Jak przeprowadzić proces cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych? Na początku grudnia miał miejsce cykl webinariów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w ramach programu Diginno – „How to? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie”. Poniżej zamieszczamy podsumowanie każdego z wydarzeń, zaś materiały i nagrania dostępne są na tej stronie.

Nim wdrożysz IIOT

Zazwyczaj słyszymy, że Internet rzeczy, a zwłaszcza przemysłowy IoT przeznaczony jest dla „dużych graczy”, którzy mają odpowiednio wiele środków finansowych, czasu i możliwości. Właściciele małego biznesu raczej są zdania, że tego rodzaju rozwiązania technologiczne na pewno się im nie opłacają. Spotykamy się też z opinią „to nie dla nas, to jest zbyt skomplikowane”. Barierą jest także obawa o to, co przyniesie przyszłość. Nie jest to podejście właściwe, bo prawie każde przedsiębiorstwo może zyskać na wdrożeniu technologii IIoT. Między innymi te zagadnienia poruszano podczas webianaru „Nim wdrożysz IIoT….”, który poprowadził Marcin Sikorski, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości.

Finansowanie cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstw

Zagadnienie to było kolejnym tematem webinaru z cyklu „How To? Przemysł 4.0 – technologie, najlepsze praktyki, strategie”. Temat przedstawił dr Piotr Kryjom, Kierownik Produktów Instrumenty Finansowe, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP). Podczas webinarium pokazał, gdzie szukać informacji dotyczących dostępnego wsparcia inwestycji w cyfryzację. Możliwości w tym zakresie prezentuje Nawigator finansowy Platformy Przemysłu Przyszłości w którym znajdują się informacje o: dotacjach, inwestycjach, pożyczkach oraz rozwiązaniach podatkowych wspierających przedsiębiorców w tym zakresie.

Cyberbezpieczeństwo w firmach produkcyjnych – najczęstsze błędy i zagrożenia

Cyberzagrożeniom powinniśmy przeciwdziałać nie tylko zabezpieczając się informatycznie, ale także pod względem prawnym, pod kątem procedur, organizacji, kultury bezpieczeństwa i podnoszenia świadomości pracowników. Konieczne jest kompleksowe podejście, żeby zapewnić skuteczność działań. Tych zagadnień dotyczył webinar „Cyberbezpieczeństwo w firmach produkcyjnych – najczęstsze błędy i zagrożenia”, który poprowadzili: dr inż. Bożena Skibicka, pełnomocnik spółki mis², Krzysztof Chełpiński, Członek Zarządu, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Konrad Makar, aplikant radcowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w  Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman.

Cyfrowa transformacja – od czego zacząć?

Cyfryzacja usprawnia procesy, przyspiesza zadania. Ale dzisiaj może zdecydowanie więcej – dzięki zastosowaniu technologii możemy wyjść na inne rynki, produkować lub świadczyć usługi w inny sposób, zdobyć przewagę konkurencyjną w obszarach, które wcześniej nie dawały takiej możliwości. Aby tak się stało cyfryzacja musi być elementem biznesu i każdej rozmowy o rozwoju. Ale zawsze jest ten pierwszy krok. „Cyfrowa transformacja – od czego zacząć?” było tematem kolejnego webinarium z cyklu How To? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie. Temat przedstawili Łukasz Otta – Digital Transformation Director w Siemens oraz Sebastian Lemieszek – Digital Transformation Advisor w firmie Siemens.

Do jakich zadań robot współpracujący – perspektywa MŚP/ produkcja

Roboty współpracujące lub inaczej coboty (ang. collaborative robots, cobots) pomagają zautomatyzować i usprawnić procesy produkcyjne, zwiększając ich wydajność. Ich kluczowe cechy to elastyczność, niewielka zajmowana przestrzeń, bezpieczeństwo pracy ramię w ramię z człowiekiem oraz łatwość programowania i obsługi. Aspekty te przekładają się na korzyści ekonomiczne: efektywność kosztową i szybki zwrot z inwestycji. Webinarium na temat „Do jakich zadań robot współpracujący – perspektywa MŚP/ produkcja” poprowadził Krzysztof Hajzyk, Channel Development Manager w Universal Robots.

Przemysł 4.0 – podejście strategiczne, trendy

Planowanie cyfryzacji w firmie wymaga szerszego spojrzenia, pomocna jest wiedza na temat trendów, które będą wpływały na rynek, a także kierunków, które wyznacza polityka Unii Europejskiej w perspektywie kolejnych 10 lat. Przemysł 4.0, inaczej gospodarka 4.0 lub Europa 4.0 oznacza głębokie zmiany ustroju społeczno-ekonomicznego, sformułowane zarówno w dokumencie Europejski Zielony Ład (European Union Green Deal), jak i w dokumentach dziedzinowych, czyli strategiach przemysłowych, decyzjach, dyrektywach, czy też rozporządzeniach. Zagadnienia te podczas spotkania „Przemysł 4.0. – podejście strategiczne, trendy” przedstawiał Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT.

Jak zrealizować transport za pomocą autonomicznych pojazdów mobilnych (AMR) wykorzystujących sztuczną inteligencję?

Roboty mobilne pomagają zautomatyzować transport wewnątrz firmy. Sprawdzają się na wielu polach, zwiększając efektywność organizacji. Sztuczna inteligencja wbudowana w urządzenia daje możliwość lepszego poznawania otoczenia. Autonomous Mobile Robot (AMR) to urządzenia już w pełni autonomiczne, bazujące przede wszystkim na naturalnych elementach przestrzeni, dzięki którym zdolne są do samodzielnej lokalizacji. Rozwiązaniami poprzedzającymi Autonomiczne Roboty Mobilne są Automated Guided Vehicle (AGV). AGV są zautomatyzowane, ale nie posiadają inteligencji i dodatkowych funkcji pozwalających im na lokalizowanie się w przestrzeni i podejmowanie na tej podstawie określonych decyzji. „Jak zrealizować transport za pomocą autonomicznych pojazdów mobilnych (AMR) wykorzystujących sztuczną inteligencję?” było tematem ostatniego z webinariów z cyklu How To? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie. Spotkanie poprowadził Przemysław Degórski, Dyrektor Rozwoju w firmie WObit.

O Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KIGEiT powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Jest organizacją typu not-for-profit, zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej, a także audiowizualnych mediów elektronicznych. KIGEiT zrzesza ponad 190 członków, którzy zatrudniają bezpośrednio ponad 58 000 osób i mają przychody na poziomie ponad 68 mld zł rocznie. KIGEiT jest członkiem DigitalEurope, Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Artykuł powstał we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w ramach programu Diginno