Czy istnieje idealny system sterowania? Jeśli idealny oznacza „szyty na miarę”, to taki można stworzyć w oparciu o otwarte i skalowalne komputery przemysłowe Embedded PC marki Beckhoff. Seria komputerów CX pozwala na szeroką rozbudowę (np. o dodatkowe interfejsy komunikacyjne), zachowując przy tym kompaktowe rozmiary i umożliwiając pracę w dużym zakresie temperatur.

— artykuł firmowy —

Technologia Embedded PC i moduły I/O

W serii CX komputerów Embedded PC, firma Beckhoff łączy technologię PC z modułowym poziomem I/O, tworząc zajmujący niewiele miejsca sterownik przemysłowy na szynie DIN. Standardowo z prawej strony każdego Embedded PC można bezpośrednio podłączyć terminale I/O Beckhoff. Zaciski są bezpośrednio podłączane do Embedded PC, dzięki czemu eliminuje się koszty dodatkowych wysp, mniej jest prac związanych z okablowaniem, a także możliwe staje się kompaktowe, ekonomiczne i oszczędzające miejsce wykonanie szafy sterowniczej.

Solidna konstrukcja

Komputery CX są mechanicznie bardzo wytrzymałe i mogą być używane w trudnych warunkach dzięki wysokiej odporności na wibracje i wstrząsy. Standardowo klientom oferowany jest rozszerzony zakres temperatur –25…+60°C (temperatura przechowywania –40…+85°C), pozwalający działać urządzeniom w ciepłych lub w szczególnie chłodnych strefach. Obszar zastosowań zwiększa się jeszcze dzięki mocnej i zwartej konstrukcji.

Skalowalne klasy wydajności

Embedded PCSeria urządzeń CX łączy w sobie świat komputerów przemysłowych i sprzętowych sterowników PLC, nadając się do zadań sterowania we wszystkich zakresach mocy. Każdy użytkownik znajdzie w ofercie Embedded PC odpowiedni sprzęt: dostosowany do budżetu, klasy wydajności i złożoności zadania sterowania. Rodzina CX obejmuje kilka podstawowych modułów CPU z różnymi procesorami w celu optymalnego dostosowania do danego zadania sterowania. Portfolio produktów sięga od małych kontrolerów z procesorami ARM do wysokowydajnych rozwiązań wielordzeniowych z procesorami Intel Xeon. Zapewnia ono użytkownikowi optymalny stosunek ceny do wydajności. Najbardziej odpowiedni sterownik CX jest wybierany na podstawie oczekiwanej złożoności i zakresu programu automatyzacji.

Modułowy system sterowania na szynę DIN

Urządzenia z serii CX20xx, CX52xx i CX56xx Embedded PC oferują możliwość modułowej rozbudowy. W zależności od typu CX sterowniki można uzupełnić o moduły rozszerzeń i – w zależności od zadania – skonfigurować jako modułowy system sterowania.

W rezultacie na tym samym sprzęcie da się realizować różne aplikacje, np. system PLC i Motion Control z interfejsem DVI/ USB lub system multimedialny (automatyka budynkowa) z interfejsem audio.

Opcjonalne interfejsy

Wspólną cechą wszystkich urządzeń CX drugiej generacji (CX9020, CX5100, CX5200, CX5600, CX20x2, CX20x3) pozostaje opcjonalny interfejs. Może on być wyposażony fabrycznie w różne typy sygnałów, stanowiąc tym samym idealne rozszerzenie interfejsu dla niemodułowych komputerów Embedded PC: interfejsy fieldbus w wykonaniu slave i master, dodatkowe moduły rozszerzeń – opcjonalne interfejsy fabryczne oraz panele sterowania jako urządzenia wyświetlające mogą być podłączone bezpośrednio przez DVI/DP/USB.

Bezpieczeństwo planowania dzięki optymalnej dostępności

Przemysłowo kompatybilny sprzęt, staranny wybór specjalnych procesorów Embedded oraz przemyślane składowanie komponentów mają na celu zapewnienie dostępności komputerów Embedded przez ponad dziesięć lat. Co ważne, istnieje też możliwość późniejszego zakupu na ostatnią chwilę, a przedłużony serwis zapewnia trwałość.Klienci korzystają z długotrwałej ciągłości i mogą produkować standardowe maszyny przez długi czas. Koszty związane ze zmianą oprogramowania należą do przeszłości i nie trzeba ich uwzględniać w budżecie.

Beckhoff Automation
www.beckhoff.pl