Sterowniki i systemy sterowania odgrywają ważną rolę w różnych gałęziach przemysłu, w tym umożliwiają kontrolę produkcji i jej jakości w przypadku wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych. Dążąc do poprawy wydajności stosowanych w tej branży maszyn, ich systemy sterowania są modernizowane lub rozbudowywane o rozwiązania oparte na przekaźnikach półprzewodnikowych (SSR). W artykule przedstawiamy korzyści, jakie daje włączenie tego typu przekaźników do układów ekstruderów, wytłaczarek, wtryskarek i innych maszyn.

— artykuł firmowy —

1. Precyzja załączania i trwałość maszyny

Przede wszystkim, przekaźniki SSR oferują zwiększoną precyzję i dokładność w sterowaniu krytycznymi funkcjami, takimi jak ogrzewanie, chłodzenie i sterowanie silnikiem. Półprzewodnikowa konstrukcja przekaźników SSR zapewnia precyzyjne oraz bardzo częste przełączanie nie powodujące ich zużycia, charakterystycznego dla tradycyjnych przekaźników elektromechanicznych. Skutkuje to lepszą powtarzalnością, zmniejszeniem częstotliwości serwisowania i wydłużeniem żywotności sprzętu. Doskonale w przypadku sterownia temperaturą sprawdzają standardowe przekaźniki załącz/wyłącz jak np. RSR52 załączane w zerze lub w dowolnej chwili.

Załączanie w zerze
Załączanie w dowolnej chwili

2. Optymalizacja czasu cyklu produkcyjnego

Kolejną zaletą przekaźników SSR jest ich zdolność do zapewnienia szybkiego i efektywnego przełączania. Odnosi się to zarówno do standardowych rozwiązań trójfazowego przekaźnika RSR62, jak i do wspomnianego już wcześniej jednofazowego przekaźnika RSR52. Zbudowane bez ruchomych części przekaźniki SSR mogą włączać i wyłączać się w ciągu milisekund, co pozwala na precyzyjne i czułe sterowanie procesem dozowania przetwarzanego surowca. Ta cecha jest szczególnie cenna w środowiskach produkcyjnych wymagającej dużej szybkości i objętości, gdzie optymalizacja czasu cyklu ma kluczowe znaczenie.

RSR52
RSR62

3. Obniżenie poziomu hałasu

Przekaźniki SSR wyróżniają się również pod względem redukcji hałasu. W przeciwieństwie do przekaźników elektromechanicznych, przekaźniki SSR pracują cicho, minimalizując hałas w zakładzie produkcyjnym. Ta korzyść nie tylko poprawia środowisko pracy, ale także przyczynia się do przyjemniejszej i bardziej produktywnej atmosfery dla operatorów maszyn.

4. Ochrona przed przepięciami – bezpieczeństwo

Ponadto przekaźniki SSR oferują doskonałą izolację elektryczną, zapewniając niezawodną i bezpieczną pracę maszyn do formowania wtryskowego. Dzięki zaawansowanej optycznie izolowanej konstrukcji, przekaźniki SSR zapewniają skuteczną ochronę przed przepięciami elektrycznymi, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych komponentów elektronicznych i zapewniając nieprzerwaną produkcję. Przekaźniki półprzewodnikowe Relpol serii RSR mają cały wachlarz różnego rodzaju zabezpieczeń przeciwprzepięciowych poczynając od warystorów (MOV) po szybkie diody zabezpieczające (TVS).

Sterowniki mocy serii RSR92

W przypadku typowego sterowania grzanymi kanałami wtryskarek, wytłaczarek, ekstruderów idealnie sprawdzają się wspomniane wyżej proste i niezawodne przekaźniki SSR typu RSR52 oraz RSR62, które zaprojektowane i skonstruowane są tak, aby bezproblemowo integrować się z urządzeniami zapewniając kompatybilność i łatwą instalację.

Do płynnego i wysoce precyzyjnego sterowania wartością zadaną temperatury w różnego rodzaju urządzeniach grzewczych firma Relpol oferuje jedno- i trójfazowe sterowniki mocy serii RSR92. Produkty te zapewniają precyzyjne utrzymywanie temperatury zadanej w takich urządzeniach jak: piece do wygrzewania elementów komory do wyżarzania, różnego rodzaju urządzenia produkcyjne wymagające stabilności parametrów procesu technologicznego.

Zastosowanie przekaźników SSR w urządzeniach przetwórstwa tworzyw przynosi wiele korzyści, w tym zwiększoną precyzję sterowania, szybkie przełączanie, redukcję hałasu i izolację elektryczną. Wybierając przekaźniki półprzewodnikowe Relpol, użytkownik zyskuje dostęp do najnowocześniejszej technologii przekaźników SSR, dostosowanej do unikalnych wymagań przemysłu formowania wtryskowego. Dzięki wysokiej jakości przekaźników półprzewodnikowy serii RSR zwiększysz wydajność, niezawodność i efektywność procesów przetwarzania tworzyw sztucznych.

źródło: Relpol