Transformacja do Przemysłu 4.0 jako program projektów

Jak przejść od teorii do praktyki w obszarze Przemysłu 4.0? Jak zaplanować proces transformacji przedsiębiorstwa, który obejmował będzie projekty wdrożeniowe w obszarze cyfryzacji? Przedstawiamy obszerne omówienie stanowiące wprowadzenie do tematyki. Koncepcja Przemysłu 4.0 (Industry 4.0 , I4.0), jak się wydaje, nie wymaga szczegółowego przedstawienia na łamach portalu Przemysł 4.0. Została ona już omówiona w serii … Czytaj dalej Transformacja do Przemysłu 4.0 jako program projektów