Firmy produkcyjne mają świadomość potencjału, jaki niesie cyfryzacja produkcji. Wiedzą, że stanowi ona odpowiedź na obecne wyzwania m.in. rosnące koszty oraz wymagania dostawców i konsumentów. Jednak pomimo tego wiele przedsiębiorstw wciąż obawia się wprowadzenia nowoczesnych technologii do swoich zakładów produkcyjnych. Skąd ten lęk? Wśród najczęściej wymienianych barier są: wysokie koszty początkowe, konieczność dostosowania przestarzałych parków maszynowych oraz potencjalne wyzwania związane z zarządzaniem zmianą wśród pracowników. Czy rzeczywiście wdrożenie nowych technologii musi być drogie? Czy zaawansowane rozwiązania IT są dostępne tylko dla największych graczy na rynku? A może istnieją rozwiązania, które mniejszym graczom pozwolą korzystać z tych samych zaawansowanych systemów, co największe korporacje?

— artykuł firmowy —

W artykule:

  • Przyjrzymy się kluczowym wyzwaniom związanym z zakupem i wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz zaprezentujemy sposoby na ich przezwyciężenie.
  • Omówimy, jak nowoczesne modele finansowania mogą zredukować początkowe koszty inwestycji oraz jak elastyczne podejście do planowania i realizacji projektów IT pozwala na stopniowe wprowadzanie innowacji.
  • Pokażemy, że starsze parki maszynowe wcale nie muszą być przeszkodą w cyfryzacji. Wskażemy, jak zarządzać zmianą i zaangażować pracowników, aby proces wdrażania nowych technologii przebiegał sprawnie i przynosił oczekiwane korzyści.

Cyfryzacja produkcji to nie trend, ale przede wszystkim narzędzie, które może znacząco zwiększyć konkurencyjność i efektywność przedsiębiorstwa, odpowiadając na wyzwania współczesnego rynku i otwierając nowe możliwości rozwoju. Poznaj najbardziej popularne, choć nie do końca zasadne obawy przed wdrażaniem nowych technologii. Może ten artykuł rozwieje także którąś z Twoich obiekcji.

Przestarzałe parki maszynowe

Jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa, jest przekonanie, że ich obecny park maszynowy jest za stary, aby zintegrować go z nowoczesnymi systemami informatycznymi. W rzeczywistości jednak większość maszyn posiada podstawowe informacje, na których można oprzeć system informatyczny. Informacje takie jak stan pracy maszyny czy licznik wyprodukowanych elementów mogą być wykorzystane do monitorowania efektywności pracy, planowania produkcji, a także oceny awaryjności.

Co więcej, jeśli brakuje pewnych danych, można je uzupełnić manualnymi interfejsami. Nowoczesne technologie oferują wiele elastycznych rozwiązań, które pozwalają na adaptację nawet starszych maszyn do nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu firmy wytwórcze mogą stopniowo wdrażać cyfryzację, bez konieczności wymiany całego parku maszynowego.

Przykład: firma produkująca elementy metalowe z powodzeniem zintegrowała swój przestarzały park maszynowy z nowoczesnym systemem MES (Manufacturing Execution System). Dzięki temu, mimo że maszyny były starszego typu, udało się zwiększyć efektywność produkcji i zmniejszyć liczbę przestojów.

Koszty wdrożenia technologii

Model abonamentowy

Kolejnym powszechnym paradygmatem jest przekonanie, że wdrożenie zaawansowanych systemów informatycznych i cyfryzacja produkcji jest niezwykle kosztowne. Nierzadko projekty informatyczne są realizowane w modelu „fix price”. Wymaga to poniesienia jednorazowych znacznych inwestycji. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Są już bowiem dostępne (i coraz bardziej popularne) systemy oparte na modelu abonamentowym. Taka forma znana jest z sektora B2C, gdzie subskrypcje są powszechnie używane i zostały przez rynek przyjęte bardzo pozytywnie.

Model abonamentowy pozwala na płacenie miesięcznych opłat za dostęp do oprogramowania. Umożliwia to firmom ciągłe aktualizacje i korzystanie z najnowszych technologii bez konieczności ponoszenia jednorazowych, wysokich kosztów. Subskrypcje te mogą być uwzględniane jako bieżące koszty operacyjne, co jest korzystne z punktu widzenia zarządzania finansami firmy.

Chmura obliczeniowa

Wiele firm decyduje się na korzystanie z chmur obliczeniowych, zamiast inwestować we własną infrastrukturę IT. Chmura pozwala na elastyczne skalowanie zasobów w zależności od bieżących potrzeb, co również przyczynia się do redukcji kosztów. Warto tu zaznaczyć, że chmura nie tylko zmniejsza koszty początkowe, ale także zapewnia elastyczność i skalowalność. To duża korzyść dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw.

Przykład: Średniej wielkości firma, zdecydowała się na wdrożenie systemu ERP w modelu subskrypcyjnym. Dzięki temu mogła szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i rozwinąć swoje usługi bez konieczności ponoszenia ogromnych nakładów inwestycyjnych.

Masz przed tym obawy? Pomyśl, z jak wielu rozwiązań chmurowych korzystasz na co dzień. Przykładem mogą być komunikatory (np. Skype, Teams), narzędzia do pracy biurowej (Office 365) czy platformy do przechowywania danych. Te same technologie mogą być z powodzeniem wykorzystywane w kontekście przemysłowym, umożliwiając firmom dostęp do zaawansowanych systemów informatycznych bez konieczności dużych inwestycji w infrastrukturę.

