Platforma oparta na sztucznej inteligencji do szybkiego szacowania kosztów w produkcji? A może cyfryzacja usług utrzymania ruchu w modelu subskrypcyjnym? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wynikach konkursu  „Innowacje cyfrowe”. Do programu zakwalifikowanych zostało 117 projektów – przedstawiamy wybrane z nich, które są powiązane z przemysłem produkcyjnym.

Omawiany konkurs Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe” skierowany był do firm realizujących projekty samodzielnie, konsorcjów przedsiębiorstw oraz do konsorcjów naukowo-przemysłowych. Sumaryczna liczba wniosków o dofinansowanie wyniosła 434. Co ciekawe aż 84% ze 117 zwycięskich projektów zostało zgłoszonych przez firmy MŚP! Konkurs realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój, zaś łączne dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych wyniesie ponad 800 mln złotych.

Organizując konkurs, NCBR postawił na technologie związane z cyfryzacją, która w najbliższych latach będzie jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki. (…) Zwycięskie projekty obejmują chociażby prace nad algorytmami sztucznej inteligencji wspierające procesy przemysłowe, systemy wspierające cyberbezpieczeństwo czy innowacje w sektorze gamingowym dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor NCBR

Zakres tematyczny konkursu

Obejmował on trzy główne obszary: cyberbezpieczeństwo, cyfryzację przemysłu oraz cyfrowe technologie kreacyjne. Każdy ze zgłoszonych projektów musiał wpisywać się w co najmniej jedno z zagadnień badawczych i Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Realizacja wszystkich dofinansowanych projektów musi zakończyć się najpóźniej do końca tego roku, czyli zamknięcia unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Innowacje cyfrowe

Innowacje cyfrowe – wybrane projekty

W konkursie wybrane zostały różnorodne projekty dotyczące rozwiązań cyfrowych, w tym wiele z dotyczących przemysłu, produkcji i powiązanych. Przedstawiamy listę najlepiej ocenianych projektów z tego obszaru:

 • Rozwój systemu IDS dla OT pod kątem wymagań sektora użyteczności publicznej – ICsec
 • Innowacyjny system produkcji kastomowych, wielkogabarytowych elementów spełniający założenia gospodarki o obiegu zamkniętym – REbuild, PIAP
 • Opracowanie innowacyjnej funkcjonalności wspomagającej pracowników poprzez nawigowanie ich po zakładzie produkcyjnym wraz z optymalizacją czasowo-odległościową oraz predykcją ruchów obiektów i zagrożeń – Meritus Systemy Informatyczne
 • Platforma CEaaS oparta na sztucznej inteligencji do szybkiego szacowania kosztów w produkcji – TIZ-IMPLEMENTS
 • Opracowanie innowacyjnego systemu do przetwarzania danych real-time i podejmowania decyzji na potrzeby efektywnego zarządzania i optymalizacji złożonych procesów logistycznych – ELCAR
 • Opracowanie sytemu monitorowania wodnych instalacji przeciwpożarowych w celu wczesnego wykrywania wycieków i mitygacji potencjalnych awarii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i machine learning – LDE POLSKA, Politechnika Warszawska
 • Techmo Industrial Voice Suite – interfejs głosowy w procesach przemysłowych – Techmo Spółka
 • MAST – Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji – SkySnap, Politechnika Warszawska
 • System paszportu cyfrowego dla wałków rastrowych stosowanych w branży poligraficznej – Graw, Natural Fibers Advanced Technologies
 • Opracowanie zaawansowanego systemu wdrożenia i utrzymania autonomicznego przemysłowego robota serwisowego wykorzystującego innowacyjne algorytmy machine learning i rozwiązania cyfrowego bliźniaka – GREENTECH Robotics
 • Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym – AMC TECH
 • Opracowanie platformy Aidar Synergy 3.0 łączącego technologię VR i AR, wraz w odczytem IoT, wykorzystywanym do symulacji wykonywania konkretnych czynności przemysłowych – AIDAR
 • Opracowanie unikatowego prototypu systemu służącego do budowy fotorealistycznego, wirtualnego środowiska, opartego na fotogrametrycznych modelach 3d, umożliwiającego płynne zmiany stanu jego elementów, wynikających z wielu naturalnych czynników związanych z upływem czasu i wpływem warunków zewnętrznych – ODD INN
 • Scramjet Virtual Data Mesh (SVDM) – technologia optymalizująca proces monitorowania, kontrolowania i analizy danych z rozproszonych urządzeń IoT – Scramjet

Tematy wszystkich projektów „Innowacje cyfrowe” znajdują się w PDF-ie na stronie NCBR

Nowy konkurs dotyczący Przemysłu 4.0

Pod koniec stycznia 2023 rozpocznie się nabór wniosków do nowego konkursu ogłoszonego przez PKN ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest rozwój rozwiązań cyfryzacji i automatyzacji monitoringu czynników korozyjnych na instalacjach produkcyjnych, systemach logistycznych i stacjach paliw. Zadanie jest realizowane w ramach II konkursu Programu NEON.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR. Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2023. Zwycięzca realizujący wybrany projekt jest zobligowany przeprowadzić plan rozwoju zgłoszonego rozwiązania i podnieść jego zaawansowanie o co najmniej 2 poziomy TRL (Technology Readiness Levels).

PS Artykuł nie ma charakteru adwertorialu, choć na taki wyglądać może. Informujemy o wydarzeniach ważnych dla polskiego przemysłu i gospodarki.