Poznaj zużycie mediów w swoim przedsiębiorstwie

Z roku na rok regularnie wzrasta zużycie mediów, w którym znaczną rolę odgrywa przemysł. Lepsze gospodarowanie zasobami może przyczynić się więc do ograniczenia strat finansowych i ekologicznych wynikających z nieprawidłowego zarządzania dostępnymi surowcami. Jak zrobić to w sposób zautomatyzowany wykorzystując dane dostępne na wyciągnięcie ręki?

────── Artykuł firmowy ──────

Sektor przemysłowy to obecnie największy konsument energii, zaś zajmowane przez firmy przemysłowe budynki odnotowują bardzo dynamiczny wzrost zużycia energii. Prognozy wskazują, że stan taki utrzyma się także w przyszłości przy założeniu niezmienności obecnego trendu (Energy Information Administration, International Energy Outlook 2019).

Mało które przedsiębiorstwa produkcyjne są w stanie wskazać realne zużycie mediów roboczych w przeliczeniu na daną partię produkcyjną oraz zaplanować  dostawy w systemie JIT (Just in Time). Jednocześnie niemal każde przedsiębiorstwo wskazuje na chęć optymalizacji oraz poprawy wydajności swoich procesów. Te z kolei pochłaniają wiele zasobów, takich jak media tradycyjne (woda, prąd czy gaz), ale też specjalistycznych jak gazy techniczne, sprężone powietrze, oleje czy smary. Trudno mówić o optymalizacji bez bieżącego monitoringu zużycia oraz dostępu do danych w czasie rzeczywistym.

Comarch Smart Metering For Industry

Comarch Smart Metering for Industry to rozwiązanie z zakresu IoT do zastosowania w fabryce, które razem z koncepcją Industry 4.0, może przynieść wymierne korzyści biznesowe, wpisując się również w popularny nurt smart city.

Inteligentny system pomiarowy umożliwia zdalny odczyt danych z liczników, opierając się na połączeniu urządzenia z rozwiązaniem chmurowym, gdzie dane są gromadzone i na bieżąco analizowane. Dzięki temu, każda osoba posiadająca dostęp do specjalnej platformy, może z nich w dowolnym czasie skorzystać.

Wdrożenie w szwajcarskiej firmie produkcyjnej

Klientem Comarch została szwajcarska firma z branży FMCG – Louis Ditzler AG, która po nawiązaniu współpracy w zakresie Industry 4.0, zdecydowała się na rozbudowanie rozwiązania o Comarch Smart Metering for Industry. Wybór ten miał na celu zapewnienie zdalnego odczytu z systemu opomiarowania mediów, automatyzację analizy danych, optymalizację kosztów produkcji oraz zwiększenie jej efektywności. Rozwiązanie takie współgrało z wgranym już systemem i zwiększyło możliwości gromadzenia oraz analizowania danych, służących do wprowadzenia działań optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Comarch Smart Metering idealnie odpowiada na potrzeby firmy Louis Ditzler AG, ponieważ rozwiązanie jest kompatybilne z wdrożonym u Klienta systemem Comarch Industry 4.0. Do zastosowania wymagało jedynie instalacji na dostępnej infrastrukturze niewielkich urządzeń, zbierających dane w wybranych odstępach czasu oraz wysyłających je poprzez ustandaryzowane protokoły do Comarch IoT Platform, gdzie są one gromadzone, przetwarzane oraz analizowane.

Dzięki temu zakład zyskał możliwość bieżącego monitoringu mediów, ustalania alertów, wyliczenia dokładnych kosztów zużytej energii przypadającej na wyprodukowanie danego towaru oraz tworzenie prognoz zużycia mediów. Daje to szansę na dostosowanie cyklu produkcyjnego do najbardziej korzystnych taryf opłat za energię oraz optymalizacji pod kątem mocy zamówionej.

Monitoring zużycia mediów w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury

Pobierz bezpłatne case study, aby dowiedzieć się jak dokładnie przebiegało wdrożenie w firmie Louis Ditzler AG w praktyce. Kliknij tutaj!

O firmie Comarch

Comarch jest wiodącym dostawcą biznesowych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowej. Comarch Technologies bazuje na szerokiej wiedzy, którą Grupa Comarch zdobyła podczas 25-letniej działalności polegającej na zapewnianiu kompleksowych rozwiązań IT. Nadrzędnym celem działalności organizacji jest dostarczanie klientom najbardziej wiarygodnych i bezpiecznych rozwiązań obejmujących zaawansowane oprogramowanie i innowacyjną infrastrukturę sprzętową, wspieraną profesjonalnymi usługami.

Odwiedź Comarch Technologies w mediach społecznościowych!