Internet Rzeczy to nie tylko „hasło wywoławcze”, ale też bardzo konkretne narzędzia, z których korzystać mogą zakłady produkcyjne. Z Łukaszem Otta, który w firmie Siemens Polska zajmuje stanowisko Digital Transformation Director, rozmawiamy o systemie MindSphere, który pozwala usprawniać działanie zakładów produkcyjnych, zwiększać efektywność energetyczną i zapewniać predykcyjne utrzymanie maszyn.

────── Artykuł firmowy ──────

Czym jest Internet Rzeczy?

Rozwijająca się przez ostatnie 20 lat technologia poczyniła duże postępy w zakresie zbierania i gromadzenia informacji. Chmura danych pozwala przechowywać je oddalone znacznie od miejsca powstawania, czyli np. informacje zbierane z wielu maszyn w zakładach pracy mogą być przechowywane i przetwarzane w centralnym repozytorium. Gromadzenie informacji odbywające się obecnie najczęściej w sposób bezprzewodowy, z wielu punktów pomiarowych, wielu urządzeń, umożliwia analizy i ułatwia podejmowanie decyzji. Internet Rzeczy jest środowiskiem, w którym te dane powstają i gdzie są przechowywane oraz przetwarzane.

Łukasz Otta, Digital Transformation Director w Siemens Polska

Czym jest MindSphere?

MindSphere jest oprogramowaniem narzędziowym zapewniającym bezpieczne pozyskiwanie danych, ich obróbkę i przechowywanie w chmurze. Pozyskanie dużej ilości informacji o procesach produkcyjnych, stanie maszyn, stanach magazynowych w tym surowców do produkcji, kosztach energii, dostępności personelu i innych informacji otwiera drogę do bardzo konkretnych innowacji i usprawnień działania przedsiębiorstwa. Dzięki MindSphere możemy zebrać wszystkie dane produkcyjne i wyeksportować je do bezpiecznej chmury danych. Za pomocą dedykowanych aplikacji, ze zgromadzonych w chmurze danych możemy tworzyć dowolne wskaźniki i raporty wspierające podejmowanie strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie.

Jakie usprawnienia działania zakładów pracy mogą być możliwe dzięki tym rozwiązaniom?

Może to być na przykład personalizacja zamówienia realizowana w sposób automatyczny i na skalę masową przy relatywnie niskich kosztach, tak jak to ma miejsce w fabryce czekoladek Chocolat Frey AG. Inny przykład zastosowań to optymalizacja zużycia środków czyszczących, w Calvatis GmbH lub dostęp do szczegółowych analiz zużycia zasobów. Możliwa jest także identyfikacja najważniejszych odbiorników energii pozwalająca znajdywać oszczędności, co ma miejsce w przypadku REXEL Austria GmbH. Jeszcze inne to lepsze wykorzystanie zasobów, konserwacja predykcyjna, oszczędności i wyższa jakość usług transportowych, realizowane przez Urząd Transportu Lądowego (LTA) w Singapurze. Ale zastosowań tej technologii przeznaczonej dla Internetu Rzeczy jest dużo więcej i cały czas pojawiają się nowe rozwiązania. Mogą to być także aplikacje analizujące dane produkcyjne pod kątem realizacji planu wytwórczego lub analizy jakościowej, współpracujące z platformami MES, ERP, PLM oraz QMS. Zapewniają one informacje o najważniejszych czynnikach mających wpływ na jakość produkcji. Inny rodzaj systemów tworzonych dzięki MindSphere to aplikacje mobilne na smartfony i tablety dla zarządu i kadry menedżerskiej udostępniające dane o produkcji. Uzupełnienie tych informacji zapewniają aplikacje związane z utrzymaniem w ruchu maszyn, dostępne na smartfony lub tablety, dające wgląd w informacje z całego zakładu produkcyjnego.

W jaki sposób zapewniany będzie dostęp do danych zgromadzonych w chmurze MindSphere?

