Nowe wyzwanie w czasie pandemii – rozmowa z Markiem Rochlitzki, Prezesem M&MR Trading Polska Sp. z o.o.

— artykuł firmowy —

Minął rok od wybuchu pandemii, a sytuacja związana z obostrzeniami rządowymi nie jest łatwa dla gospodarki i przemysłu. Jak poradziła sobie TTM Technologia Transferu Mediów*)?

Na razie trudno jest ocenić długoterminowy wpływ pandemii na nasze otoczenie. Jedno jest natomiast pewne – musimy na bieżąco dostosowywać organizację naszej pracy do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Do tej pory m.in. bardzo szybko dostrzegliśmy potencjał adaptacji naszych zespołów do nowych realiów pracy i potrzeb rynku, a pracownicy mieli okazję wykazać się przedsiębiorczością i kreatywnością w dalszym rozwoju firmy.

Czas pandemii odbieramy również jako dobry moment na weryfikację naszych wartości. Dotyczy to przede wszystkim relacji biznesowych – teraz mamy pewność, że dotychczas wypracowywane relacje z naszymi Klientami i dostawcami, budowane na zasadach zaufania i partnerstwa, sprawdzają się nawet w kryzysowych momentach. Pandemia spowodowała, że nasi Klienci wymagali od nas natychmiastowego potwierdzenia ciągłości dostaw i odpowiedniego zatowarowania. Kontaktowaliśmy się zatem z naszymi dostawcami i na bieżąco weryfikowaliśmy sytuację logistyczną, żeby zapewnić płynność dostaw. Udało nam się zabezpieczyć towar nie tylko w ilościach i jakości, ale również w racjonalnych cenach.

Ponadto w całej spółce M&MR Trading Polska staraliśmy się dopasować do nowych standardów organizacji pracy tak, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa naszym pracownikom, a także Klientom i dostawcom. Zreorganizowaliśmy dotychczasową metodę pracy stacjonarnej i przeszliśmy na model hybrydowy. Większość spotkań, które do tej pory odbywały się w formie bezpośredniej, zostały przeniesione w tryb wideokonferencji.

Mamy świadomość, że to nie koniec walki z koronawirusem, ale jednocześnie jesteśmy spokojni, bo działania ochronne, które podjęliśmy są skuteczne i nie wpłynęły na jakość naszej pracy – w 2020 roku odnotowaliśmy nawet lekki wzrost obrotów w porównaniu do 2019 roku. Pozyskane umiejętności zostaną z nami na bardzo długo.

Jak kształtuje się obecnie zapotrzebowanie na produkty TTM Technologia Transferu Mediów? Czy pojawiły się nowe trendy, nowe preferencje, zachowania zakupowe klientów związane z pandemią?

Przeniesienie pracy w wielu aspektach na tryb zdalny z pewnością spopularyzuje automatyzację i robotyzację niektórych obszarów biznesowych. Na wartości zaczęły zyskiwać technologie i systemy bezobsługowe. Takie, które są nie tylko łatwe i szybkie w instalacji, ale również nie wymagają zespołu pracowników, którzy na bieżąco obsługują i sprawdzają dane urządzenie. W segmencie taśm przenośnikowych widzimy szczególne zapotrzebowanie na możliwość bezobsługowego monitorowania taśm dzięki skanerowi CBGuard Life Extender X6. Skaner nie ma żadnych ruchomych części, nie wymaga kontaktu z taśmą przenośnikową, a dane dotyczące każdego milimetra sześciennego taśmy odczytywane są w czasie rzeczywistym, bez pomocy specjalistów.

Skanery typu CBGuard Life Extender X6, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, tworzą fotograficzny obraz każdej linki i każdego łączenia o jakości, która dotychczas znana była głównie z kontroli bagażowych wykorzystujących prześwietlarki bagażu lub radiologicznej diagnostyki zdrowotnej. Wszelkie zmiany na linkach lub łączeniach są automatycznie rejestrowane i przetwarzane.

