Czy w dobie kryzysu energetycznego – galopujących cen energii, trudności z dostępem do surowców i wszechobecnej inflacji – polski przemysł ma szansę na zachowanie konkurencyjności? Gdzie szukać oszczędności? Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne? Dalkia Polska podpowiada – szansą dla przemysłu jest zwiększanie efektywności energetycznej.

— artykuł firmowy —

Z końcem sierpnia cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą na przyszły rok przekroczyła 1800 zł za MWh i choć ceny wciąż się wahają, nadal pozostają rekordowo wysokie. To trudna sytuacja, ponieważ sektor przemysłowy stoi przed ryzykiem utraty rentowności, zwłaszcza że koszty związane z dostawą i użytkowaniem energii często stanowią aż 70% wszystkich stałych opłat w sektorze przemysłowym. Widmo braku opłacalności dalszego prowadzenia działalności zbiega się z pilną potrzebą przeprowadzenia transformacji energetycznej. W wielu zakładach przemysłowych transformacja energetyczna będzie polegać przede wszystkim na utrzymaniu ekonomii produkcji i zwiększeniu odporności na zmienność rynkową.
Cele klimatyczne przyjęte w ramach porozumienia paryskiego jasno wskazują, że do zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C, konieczne jest szybkie podjęcie zintegrowanych działań. Według szacunków IEA sektor przemysłowy stopniowo staje się jednym z podstawowych źródeł emisji dwutlenku węgla (do 18% światowych emisji CO2). Jego dekarbonizacja wysuwa się więc na pierwszy plan. Coraz bardziej ambitne cele klimatyczne, w tym związane z efektywnością energetyczną, znajdują również odzwierciedlenie w projektach aktów prawnych przygotowywanych w ramach Pakietu Fit for 55.

W obliczu zmian przemysł stawia na sprawdzonych partnerów

Przemysł potrzebuje rzetelnych partnerów, którzy zaoferują kompleksowe wsparcie w zakresie transformacji energetycznej – zaprojektują, zbudują i będą zarządzać rozwiązaniami, ograniczającymi zużycie energii i mediów oraz negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko.

Efektywność energetyczna jest nowym paliwem gospodarki. W czasach szalejących cen energii, krok w stronę jej efektywnego wykorzystania jest działaniem, które pozwoli nam ograniczyć koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Oszczędności, które wygenerujemy w ten sposób są podwójnie korzystne – finansowo i środowiskowo – zauważa Jacek Chodkowski, dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska.

Dalkia, firma świadcząca usługi energetyczne z powodzeniem realizuje projekty służące poprawie efektywności energetycznej. Swoje działania zawsze rozpoczyna od przeprowadzenia skrupulatnego audytu, który pozwala określić, jakie procesy przemysłowe zużywają największą ilość wody, ciepła i energii. Jest to podstawa do wprowadzenia kolejnych działań i kroków do efektywności a w konsekwencji generowania oszczędności np. poprzez modernizację instalacji i wdrożenie systemów odzysku ciepła/wody.

Obecnie, Grupa Dalkia realizuje duży projekt dekarbonizacji procesu produkcyjnego dla producenta materiałów drewnopochodnych, gdzie wykorzysta biomasę. W ramach projektu zostaną zainstalowane m. in. suszarki niskotemperaturowe zasilane kondensatorem spalin i zbudowany wielopaliwowy kocioł na biomasę, który będzie zasilany produktami ubocznymi drewna (kora, pył) i odpadami z jego produkcji – dodaje Chodkowski.

W efekcie zakład uniknie emisji 35 000 ton CO2 rocznie. Dalkia nie tylko zaprojektowała rozwiązania techniczne, ale także znalazła finansowanie na realizację inwestycji, która potrwa dwa lata i będzie wymagała nakładu 120 milionów euro.

Finansowanie transformacji energetycznej – przemysł może liczyć na wsparcie

Możliwości działania w kierunku poprawy efektywności jest wiele i choć na myśl o konieczności transformacji energetycznej, każdy przedsiębiorca zada sobie pytanie o koszty takiego procesu, to początkowa inwestycja wcale nie musi wiązać się z nakładami po stronie przedsiębiorcy. Jak to możliwe? Odpowiedzią jest nowa koncepcja finansowania dekarbonizacji w formule DBOOT, czyli kompleksowe wsparcie klienta przemysłowego w procesie transformacji energetycznej.

Dalkia Polska wykonuje analizę i koncepcję projektu uwzględniającą pełne projektowanie i zdobycie pozwoleń administracyjnych (Design), buduje i realizuje inwestycję (Build), zapewnia pełne finansowanie CAPEX i utrzymuje obiekt (Own), eksploatuje, serwisuje i optymalizuje w czasie eksploatacji od 5 do 15 lat (Operate), następnie po umownym okresie użytkowania przekazuje obiekt do klienta (Transfer) – wyjaśnia Michał Świerczyński, dyrektor handlowy Grupy Dalkia Polska. – Formuła ta z punktu widzenia klienta przemysłowego jest nie tylko wygodnym, ale i bezpiecznym rozwiązaniem. Decydując się na nią, klient zyskuje nie tylko solidnego partnera w procesie transformacji, ale przede wszystkim partnera w ryzyku, co w przypadku prowadzenia biznesu jest szczególnie ważne – dodaje.

Przedsiębiorca, który podejmuje współpracę na zasadach DBOOT może liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, a ponadto nie musi angażować własnych zasobów finansowych, czasowych i kadrowych. Praca w tej formule gwarantuje osiągniecie określonych KPI instalacji (sprawność instalacji, parametry pracy, poziom produkcji energii itp.) oraz dostawę umownego wolumenu mediów.

Artykuł firmy Dalkia