„Technologie, usługi i produkty zmieniające polski przemysł” – to nowy raport opracowany przez Endress+Hauser Polska przy wsparciu Politechniki Rzeszowskiej i Wrocławskiego Parku Technologicznego. Publikacja zawiera omówienie stanu transformacji cyfrowej polskiego przemysłu, związanych z tym wyzwań i korzyści. Omówione zostały w niej kwestie technologiczne, inżynierskie, jak też dotyczące spraw organizacyjnych oraz związanych z zarządzaniem w obszarze Przemysłu 4.0.

Transformacja cyfrowa trwa

W trakcie przeprowadzonego badania aż 90% respondentów – osób z polskiego przemysłu, zadeklarowało uczestnictwo ich firm w transformacji cyfrowej, przy czym połowa oceniła stopień automatyzacji procesów produkcyjnych jako zaawansowany. Jednocześnie aż 2/3 z nich przyznało, że przedsiębiorstwo działa bez ogólniej strategii wdrażania technologii cyfrowych, a tylko 34% oceniło pozytywnie przygotowanie kadry zarządzającej do zmian. Respondenci badania niemal jednogłośnie zaś wskazali, że cyfryzacja pozwala im automatyzować powtarzalne zadania. Dodatkowo umożliwia optymalizować linie produkcyjne i zwiększać komfort pracy osób w fabrykach.

Powody zmian

Motorem napędowym transformacji cyfrowej firm z sektora przemysłowego jest przede wszystkim potrzeba optymalizacji i wprowadzenia usprawnień. Głównymi powodami, dla których firmy decydują się na wprowadzanie nowych technologii, są: zwiększenie efektywności procesów (74%), obniżanie oraz optymalizacja kosztów (68%), a także ułatwienie raportowania (56%). Osoby biorące udział w badaniu przyznały również, że wdrażanie cyfryzacji oddziałuje pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa. Wykorzystanie najnowszych technologii oszczędzających energię kształtuje wśród potencjalnych klientów wizerunek marki innowacyjnej, rozwijającej się, nowoczesnej, podążającej za wartościowymi trendami. Polski przemysł ma również świadomość konieczności ograniczania zużycia energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej.

Cały raport

Powyższy opis to tylko część większej publikacji – skrót skrótów. Całość stanowi podsumowanie badań z wiosny 2022 roku, w których wzięli w nich udział zarówno pracownicy działów produkcyjnych, jak też kadra menadżerska. Opracowanie jest dostępne na stronie (po pozostawieniu danych).