Obecnie w przemyśle stalowym mamy do czynienia z wieloma kreatywnymi inicjatywami podejmowanymi przez całą branżę w celu optymalizacji wydajności zasobów oraz wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Jednym z przykładów takiego podejścia jest wykorzystanie produktów ubocznych, które przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z wykorzystywania jak najmniejszej ilości zasobów i ich pełnego spożytkowania. Wysiłki całego przemysłu stalowego są obecnie ukierunkowane właśnie na rzecz osiągnięcia tego celu, jakim jest stuprocentowa wydajność zasobów, a zwłaszcza pełne wykorzystanie produktów ubocznych.

Wystarczy spojrzeć na dane, które zostały odnotowane w 2017 roku. Aż 96,3% wszystkich surowców przemysłu stalowego zostało przetworzonych na użyteczne materiały. Dokładnie 63,6% z nich zostało przetworzonych na popularne wyroby stalowe, np. stal konstrukcyjną, a 32,7% na produkty uboczne. Te produkty uboczne są wykorzystywane w samym przemyśle lub w innych sektorach. Na przykład, żużel jest wykorzystywany do produkcji cementu, a gazy technologiczne są wykorzystywane do ogrzewania. Gazy procesowe mogą być obecnie przetwarzane na paliwo do samolotów lub innych środków transportu. Przykłady można mnożyć. To tylko kilka z wielu zastosowań produktów ubocznych przemysłu stalowego.

Doskonałym przykładem kreatywności w produkcji stali jest inicjatywa HYBRIT. Jest to projekt, który może doprowadzić w końcu do rewolucji w produkcji stali, czyli zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w produkcji praktycznie do zera. Na całym świecie bada się kilka innych inicjatyw mających na celu zmniejszenie emisji CO2 podczas produkcji stali.

Jednakże na samym procesie produkcji stali wszystkie starania branży się nie kończą. Oprócz optymalizacji procesów produkcji, wykorzystania produktów ubocznych oraz innych inicjatyw, np. z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR), przemysł stalowy wnosi znaczący wkład w zrównoważony świat także poprzez szereg kreatywnych zastosowań stali w życiu codziennym całego społeczeństwa.

Jednym z takich przykładów jest opracowanie mobilnego systemu puszek na odpady żywnościowe. Ta mobilna puszkarnia opracowana przez znaną firmę Tata Steel, może pozwolić rolnikom na wykorzystanie produkowanej przez nich żywności zaraz po jej zebraniu. Mogłoby to radykalnie zmniejszyć straty żywności u źródła i umożliwić rolnikom zarabianie dodatkowych pieniędzy poprzez produkcję gotowych do wprowadzenia na rynek produktów w puszkach.

Innym przykładem jest innowacyjna technologia wytwarzania energii i danych oparta na trwałości stali, która zmienia sposób, w jaki nasze środowiska miejskie postrzegają ruch pieszy. Wszystko, co musisz zrobić, to chodzić, a każdy krok, który zrobisz, może zostać przekształcony w energię.

W związku z rosnącymi na całym świecie obawami dotyczącymi wpływu odpadów plastikowych na środowisko naturalne, w centrum uwagi znalazły się kwestie zrównoważonego rozwoju i wpływu wody butelkowanej na zdrowie. Stal nierdzewna stanowi kreatywną, zrównoważoną i zdrową alternatywę dla butelek plastikowych. Innym zrównoważonym zastosowaniem stali jest wprowadzenie kubków ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku na imprezach masowych, tak jak to miało miejsce na festiwalu rockowym Glastonbury w Wielkiej Brytanii. Wszystko to w celu zmniejszenia śladu węglowego festiwalu.

Warto również pamiętać o kluczowej roli jaką przemysł stalowy odgrywa w przechodzeniu na odnawialne źródła energii. Bez stali odnawialne źródła energii po prostu nie byłyby możliwe. Za przykłady innowacji na dużą skalę możemy uznać: wielki projekt dotyczący energii słonecznej w Chinach, infrastrukturę energii pływów w Korei Południowej oraz pierwszą na świecie pływającą farmę wiatrową u wybrzeży Szkocji.