Cyfryzacja produkcji

Planowanie i wdrażanie systemów informatycznych

Jednym z kluczowych błędów popełnianych przez przedsiębiorstwa produkcyjne podczas wdrażania nowych technologii jest próba zaplanowania i zrealizowania całego projektu od razu. W przypadku systemów informatycznych lepszym podejściem jest stopniowe wdrażanie poszczególnych funkcjonalności i etapów. Zwinne podejście pozwala na dostosowanie się do zmieniających się warunków i oczekiwać danej firmy. W końcu podczas korzystania z systemu może okazać się, że dodatkowa funkcja znacznie ułatwiłaby pracę.

Warto zacząć więc od mniejszych projektów pilotażowych, które pozwolą na przetestowanie rozwiązań na ograniczoną skalę. Dzięki temu pracownicy firmy mogą zdobyć niezbędne doświadczenie, nauczyć się obsługi „świeżych” w zakładzie systemów. Można zebrać informację zwrotną od osób, które korzystają z rozwiązania i dokonać niezbędnych korekt przed pełnym wdrożeniem. Takie podejście zminimalizuje ryzyko i pozwoli na stopniowe oswajanie się z nowymi technologiami. Jeśli myślisz o inwestycji w nową technologię, przeczytaj książkę „15 kroków do zakupu systemu informatycznego”. To praktyczny przewodnik, który w prosty sposób wyjaśnia, na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu informatycznego.

Cyfryzacja produkcji – przykład: Przedsiębiorstwo produkujące żywność wdrożyło system monitorowania produkcji najpierw dla części zakładu. Pilotaż zakończył się sukcesem, a narzędzie zostało rozszerzone o dodatkowe funkcje i wdrożone na wszystkich zakładach firmy. Cały projekt pozwolił m.in. efektywniej zarządzać produkcją i przyczynił się do redukcji odpadów.

Ważnym elementem tego procesu jest hierarchizacja potrzeb firmy. Stworzenie mapy drogowej cyfryzacji, która jasno określa, jakie elementy i funkcje będą wdrażane w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać na późniejsze etapy. Pozwala to na optymalne zarządzanie projektem i kontrolę kosztów. Podczas tworzenia mapy transformacji cyfrowej zakładu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców technologicznych. Takie osoby projektowały rozwiązania dla wielu firm wytwórczych i mogą polecić narzędzia, które szczególnie się sprawdziły. Poza tym zewnętrzny doradca spojrzy na obecne procesy szerszym, bezstronnym okiem. Mapowanie procesów i priorytetów umożliwi lepsze zrozumienie, gdzie cyfryzacja przyniesie największe korzyści.

Cyfryzacja produkcji – współpraca z dostawcami technologii

Nie można przecenić znaczenia współpracy z dostawcami technologii. Wybór odpowiedniego partnera, który będzie wspierał firmę nie tylko podczas wdrożenia, ale również w późniejszym użytkowaniu systemu, jest kluczowy. Warto, aby dostawca oferował wsparcie na każdym etapie, od budowy koncepcji, przez wyciągnięcie danych z maszyn i urządzeń, aż po zaprojektowanie i wdrożenie systemu oraz późniejsze wsparcie techniczne. Nie bez znaczenia są także szkolenia dla pracowników.

Cyfryzacja produkcji

Ważnym aspektem jest także otwartość dostawcy na feedback i jego zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby klienta. Współpraca oparta na partnerstwie i zaufaniu pozwala na osiągnięcie lepszych wyników i minimalizuje ryzyko niepowodzenia projektu. Partner technologiczny powinien być niezależnym doradcą, który pomaga firmie wybrać najlepsze rozwiązania dostosowane do jej specyficznych potrzeb.

Przykład: Przedsiębiorstwo produkcyjne z branży automotive wdrożyło system zarządzania produkcją we współpracy z dostawcą oferującym kompleksowe wsparcie. Dzięki regularnym szkoleniom i wsparciu technicznemu firma szybko osiągnęła zamierzone efekty, a pracownicy łatwo przystosowali się do nowych procesów.

Czynnik ludzki i zarządzanie zmianą

Podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian (w każdej firmie, nie tylko produkcyjnej) nie można zapominać o ludzkim aspekcie. Zmiana procesów i pojawienie się nowych systemów może budzić obawy wśród pracowników, zwłaszcza tych, którzy są przyzwyczajeni do dotychczasowych metod pracy. Ważne jest, aby osoby zarządzające zadbały o odpowiednią komunikację i edukację pracowników.

Warto pracownikom wskazać korzyści płynące z nowych technologii i cyfryzacji produkcji. Istotne jest także, aby przedstawiać wdrożenie systemu jako szansę na rozwój i usprawnienie pracy, a nie jako zagrożenie. Ponadto w cały proces należy zaangażować pracowników, zbierając ich opinie i uwzględniając ich potrzeby.

Wdrożenie zaawansowanych systemów informatycznych i nowych technologii nie musi być trudne i kosztowne. Kluczowe jest jednak odpowiednie podejście, które uwzględnia elastyczne planowanie, stopniowe wdrażanie, współpracę z dostawcami technologicznymi oraz zarządzanie zmianą.

Dzięki nowoczesnym modelom finansowania, takim jak model abonamentowy, zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą być na wyciągnięcie ręki nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla mniejszych firm.

Pamiętajmy, że wybór odpowiedniego partnera technologicznego oraz zaangażowanie pracowników w proces wdrażania to sposób na skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej.

Autor artykułu

Adrian Stelmach: CEO firmy explitia, która tworzy zaawansowane rozwiązania informatyczne dla zakładów produkcyjnych. Ekspert w dziedzinie cyfryzacji, znany z optymalizacji procesów i automatyzacji danych. Prelegent podczas wielu branżowych wydarzeń i konferencji. Coach, mentor, autor książek i publikacji na temat digitalizacji zakładów wytwórczych oraz procesu zakupowego nowych technologii. Aktywnie prowadzi bloga AdrianStelmach.com