Rynek robotyki przemysłowej wzrośnie prawie trzykrotnie w ciągu dekady, a sprzedaż robotów współpracujących ma stanowić w 2025 roku aż 1/3 wszystkich dostarczanych jednostek – prognozuje w nowym badaniu firma badawcza Loup Ventures. Na temat rozwoju rynku i wykorzystania robotów współpracujących również w Polsce rozmawiano podczas Cobots Expert’s Breakfast – niedawnego spotkania zorganizowanego w Warszawie przez firmę Universal Robots.

W zeszłym roku roboty współpracujące stanowiły jedynie kilka procent wszystkich sprzedawanych robotów przemysłowych, ale odsetek ten szybko rośnie. W tym roku na targach hanowerskich większość dostawców robotów pokazywała jednostki współpracujące, na wystawie obecni byli również producenci specjalizujący się w cobotach, tacy jak Universal Robots oraz Rethink Robotics.

https://www.youtube.com/watch?v=tlgKsTMmywk

Możliwości aplikacyjne i odbiorcy z sektora MŚP

Roboty współpracujące są zaprojektowane do pracy z ludźmi i wykorzystuje się w nich m.in. rozwiązania sterowania zapewniające bezpieczeństwo pracy (dotyczy to m.in. bezpiecznego zatrzymania). Są one też tańsze niż roboty tradycyjne (średnio od dwóch do czterech razy) i mogą zastępować te ostatnie w części aplikacji. Przykładowo mogą to być zastosowania związane z produkcją motoryzacyjną, aplikacje w przemyśle metalowym, spożywczym i wielu innych. Dotyczy to również zastosowań precyzyjnych – np. przy wytwarzaniu sprzętu medycznego czy elektronicznego.

Ze względu na niższe koszty wdrożenia, dostawcy robotów współpracujących jako ważną grupę odbiorców traktują firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie cobotów zapewnia im możliwość robotyzacji części zadań produkcyjnych, bez konieczności podejmowania dużych inwestycji w tradycyjną robotyzację.

Kilka słów o rynku

Wspomniana firma Loup Ventures ocenia, że w 2017 roku wartość światowego rynku robotów przemysłowych wyniesie około 14 mld dolarów, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie wzrost pod względem ilościowym (tj. dostarczonych do klientów jednostek) wyniesie 20%.

W perspektywie kolejnych lat, wartość globalnego rynku robotów przekroczy dwukrotność podanej kwoty, osiągając 33,8 mld dolarów w 2025 roku. Oznacza to ponad 2,5-krotny wzrost w stosunku do 2016 roku – prognozując przedstawiciele firmy badawczej. Wraz ze wzrostem sprzedaży jednostek obserwować będzie można spadek ich cen, co zagwarantuje dalsze zwiększanie się dostępności robotów, w tym dla firm z różnych sektorów związanych z produkcją, a także po za nią.

Roczne dostawy robotów przemysłowych na świecie (IFR World Robotics 2016; na szaro prognoza )

Również według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) oraz Technavio Research roboty współpracujące stanowią obecnie dynamicznie rozwijający się segment branży. Zdaniem IFR w latach 2017-2019 nastąpi wzrost wartości rocznej sprzedaży robotów przemysłowych na całym świecie o średnio 13%, podczas gdy druga z firm prognozuje, ze w tym samym czasie wskaźnik wzrostu sprzedaży robotów współpracujących wyniesie 55%. Okres ten ma być również przełomem w dziedzinie współpracy ludzi i robotów.

Roczne dostawy robotów przemysłowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (IFR World Robotics 2016; na szaro prognoza )

Roboty współpracujące w Polsce

Na temat zagadnień związanych z rynkiem i wykorzystaniem robotów rozmawiano w trakcie wspomnianego spotkania, które zorganizowała firma Universal Robots. Roboty współpracujące mogą być wykorzystywane w większości firm zajmujących się produkcją – niezależnie od ich wielkości czy branży. Doskonale nadają się do takich zadań jak podnoszenie i umieszczanie przedmiotów (pick and place), polerowanie, formowanie wtryskowe, obsługa maszyn, pakowanie i paletyzacja, montaż, wkręcanie, klejenie czy spawanie – mówili uczestnicy Cobots Expert’s Breakfast. Roboty współpracujące są łatwe w konfiguracji i przemieszczaniu, a także uniwersalne w zastosowaniu.

Cobots Expert’s Breakfast

”Obserwujemy rosnący popyt na roboty współpracujące również w Polsce, a także coraz większą rolę firm z sektora MŚP w rozwoju robotyzacji. Coboty zwiększają dostęp do automatyzacji w obszarach, które dotychczas uznawano za zbyt skomplikowane lub kosztowne. Patrząc na przykłady użycia robotów Universal Robots, trudno jest znaleźć obszary przemysłu, w którym coboty nie znalazłyby zastosowania” – mówił Marcin Gwóźdź, menadżer ds. rozwoju sprzedaży w polskim oddziale Universal Robots.

