Aby zachować konkurencyjność, producenci żywności muszą dziś spełniać wysokie wymogi w zakresie higieny, wydajności i cyfryzacji. Przedstawiciele tej branży mają do rozwiązania cały szereg ważnych wyzwań. Jakie szafy sterownicze można wykorzystać w danej strefie higienicznej? Jak zredukować emisję CO2 w produkcji? Jak zagwarantować całkowitą i bezpieczną identyfikowalność danych? Dopasowane do potrzeb rozwiązania firmy Rittal stanowią optymalny punkt wyjścia.

— artykuł firmowy —

Rittal to czołowy światowy dostawca systemowy szaf sterowniczych, systemów rozdziału mocy oraz klimatyzacji, infrastruktury IT, oprogramowania, a także serwisu. Zatrudnia 10 tys. pracowników i od ponad 50 lat oferuje innowacyjne systemy z idealnie dopasowanymi systemami szaf i obudów. Do szerokiej oferty firmy należą rozwiązania infrastruktury do modułowych i energooszczędnych centrów przetwarzania danych – od nowatorskich koncepcji bezpieczeństwa aż po fizyczne zabezpieczanie danych i systemów. Czołowi dostawcy oprogramowania, firmy EPLAN i Cideon, uzupełniają łańcuch wartości o dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania inżynieryjne. Ofertę dopełniają rozwiązania automatyzacji Rittal Automation Systems, do prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Rozwiązania systemowe Rittal znajdują zastosowanie w niemalże wszystkich branżach. W szczególności tam, gdzie występują wysokie wymagania w kontekście materiału, efektywności energetycznej i wydajnych struktur IT. Przyjrzyjmy się jednemu z takich obszarów.

Know-how do potęgi trzeciej

Wymagające warunki produkcyjne, rosnące znaczenie bezpieczeństwa produktów spożywczych i cyfryzacja stawiają wielkie wyzwania przed przemysłem spożywczym. Sterylne warunki, optymalne chłodzenie/klimatyzacja, a także zapobieganie powstawaniu drobnoustrojów, w szczególności w przypadku świeżego mięsa i drobiu, produktów mlecznych oraz owoców i warzyw, to obecnie absolutna konieczność. Obowiązujące dyrektywy wyznaczają surowe standardy. Szczególnie podczas otwartych procesów wymagane są z tego powodu instalacje i komponenty spełniające najwyższe wymogi higieniczne.

Pierwszy punkt na mapie produktów firmy Rittal, gwarantujących korzyści w obszarze branży spożywczej, stanowią oczywiście szafy sterownicze i obudowy. Innowacyjne technologie chłodzenia o niskiej emisji CO2 oraz rozwiązania do wydajnego rozdziału mocy Rittal są optymalnie chronione przez dostosowane do konkretnych potrzeb, wysokiej jakości obudowy ze stali nierdzewnej.

Jak najwyższą efektywność zapewniają klimatyzatory Blue e+, wspierane przez system dystrybucji mocy RiLine Compact. Zazwyczaj ciepłe warunki otoczenia produkcyjnego powodują zwiększoną potrzebę montażu wydajnych klimatyzatorów i dopasowanych do potrzeb systemów klimatyzacji. Dzięki zastosowaniu urządzeń z serii Blue e+ udało się już zaoszczędzić miliony ton CO₂, obniżyć zużycie energii, zmniejszyć ślad węglowy i osiągnąć niską emisję fluorowanych gazów cieplarnianych.

Kolejne korzyści zapewnia mądrze wprowadzana, szeroko rozumiana cyfryzacja, gwarantowana m.in. przez użycie rozwiązań EPLAN, interfejsów IoT, centrów danych typu Edge oraz Rittal RiMatrix S. W silnie zautomatyzowanych przedsiębiorstwach kluczowa jest wysoka dostępność instalacji i łatwość konserwacji, ponieważ wspomniane warunki otoczenia – a oprócz wysokiej temperatury są wśród nich m.in. pył oraz wilgoć – mogą wpływać negatywnie na zainstalowane urządzenia. Wysokowydajne systemy IT, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), cyfrowe łańcuchy tworzenia wartości i przewidywanie napraw to droga do osiągnięcia w tym wymiarze założonych wskaźników.

