oferujemy zintegrowane szkolenia w ramach wszystkich linii produktów Yaskawa – aby móc zapewnić klientom największe korzyści w porównaniu z konkurencją. W tak szybko rozwijającej się dziedzinie jak robotyka istotne jest, aby być na bieżąco w tematach związanych z innowacją i zmianami na rynku. Nasze szkolenia to okazja do wymiany informacji o aktualnych trendach badawczych i możliwych zastosowaniach, jak również do zdobycia praktycznej wiedzy.

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@yaskawa.eu.com

Yaskawa
info.pl@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.pl