Czy bezobsługowy skaner taśmy przenośnikowej pozostaje bezpieczny?

Skanery są bezpieczne i ułatwiają procesy transferowe – nie bez powodu podobne urządzenia stosowane są np. na lotniskach oraz w medycynie.

CBGuard Life Extender X6 nie zawiera materiałów promieniotwórczych, źródłem promieniowania jest elektryczna lampa rentgenowska. Wyłączony przestaje emitować promieniowanie. Obudowa urządzenia jest odpowiednio zaizolowana. Ponadto, szereg środków ma zapewnić brak dostępu do urządzenia osobom nieuprawnionym. Ogrodzenie zabezpieczające zintegrowane z systemem odpowiada za zamknięcie wewnętrznej przestrzeni wokół skanera i utrzymanie personelu w trakcie pracy skanera w zewnętrznej strefie bezpieczeństwa. Radiologiczna emisyjność skanera poza ogrodzeniem jest zbliżona do wartości promieniowania urządzeń bezpieczeństwa stosowanych na lotniskach. CBGuard daje zatem wielką szansę zrewolucjonizowania procesów produkcyjnych w kopalniach czy przedsiębiorstwach górniczych.

Jakie są plany inwestycyjne TTM Technologia Transferu Mediów?

Wyniki finansowe z 2020 roku i I kwartału 2021 roku pokazują, że idziemy we właściwym kierunku. Decyzje oraz inwestycje, które poczyniliśmy w latach ubiegłych dają nam dużą swobodę do dopasowywania się do planów inwestycyjnych naszych partnerów. Jednak obecna sytuacja może się zmieniać dynamicznie. Naszym najważniejszym zadaniem jest zatem baczne przyglądanie się potrzebom spółek z branż przemysłowych, chemicznych, paliwowych czy spożywczych, a także wykorzystywanie nowych szans, które oferuje nam rynek w tym specyficznym czasie.

Obecnie nasza oferta obejmuje zakresem prace od stworzenia koncepcji dedykowanej indywidualnym potrzebom Klienta, poprzez realizację i dostarczenie kompletnego projektu, aż po odbiór techniczny instalacji przez Transportowy Dozór Techniczny. Dzięki uprawnieniom TDT staliśmy się jedną z niewielu firm w Polsce, które realizują projekty modernizacji i budowy urządzeń NO od podstaw. Dlatego w niedalekiej przyszłości chcemy promować nasze portfolio usług, m.in. przygotowania dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji dla dozoru technicznego, projektowania urządzeń i instalacji według indywidualnych potrzeb Klienta, przeprowadzania okresowych serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, wykonania lub modernizacji urządzeń Klientów czy organizacji procesu odbioru technicznego przez TDT.

Chcemy przede wszystkim wspierać naszych Klientów tak, aby otrzymywali kompleksowe, indywidualne podejście, które finalnie przekłada się na usprawnienie procesów produkcji i obniżenie kosztów. Oczywiście wszystko to przy jednoczesnym uwzględnieniu ekologii i zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu. To nasze priorytety na przyszłość.

*) TTM Technologia Transferu Mediów, Business Unit M&MR Trading Polska Sp. z o.o.

 

TTM Technologia Transferu Mediów

TTM Technologia Transferu Mediów, Business Unit spółki M&MR Trading Polska, oferuje autorskie i zindywidualizowane rozwiązania produktowo-usługowe na polski rynek przesyłu mediów ciekłych, gazowych lub stałych. Nasze portfolio obejmuje m.in. standardowe i specjalistyczne węże gumowe, tworzywowe i stalowe; standardowe i specjalistyczne zawory i armaturę dla przemysłu; urządzenia przeładunkowe NO i ramiona przeładunkowe; taśmy przenośnikowe i pasy transmisyjne; urządzenia do monitorowania taśm przenośnikowych; pompy do sektora ściekowego; a także usługi konfekcjonowania węży przemysłowych, projektowania, montażu i serwisu urządzeń oraz instalacji.