Siemens Digital Industries Software rozszerza współpracę z firmą Microsoft i udostępni swoje portfolio Siemens Xcelerator jako usługę na platformie Microsoft Azure. Pierwszym z produktów ma być Teamcenter X (oprogramowanie typu PLM), które zostanie zintegrowane z usługami Azure OpenAI i Copilot dla Microsoft 365.

Siemens Xcelerator

News źródłowy:

Siemens Digital Industries Software poinformował o rozszerzeniu partnerstwa z Microsoftem, tak aby udostępnić portfolio oprogramowania Siemens Xcelerator jako usługi poprzez platformę chmurową i AI Azure oraz zintegrować ją z funkcjami generatywnej sztucznej inteligencji i Copilot.

Jako pierwszy krok Siemens dostarczy oprogramowanie Teamcenter X na platformie chmurowej i AI Microsoft Azure, umożliwiając klientom wdrażanie ich rozwiązań. Oparte na tej samej zaufanej, solidnej i bezpiecznej architekturze SaaS, której używają czołowi producenci na świecie, Teamcenter X umożliwia zespołom szybkie rozpoczęcie pracy i kontrolowanie danych o produktach, co pozwala skrócić czas cyklu, zminimalizować koszty IT i przyspieszyć innowacje. Dzięki dostępności Teamcenter X na platformie Azure, organizacje mogą korzystać z odpowiedzialnych narzędzi AI Microsoftu i dostępu do zabezpieczeń klasy korporacyjnej.

Omawiana współpraca opiera się na uruchomieniu aplikacji Teamcenter w Microsoft Teams, która łączy zespoły fabryczne i serwisowe z zespołami projektowymi i inżynieryjnymi za pomocą wiodącego w branży oprogramowania Teamcenter do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Nowa aplikacja korzysta z najnowszych osiągnięć w generatywnej sztucznej inteligencji i przetwarzaniu języka naturalnego. Dzięki Azure OpenAI w Azure AI Studio, programiści Siemensa zbudowali niestandardowe funkcje Copilot, umożliwiające pracownikom pierwszej linii dostęp do przedsiębiorstwa inżynieryjnego z urządzenia mobilnego i lepszą współpracę.

Siemens opracowuje również plugin Copilot dla Microsoft 365 dla aplikacji Teamcenter w Teams, umożliwiając pracownikom w całym cyklu życia produktu i łańcuchu wartości lepsze śledzenie i priorytetyzowanie zadań. Będą oni mogli poprosić Microsoft Copilot o pomoc w podsumowywaniu zaległych zadań i przepływów pracy bezpośrednio z aplikacji Teams. Aby jak najszybciej dostarczać klientom nowe funkcje, programiści Siemensa korzystają z GitHub Copilot.

Dalsze informacje o : https://blogs.sw.siemens.com/teamcenter/teamcenter-teams-and-ai/