Rittal Hygienic Design

Czystość i zachowanie higieny to kluczowe słowa związane z branżą spożywczą. Chcąc spełnić te wymagania, firma Rittal opracowała standard Rittal Hygienic Design. Obejmuje on zasady projektowania konstrukcji spełniające wymagania w zakresie czystości lub łatwych w czyszczeniu konstrukcji podzespołów, maszyn i całych linii produkcyjnych. Szczegółowe wymagania odnośnie do materiałów, designu i zastosowania instalacji gwarantują, że wszystko odpowiada obowiązującym przepisom – w tym wymaganiom standardu IP69K (opracowanego zgodnie z Niemiecką Normą DIN 40050-9, stanowiącą rozszerzenie normy EN 60529).

Produkty z serii Hygienic Design to obudowy i wymienniki woda/powietrze, wykonane ze stali nierdzewnej oraz z pochyłym daszkiem, które zapewniają ochronę przed warunkami panującymi w strefie produkcji, a także umożliwiają łatwe mycie.

Dzięki skrzynkom zaciskowym, obudowom obsługi oraz systemom ramion nośnych zapewniona jest ich wysoka elastyczność.

Infrastruktura IT (serwerownia) umieszczona blisko produkcji gwarantuje stabilną i wydajną pracę wraz z chłodzeniem LCP. Z kolei chiller ulokowany poza strefą higieniczną zaopatruje wymienniki woda/powietrze znajdujące się w strefie czystej oraz LCP w serwerowni w wodę lodową.

Obudowy i szafy Hygienic Design nieusytuowane bezpośrednio w strefie higienicznej, ale narażone na wpływ czynników związanych z trudnymi warunkami pracy, chronią przed wysoką temperaturą, wilgotnością i trudnym środowiskiem pracy.

Gdy korzystamy z rozwiązań Hygienic Design, mamy zagwarantowane:

 • skrócenie czasu mycia i zwiększoną skuteczność czyszczenia dzięki produktom spełniającym standardy higieniczne;
 • zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, co przekłada się na wysoką jakość produktu;
 • uniknięcie strat w produkcji, spowodowanych pojawieniem się potencjalnych zakażeń;
 • wysoki poziom ochrony urządzeń oraz pracowników.

Podwójny zysk: wartość dodana i praktyczne korzyści

Stosując dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania firmy Rittal, zakłady produkujące artykuły spożywcze zyskują głównie na znacznym zwiększeniu efektywności produkcji. Lista korzyści jest jednak długa i obejmuje m.in.:

 • większe bezpieczeństwo w przypadku certyfikacji i kontroli;
 • szybsze i skuteczniejsze czyszczenie wpływające na zwiększenie wydajności;
 • energooszczędną klimatyzację dla neutralnej pod względem emisji CO₂ produkcji;
 • usługi serwisowe pozwalające uzyskać krótkie czasy przestojów;
 • globalną dostępność i krótki czas dostaw standardowych produktów oraz akcesoriów;
 • najlepszą na rynku jakość;
 • łatwe zaopatrzenie w części zamienne.

W przypadku przedsiębiorstw z branży budowy maszyn, dla których przemysł spożywczy stanowi trzon działalność, oferta firmy Rittal oznacza:

 • odpowiedni produkt do każdej strefy higienicznej dostępny prosto z magazynu;
 • inteligentne rozwiązania programowe dla wydajnej i kompleksowej inżynierii dzięki konfiguratorom Rittal i EPLAN Solutions;
 • obsługę scenariuszy inteligentnej konserwacji dzięki inteligentnym produktom, takim jak Blue e+, IoT, CMC III, Smart Monitoring.

Z kolei biura architektoniczne i projektowe, które chciałyby w realizacjach związanych z branżą spożywczą sięgnąć po produkty firmy Rittal, mają do dyspozycji wielokrotnie sprawdzone rozwiązania oraz systemy, dające się dopasować do konkretnego zadania projektowego, zwiększające jednocześnie kompetencje z zakresu innowacyjnej infrastruktury i gwarantujące:

 • minimalne ryzyko związane z odpowiedzialnością;
 • zgodność z normami i aktualnym stanem techniki w projektowaniu budynków;
 • wysoką jakość doradztwa, a przez to większą wartość jako partnera dla producentów żywności.

Artykuł firmy Rittal Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje: rittal@rittal.pl