Eksperci i użytkownicy o robotach współpracujących

Szymon Ratajski, kierownik ds. konstrukcji w firmie W2

Nasze zainteresowanie tematem robotów współpracujących było podyktowane chęcią wyeliminowania błędów w procesach produkcji, które w dużej mierze mają wpływ na jakość wyrobów oraz na koszty produkcji. Z punktu widzenia małej firmy jakość wyrobu oraz koszty produkcji mają zasadnicze znaczenie przy pozyskiwaniu nowych klientów, wchodzeniu na nowe rynki sprzedaży. W przypadku automatyzacji procesu największe znaczenia miała dla nas możliwość dynamicznego dostosowania robota do potrzeb produkcji. Możliwości oferowane przez robota UR pokazały nam nowe horyzonty, które były dla nas do tej pory nieosiągalne

Krzysztof Łapiński, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych

Coboty stanowią znakomitą szansę na rozwój dla firm z sektora MŚP. Przedsiębiorstwa te muszą na bieżąco dostosowywać swój asortyment produkcyjny do zmieniających się preferencji kontrahentów. Instalacja cobotów pozwala im więc szybko reagować na pojawiające się zmiany w trendach rynkowych, dzięki czemu są one w stanie podtrzymywać swoją konkurencyjność rynkową. Ponadto wprowadzenie robotów często też (paradoksalnie) przyczynia się do ogólnego wzrostu zatrudnienia w firmie. Ogólny wzrost mocy produkcyjnych sprawia, że niektóre działy mogą stać się „wąskim gardłem” w całym procesie produkcyjnym. Pojawia się więc konieczność zatrudnienia dodatkowych osób w zakładzie. Powstanie w ten sposób nowych miejsc pracy oznacza niewątpliwie rozwój przedsiębiorstwa i jest korzystne z punktu widzenia całej gospodarki

Grzegorz Lefler, Engineering Manager – Robotics, FlexLink

FlexLink jest dostawcą zaawansowanych systemów automatyzacji produkcji. W odpowiedzi na trendy rynkowe oraz potrzeby klientów, zdecydowaliśmy się na zbudowanie i standaryzację mobilnego systemu paletyzacji w oparciu o robota UR10, dzięki czemu układ paletyzacji nie wymaga wydzielonej strefy roboczej, jest w pełni bezpieczny dla operatorów. Od robotów współpracujących oczekujemy, aby były proste w obsłudze, utrzymaniu, programowaniu, aby stanowiły przyjazne i dostępne dla operatorów narzędzie usprawniające pracę. Dzięki takiemu podejściu, automatyzacja w zakładach produkcyjnych będzie jeszcze lepiej postrzegana, wręcz pożądana. To z kolei pozwoli na odważniejsze wykonywanie wszelkich powtarzalnych czynności robotami współpracującymi

Grzegorz Jakubiec, Fluid Management Systems, Hutchinson

Liczba monotonnych i powtarzalnych czynności wykonywanych w naszym zakładzie przez pracowników skłoniła nas do rozważenia robotyzacji. Wyboru robotów współpracujących Universal Robots dokonaliśmy ze względu na zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, łatwość programowania, a także mobilność i łatwość przezbrajania. Obecnie roboty UR wykorzystywane są w naszym zakładzie głównie do obsługi maszyn. W niedalekiej przyszłości planujemy zakup kolejnych robotów – również do innych rodzajów aplikacji

Krótki czas zwrotu z inwestycji

Dzisiaj roboty stają się również partnerami wspierającymi ludzi w realizacji procesów kreatywnych, a także odciążają pracowników w zadaniach monotonnych oraz niebezpiecznych. „Ponad 10 tys. zainstalowanych na całych świecie cobotów UR oraz 62% wzrost w 2016 roku potwierdzają rosnący potencjał tej gałęzi automatyzacji” – przekonywał gości Slavoj Musilek z firmy Universal Robots. Warto dodać, że czas zwrotu z inwestycji w robota współpracującego jest zwykle szybszy niż dla maszyn tradycyjnych i wynosić może poniżej 200 dni.

Podczas spotkania omówione zostały także tematy związane z działalnością Universal Robots. Takimi były m.in. otwarcie lokalnego biura w Pradze (grudzień 2016) oraz powołanie w marcu tego roku menadżera ds. rozwoju sprzedaży w Polsce. Zaproszeni goście mogli również poznać bliżej ofertę bezpłatnych kursów on-line z programowania cobotów, które firma uruchomiła w ramach Akademii Universal Robots.

Tytułowa infografika – kliknij, aby zobaczyć w większej rozdzielczości!

Więcej robotów współpracujących

W artykule przedstawiono głównie roboty współpracujące duńskiej firmy Universal Robots. Należy zaznaczyć, że producentami takich jednostek są również inne firmy – przykładowe produkty przestawiono poniżej (wykaz ma charakter alfabetyczny).

Kliknij tytuł, aby przejść do strony firmy!