Gdy firma produkcyjna musi zautomatyzować i usprawnić swoją działalność, pomocna może się okazać współpraca z partnerem, który oferuje szeroki zakres produktów i usług. Ważne jest jednak, aby dysponował on zasobami, wiedzą techniczną i doświadczeniem niezbędnym do spełnienia wszelkich potrzeb. Kompleksowe rozwiązania firmy OMRON zapewniają bezpieczeństwo maszyn na złożonych liniach produkcyjnych.

— artykuł firmowy —

Kiedy holenderska firma Smurfit Kappa Zedek, należąca do grupy Smurfit Kappa, światowego lidera w dziedzinie opakowań papierowych, posiadającego 350 zakładów produkcyjnych na całym świecie, potrzebowała unowocześnić zabezpieczenia jednej z kluczowych maszyn, idealne rozwiązanie znaleziono w automatyce przemysłowej firmy OMRON.

Konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa

Jedna z kluczowych maszyn w zakładzie produkcyjnym Smurfit Kappa Zedek składa i klei opakowania z tektury falistej. Urządzenie ma ponad 22 lata, dlatego konieczna była jego modernizacja w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Zgodnie z naszą filozofią ciągłego doskonalenia chcieliśmy zapewnić, że korzystamy z najnowszej, najbardziej nowoczesnej technologii, która daje naszym operatorom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Podczas seminarium w Smurfit Kappa Benelux przedstawiciel firmy OMRON mówił o bezpieczeństwie funkcjonalnym. Ich pomysły dokładnie pasowały do tego, o czym myśleliśmy – podkreśla Huib van de Made, kierownik ds. bezpieczeństwa i jakości, Smurfit Kappa Zedek

We współpracy z firmą OMRON sprawdzono, w jaki sposób można zmodyfikować i zmodernizować maszynę, tak aby spełniała wymagania najnowszych przepisów. Różne wymagania prawne, certyfikacja CE i weryfikacja maszyny były kluczowymi priorytetami dla holenderskiej firmy. Po dokonaniu przeglądu OMRON pomógł opracować zupełnie nową koncepcję bezpieczeństwa.

Opracowanie systemowego rozwiązania

Kompleksowe usługi firmy OMRON obejmują analizę ryzyka związanego z maszynami oraz projekt rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Druga część procesu oznaczała analizę pracy operatorów korzystających z maszyny i uwzględniała plany konserwacji w celu utrzymania wydajności produkcji w całym okresie eksploatacji. Udoskonalono również istniejące maszyny poprzez dostarczenie i instalację wszystkich wymaganych elementów elektrycznych i mechanicznych. Ponadto OMRON kompleksowo sprawdził instalację i przeprowadził szkolenie, a także dostarczył wszystkie istotne dokumenty techniczne oraz raporty. Najważniejsze elementy nowego rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa obejmowały funkcje kontrolne, stworzenie systemu z kluczem uwięzionym, sterowanie ręczne, w tym wykrywanie położenia, oraz różne elementy bezpieczeństwa dla różnych stref produkcyjnych i taśmociągów (w tym przyciski i czujniki zatrzymania awaryjnego). Całość wdrożenia została zakończona w ciągu czterech dni, w tym sprawdzenie poprawności rozwiązania.

Jednym z głównych wyzwań było zapewnienie ludziom możliwości bezpiecznego, skutecznego i szybkiego wykonywania pracy. Oznaczało to, że nasi pracownicy musieli być otwarci na nowe kierunki rozwoju – zauważa Huib van der Made

Usługi firmy OMRON w zakresie bezpieczeństwa zapewniają, że konserwacja i produkcja są częścią zespołu projektowego, dodatkowo operatorzy maszyn i inżynier techniczny z firmy Smurfit Kappa Zedek byli jego częścią od samego początku. Dzięki temu pracownicy mogą pracować sprawnie i bezpiecznie w nowych warunkach.

Jednym z ważniejszych aspektów nowego rozwiązania było zastosowanie ogrodzenia zabezpieczającego oraz inteligentnego, zautomatyzowanego systemu bezpieczeństwa, zaprojektowanego pod jego kątem. Dzięki niemu drzwi nie otworzą się podczas pracy maszyny, a maszyna nie może się uruchomić, gdy otwarte są dwie pary drzwi w dwóch różnych strefach. Zapewnia to, że gdy ludzie pracują razem w tej samej sekcji, nikt w tym samym czasie nie może przejść do innej sekcji. Ogrodzenie zabezpieczające wokół maszyny do składania i klejenia jest obsługiwane przez osobne dla każdego sektora przyciski sterujące, które otwierają i zamykają drzwi. Aby uruchomić maszynę, operator kontaktuje się ze swoim kolegą, a następnie przekazują sobie sygnał w momencie, gdy należy ją włączyć. Ponadto, żeby włączyć maszynę, należy nacisnąć dwa przyciski, które wymagają użycia obu rąk. Dzięki temu operator nie może wejść w kontakt z maszyną podczas procesu regulacji.

Korzystanie z zalet rozwiązania firmy OMRON z zakresu bezpieczeństwa

Użytkownicy tego rozwiązania mają teraz większe zaufanie do wszystkich elementów zabezpieczających maszyny. Pracownicy widzą się nawzajem, a operacje, które można, i których nie można wykonać za pomocą maszyny, są teraz dokładnie regulowane – komentuje John Spa, główny operator firmy Smurfit Kappa Zedek

Jedną z przyczyn, dla których Smurfit Kappa Zedek wybrała firmę OMRON, było to, że była w stanie działać jako partner dostarczający kompletne rozwiązanie – od identyfikacji kluczowych problemów aż po pomyślne wdrożenie działań naprawczych.

Zespół OMRON okazał się dla nas doskonałym partnerem, ponieważ ma dużą wiedzę na temat przepisów i dogłębne zrozumienie technologii. Umożliwiło to zaprojektowanie kompleksowego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Oznaczało to też, że mogliśmy współpracować z jednym dostawcą, który dobrze rozumie zarówno przepisy dotyczące bezpieczeństwa, jak i technologię automatyzacji, i mógł przeprowadzić pełny cykl bezpieczeństwa maszyn – dodaje Huib van de Made

Artykuł firmy Omron