To co odróżnia naszą platformę od większości rozwiązań chmurowych to możliwość bardzo szybkiej i prostej adaptacji tego rozwiązania do istniejących maszyn, czy linii produkcyjnych. W pakiecie narzędzi użytkownik otrzymuje aplikacje standardowe, takie jak Asset Manager czy Fleet Manager. Ten pierwszy służy m.in. do definiowania struktury. Natomiast Fleet Manager zapewnia kontrolę statusu urządzeń obiektowych i wizualizację. Dostarczane narzędzia są intuicyjne, w związku z czym do korzystania z tych rozwiązań nie są wymagane kompetencje wysokospecjalizowanej kadry IT. To do czego zachęcamy naszych klientów w pierwszym kroku to po prostu podłączenie maszyn i monitorowanie wybranych parametrów ich pracy już w środowisku chmurowym. Bardzo dużo pomysłów na zastosowanie tej technologii rodzi się dopiero po tym jak na własne oczy widzimy jak łatwa może być integracja danych z wielu różnych obszarów przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przekucie pomysłów na konkretne korzyści dla różnych działów każdej organizacji okazuje się wtedy znacznie prostsze. Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym wymaganiom naszych klientów, a także różnym stopniom zaawansowania konkretnych firm jeżeli chodzi o tematykę digitalizacji, przygotowaliśmy pakiety rozwiązań. Pierwszym z nich jest pakiet Connect and Monitor służący do podłączania do chmury krytycznych zasobów, pozwalający podjąć działania optymalizujące wydajność i poprawiające sprawność zasobów zakładu. Pakiet Analyze and Predict służy z kolei do analizy i predykcji, a jego zawartość obejmuje uczenie predykcyjne, integrację między innymi z systemami i bazami danych oraz inne funkcje dodatkowe. Wreszcie Digitalize and Transform pomaga producentom w tworzeniu zaawansowanych aplikacji do użytku wewnętrznego oraz dla klientów wspierających cyfrową transformację, rozwój strategii i nowych modeli biznesowych.

Czy wszystkie aplikacje tworzone na platformie MindSphere będą ogólnie dostępne?

Aplikacje standardowe będzie można pobrać za opłatą podobnie jak dzisiaj pobierane są aplikacje w AppStore na smartfony. W praktyce profile poszczególnych zakładów produkcyjnych nawet tej samej branży znacząco się różnią. W większości przypadków konieczne będzie wdrożenie aplikacji w MindSphere na życzenie klienta i pod jego konkretne potrzeby produkcyjne.

MindSphere pozwala tworzyć rozwiązania i usługi oparte na danych. Kto i w jaki sposób może dzięki tej platformie budować aplikacje?

MindSphere jest platformą otwartą umożliwiającą instalację aplikacji tworzonych przez Siemensa, ale także przez firmy zewnętrzne. Siemens wraz z narzędziem dostarcza rozwiązania pozwalające przechowywać dane w chmurze, co zapewnia łatwiejszy dostęp do nich. Jesteśmy otwarci na współpracę z dotychczasowymi partnerami, którzy poszukają nowych szans biznesowych w świecie aplikacji chmurowych i chcą przenieść swoje technologiczne know-how na język MindSphera. Dodatkowo otwieramy się na współpracę z firmami IT. Mile widziani są także integratorzy dużych systemów danych, firmy tworzące aplikacje. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani tworzeniem wartości dodanej na podstawie pełnego zestawu informacji o pracy przedsiębiorstwa.

Czy w Polsce są już integratorzy, którzy dostarczają aplikacje dla platformy MindSphere lub przygotowują się do świadczenia takich usług?

Pierwszym partnerem w zakresie platformy MindSphere w Polsce została firma AterNet. W tej chwili w AterNet trwa rozwój aplikacji służącej do tworzenia raportów o stanie efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego. Nasz partner, który posiada doświadczenie w modernizacjach związanych właśnie z podnoszeniem efektywności energetycznej w przemyśle, chce do swoich usług dołączyć post modernizacyjną analizę danych z przedsiębiorstw, z którymi współpracuje. Takie analizy, czy też regularne raporty ,pozwolą utrzymać i ciągle udoskonalać jakość parametrów związanych z efektywnością energetyczną, w sposób bezpośredni przekładając się na optymalizację kosztów produkcji. W kontekście tego, co mówimy o podnoszeniu efektywności energetycznej zakładu jest to idealny przykład rozwiązania chmurowego mogącego generować nowe modele biznesowe „as a service”.

Pobierz whitepaper ”Od chmury do Internetu Rzeczy – droga do cyfrowego przemysłu”