Na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zainstalowana została demonstracyjna wersja rozwiązania typu Smart Factory Logistics. Instalacja ma służyć celom dydaktycznym oraz naukowym.

Logistyka to flagowy kierunek Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Z ponad 1600 studentów wydziału połowa wybiera właśnie ten kierunek. Laboratoria wydziałowe pod względem wyposażenia uważane są za najnowocześniejsze w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o logistykę produkcji. Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pozwalają na wykonywanie różnorodnych testów, badań i ekspertyz logistycznych. Dzięki wdrożeniu Last Mile Management wyposażenie to zostało uzupełnione o rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw oraz logistyką wewnętrzną na gnieździe produkcyjnym.

Pod koniec maja w Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych LogLab Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się uroczysta inauguracja rozwiązania Bossard Last Mile Management dostarczonego przez firmę Bossard Poland. Przy udziale władz uniwersytetu oraz współpracujących z uczelnią firm i instytucji, oficjalnie oddano do użytku wersję demonstracyjną systemu służącego do zarządzania tzw. „ostatnią milą”, czyli przepływem materiałów na hali produkcyjnej. Demonstrację działania systemu przeprowadzili studenci z koła naukowego „Lean & Smart”.

Jak powiedziała dr Marzena Frankowska, kierownik zespołu logistyki produkcji i dystrybucji, projekt wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stają dziś wyższe uczelnie. Bo choć wiele mówi się o Przemyśle 4.0 i inteligentnych rozwiązaniach na produkcji, to w rzeczywistości jest to bardzo ciężko wdrożyć w procesie dydaktycznym oraz podejmować w badaniach naukowych. Prowadzony na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek Logistyka zdecydowanie wyróżnia się pod tym względem na tle innych tego typu kierunków w Polsce.


Dostawca wyposażył pracownię logistyczną LogLab w dwa niezależne stanowiska montażowe, regał SmartBin do składowania części C (tzw. supermarket), wózek do realizacji zaopatrzenia oraz system ARIMS do zarządzania i analizy procesu przepływu materiałów. Aplikacje do montażu przekazała uczelni firma Garo Polska. Są to autentyczne komponenty systemów do ładowania pojazdów elektrycznych, produkowanych przez firmę Garo, która w swojej szczecińskiej fabryce na co dzień wykorzystuje rozwiązania logistyczne oraz elementy złączne Bossard.


W ramach ćwiczeń w laboratorium studenci mogą przeprowadzić symulację rzeczywistych procesów zarządzania przepływem materiałów na produkcji w nowoczesny zautomatyzowany sposób. Dzięki łączności bezprzewodowej zapotrzebowanie na elementy złączne jest automatycznie przekazywane ze stanowisk montażowych do systemu ARIMS. Tworzy on zoptymalizowaną listę oraz ścieżkę realizacji zamówień, dostępną w aplikacji mobilnej. Umożliwia także bieżące śledzenie procesów oraz efektywną analizę danych.

Od nowego roku akademickiego zajęcia z Last Mile Management na Uniwersytecie Szczecińskim wejdą w skład regularnego programu nauczania przedmiotów „Logistyka produkcji” oraz „Planowanie i organizacja produkcji”. Demo służyło będzie również do realizacji projektów naukowych.